Nyheter MDTV Forum Om Doner

Farlig ønsketenkning om menneskenaturen


#121

Stikk, Kris! Det er en felle! De er alltid det!


#122

Når det gjelder forstokka kommunister så er det litt rart at du og dere, ikke har oppdaga at det er vesentlige forskjeller mellom meg og mange andre forstokka kommunister, blant annet mellom meg og Pål Steigan! :wink::sun_with_face: Kan det skyldes at paradigmaet ikke er helt stivnet/forstokka alikevel? Hos noen av oss? :wink:


#123

Ja det er ikke greit å forstå aristokrater, de lever i en annen verden enn oss enfoldige! :wink::sun_with_face:


#124

Det kan skyldes at paradigmet ikke er helt stivnet/ forstokket allikevel, hos én av dere. Mulig jeg har vært litt streng i vurderingen av Steigan. Uansett er det forskjell på en høyrøstet herlighetspredikant og en diskrét, personlig kristen selv om de måtte dele tro på mange områder.


#125

Stemmer. Og ikke engang prøv å forstå. Så mye Ibux og Paracet klarer ikke Weifa å levere at det vil lindre dine plager etter et intenst, havarert forsøk.

Jeg lurer på om vi ikke bør få avviklet allmen skolegang her i landet først som sist, for vi ser jo hvordan det går når proletarer og enfoldige lærer å lese sånn noenlunde. Før man vet ordet av det har de lest en hel bok eller to, og det kan i uheldige tilfeller f.eks. være noe av Karl Marx, også er spetakkelet i gang; man har sett lyset, “jammen det står i boka jeg har lest”, alle andre tar feil og er dumme, og så tror man at det eneste mulige grunnlaget for at det ikke foreligger 100% oppslutning om Marxismen er at andre mennesker enten bare ikke har lest ham, eller ikke forstått ham. For det finnes bare én sannhet, og Hammer er dens profet, iom. at Marx er død. Fryktelig triste greier, og bortkastede midler til skolesektoren. Tsk, tsk. Nuvel.


#126

Vel troende er verken Pål eller jeg. Men vi arbeider for at disse uopplyste (arbeiderne) etter din mening, skal gjