Nyheter MDTV Forum Om Doner

Farlig situasjon i Azovhavet – Ukraina ønsker å provosere


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/farlig-situasjon-i-azovhavet-ukraina-onsker-a-provosere/

Av Pål Steigan. Konflikten om Krim og Azovhavet har stoff i seg til å utløse en storkrig. Da USA og andre vestmakter orkestrerte kuppet i Kiev i 2014 var ett av deres fremste strategiske mål å berøve Russland kontrollen over militærbasene på Krimhalvøya, som da var en del av Ukraina. Hadde de lykkes med det,…


#2

Nå har konspirasjonsteoretiker Steigan igjen tråkket i baret og kommet med påstander som han overhodet ikke har dekning for. Dette er kun et oppgulp i håp om om å kunne in ynde seg enda mer overfor det russiske propagandaapparatet. Sånn sett er dette et rent fotavtrykk fra RT, som vel er hans “arbeidsgiver”. I denne historien har han ingen bakgrunnskunnskap om hva som har skjedd. For det første omtaler han ikke at russiske marinefartøy faktisk har beskutt Ukrainske båter i internasjonalt farvann. Han nevner ingen ting om at russiske marinefartøy er i månedsvis har bordet sivile Ukrainske båter og påført dem økonomiske skader. Alt dette er et resultat av brobygging som tydeligvis gir det russiske militære tro på at Azov nå kan bli et russisk innhav. Og timingen med å angripe Ukrainske båter er heller ikke tilfeldig. Den Ukrainske kirken frigjøres i dag fra Putinlakeien i Moskvas ortokse kirke. Putins popularitet er sterkt synkende i Russland, da han sender stadig større grupper av befolkningen i fattigdom. Dessuten har han igjen startet med nye gassangrep mot den Syriske befolkningen. Og når han opplever at USA og EU er opptatt med interne utfordringer, trykker imperialisten på knappene i håp om å kunne angripe enda mer av Ukraina. Og en slik bastard som Putin er tydeligvis Steigan ledestjerne: en diktatur stat med klar fascistisk politikk. Det sier mye om deg som person, Steigan. Å kunne glede seg over sin ledestjerne som elsker å undertrykke folk i andre land med rå imperialisme. Og til slutt: du imponerer ikke med å komme med dine “sannvetsvitner”, betalt av RT.


#3

Det var riktigt roligt (morsomt) att läsa Olaf! Så mycket ilska och galla, och så många påståenden utan några referenser!


#4

I retningslinjene for innlegg på steigan.no står bl.a. dette:

  • Konstruktiv kritikk er velkommen, men husk å kritisere ideer, ikke mennesker.

Jeg tror du har brutt dette elementære prinsippet i nesten alle innlegg jeg har sett av deg.


#5

Dette er muligens mere alvorlig enn vi er klar over. Spesielt møtet mellom Mike Pompeo og representant for Ukraina 16. oktober, der de i et felles kommunike fra møtet konkluderer med at det bør etableres styrker i regi av FN, for å møte “Russisk aggresjon”.
Anbefaler denne videoen, spesielt avslutningen, for mere konkrete synspunkter:


#6

Vi har alle sett dokumentert alt som ankom i forbindelse med Trident Juncture.
Noen som har sett informasjon om hvor mye av utstyr og forsyninger som er returnert?


#7

Nå er militærøvelsen mellom USA, NATO, Israel og Ukraina i Ukraina blitt avsluttet, bla med å øve på hvordan beskytte seg mot angrep fra russiske S-300 raketter. Neste skritt kan være å fremprovosere en krig med Russland.

Det tragiske er at ikke grensene mellom Ukraina og Russland kan fastsettes gjennom folkeavstemminger slik det bla ble gjort i Storbritannia ganske nylig da det ble avholdt folkeavstemming i Skottland om løsrivelse fra Storbritannia (det var et lite flertall i Skottland for fortsatt å være del av Storbritannia, mulig at neste folkeavstemming i Skottland kan bli annerledes pga Brexit, men i disse deler av Europa avgjøres spørsmål om løsrivelse og grenser på en sivilisert og demokratisk måte).


#8

Norge inn på ukrainsk side via NATO må stoppes.


#9

Hva slags kritikk Steigan tar inn over seg, er en gåte for meg. Han svarer konsekvent ikke på det jeg skriver, med et unntak: når jeg stillte spørsmål ved om han får betalt av RT for å skrive det de ønsker at han skal skrive. Men her ligger også årsaken til min kritikk: Steigan har overhodet ingen kunnskap om Ukraina. Allikevel kommer det all verdens løgner om landet, og det morsomme er at disse kommer i kjølvannet av hva som kommer fra RT, og til nød andre propagandainstrumenter fra Kreml. Så også gårdagens hendelse: en fyldig artikkel med henvisninger (alle redigert av RT), uten at mr. Steigan har satt seg inn i hendelsen selv. Derfor blir det igjen et sett av løgner. OG: det gjør ikke meg noe at mitt kjære Ukraina blir uglesett av Steigan. Det som jeg har håp om er at disse løgnene (gjennom ulike konspirasjonsteorier) ikke blir spredd i en offentlig blogg, uten at han har en sjanse til å bli motsagt. Jeg har sågar invitert Steigan hit, for selv å kunne se og oppleve hvor vanvittig gale hans utsagn er. Men han svarer aldri. Og jeg tror vel egentlig ikke at han er interessert i å sette seg inn i den Ukrainske samfunnskultur, ei heller skaffe seg innsyn i hvordan det politiske system her fungerer. En som har sverget til regimer som Pol Pot og nå Putins diktatur, er antageligvis uhelbredelige. Så han for bare fortsette å sleike Putin opp etter ryggen gjennom å distribuere sine “kopierte” artikler (som sågar er anbefalt av den russiske ambassade i Oslo! - av sine egne skal man høre det). Jeg klarer meg godt med å bli utestengt fra denne bloggen. Menigheten hans ønsker tydeligvis ikke å åpne øynene for hva agressoren fra Kreml foretar seg av undertrykkelser mot det Ukrainske samfunn. Men det er jo slik menigheter fungerer. Så håpet om at Steigan for en gangs skyld kunne tørre å svare, er nok fåfengt!


#10

Du argumenterer jo ikke. Jeg viser til kilder, både russiske vestlige oh ukrainske. Du viser ikke til noen. Du er sint på meg, det ser jeg, og du går langt over streken. Jeg synes du burde kutte ut personangrep og prøve deg med argumenter i stedet.


#11

Jeg argumenterer ikke, bare påpeker at du kun kommer med usannheter. Og når det gjelder dine kilder: de er “dyrket” av RT, enten artikkelskriveren har russisk, tysk eller amerikansk navn. En usannhet blir ikke bedre av at den forfektes av flere fra samme menighet. Det burde du forstå. Hva gjelder mitt sinne, skyldes det at jeg finner det totalt uansvarlig av deg å slenge fram så mange usannheter, produsert av Kreml. Det er ikke en blogger verdig. Og det må du finne deg i. Konsekvensen av dine mange oppgulp av usannheter om Ukraina, er at du sammen med herr Nistad, Fredsdiplomatiet, Hærland og noen få andre holder usannhetene varme. At jeg dokumenterer din falske beskyldning om nazisme i Ukraina, har tydeligvis gått deg hus forbi, men siden det ikke passer inn i den russiske propaganda, så har u ikke notert deg det. Prøv å lær deg noe om Ukraina, så kan du kanskje få opp øynene for at du i hele denne tiden rakker ned på et folk, som i sin fattigdom prøver å holde seg unna den imperialistiske gribben fra Kreml. Prøv å lær deg litt om prøvelsene dette folket har hatt ovenfor den morderiske Stalin, som drepte mer enn 10 mill. Ukrainere, prøv å les om hvordan Tatarene ble voldtatt som befolkning, på hvilke betingelser Krim ble overført til Ukraina, og hva som skjedde der våren 2014. Men ikke les det med agressorens briller. Til slutt: kall mine kommentarer gjerne personangrep, men jeg sier deg: kutt ut alle dine usannheter. Begynn heller å finne andre kilder enn RT.


#12

Olaf, om du lot være å kommunisere som en full trettenåring så ville det du skriver ha blitt noe mer leseverdig.


#13

Så du forsiden på Dagbladet i dag ?
Atom advarsel: NATOs tolmodighet er i ferd med å renne ut.
Så med store fete typer : Stoltenberg advarer Putin.
Han advarer mot å bryte atomnedrustnings avtalen ved å utplassere atom-raketter i Europa.


#14

I den videoen som du sendte tidligere, det intervjuet, der synes jeg han sa at War on terror var WWIII, men jeg kan ha hørt feil.


#15

Du må gjerne karakterisere politiske motstandere som idioter. Det står deg helt fritt.
Men til din info: jeg drikker (nesten) ikke alkohol :-), og er pensjonist


#16

For å forstå dette med løsrivelse - og tilknytning til Russland: På Krim arrangerte Russland en fiktiv folkeavstemming fordi de ønsket å innlemme Krim i den russiske føderasjon. I Abkasia og Ossetia (i Georgia) ønsket ikke Russland at det skulle gjennomføres folkeavstemminger, fordi de ikke ønsket kostnadene ved å gjennoppbygge de fattige områdene i disse 2 Georgiske oblaster. Det samme skjer i Donbas: Russland vil for all del ikke overta de delene av Donetsk og Luhansk som nå styres av terroristene. Delse fordi det meste av infrastruktur er ødelagt / mangelfullt vedlikeholdt og fattigdommen er enorm. All kapital er enten ført ut av distriktet eller overtatt av krigslordene (Zakarchenko, Motorola, etc). Og selv om disse lordene blir drept av sine egne grunnet krangel om økonomisk makt, så endres ikke maktstrukturen. Nye ledere som Puschilin og andre bare overtar de eiendommene og den business de gamle ledere hadde tilrevet seg. Også Putin-lojalisten Rinat Akhmetov (Ukrainas rikeste mann) har vært nødt til å betale skyhøye beskyttelsesavgifter for å unngå at hans industrier ikke blir krigsarena for terroristene. Med en slik økonomisk tilstand i Donbas, ville det være drepende for Russland å involvere distriktet i føderasjonen. Da vill misnøyen med Russland fort komme til syne blant de tilhengere i Donbas som i dag forherliger Russland. Og det tørr rett og slett ikke Putin å ta sjansen på. Han ser derfor for seg at vesten skal bygge opp igjen alt det som Russland har bombet sønder og sammen. Dessuten må vi huske at Putins strategi er å skape en evig konfliktsone, som buffer mot vesten istedet for naturlige grenser. På den måten sikrer han seg også støtte internt. Jeg kunne godt ha utdypet denne militærpolitiske strategien til Putin, men lar det være. Anbefaler i stedet å lese Øystein Bogens nye bok om Putins politiske strategier.


#17

Det ble foretatt flere spørreundersøkelser i Donetsk og Luhansk før opprøret/løsrivelsen startet. Resultatet av spørreundersøkelsene var noe slikt som at 30% av befolkningen var positive til den nye regjeringen i Kiev (etter at president Janukovitsj måtte flykte landet for ikke å bli drept av nazi-milits), mens 70% av befolkningen var veldig kritisk til den nye regjeringen i Kiev. Kun 5-10 prosent av befolkningen ønsket innlemmelse i Russland. På Krim derimot var folkemeningen en annen (hvor 80% av befolkningen stemte for løsrivelse og senere for innlemmelse i Russland). Selv om befolkningen i Donetsk og Luhansk skulle ønske løsrivelse fra Ukraina er det ikke gitt at de ønsker innlemmelse i Russland, og spørsmålet om innlemmesle i Russland er jo et spørsmål som også myndighetene i Russland må godkjenne (det er ingen automatikk i slike spørsmål som dette). Så lenge det foregår en konflikt i Ukraina kan ikke Ukraina bli medlem av NATO, så denne konflikt kan være ønskelig for Russland å holde gående så lenge USA fortsatt driver en politikk med mål om regimeskifte i land kloden rundt.


#18

Det er Dagbladet som skriver det. Kan ikke huske at Dagbladet har skrevet noe positivt om Russland. Russofobien er nok størst blant Dagbladets journalister. Dagbladet skal dog ha ros for å piske opp en krigstemning.

Det ville garantert slått ned som en bombe, dersom Dagbladet undersøkte og skrev om president Petro Poroshenkos eierinteresser i det ukrainske forsvaret.


#19

Det er interessant informasjon som står på www.navalanalyses.com om to av de ukrainske Gurza M-class marinefartøy som ble tatt i forvaring av Russiske styrker.

Leninska Kuznya (Lenin’s Forge) som bygger disse Gurza M-klasse båtene eies av Ukrainas president Petro Poroshenko. Det skal visst nok være en bestilling på 20 slike fartøy som skal utgjøre ryggraden i Ukrainas marine.Bestillingen på 20 fartøy, gjør nok godt for lommeboken til Ukrainas president. Det spiller også liten rolle for lommebokens hans at skipene tilslutt blir konfiskert av Russland for å krenke deres territoriefarvann.

Moon of Alabama har som alltid en interessant analyse av situasjonen;

https://www.moonofalabama.org/


#20

Ja, propaganda kjenner vi igjen. Du så kanskje denne med malplassert video midt i artikkelen ?
Usaklig
Saklig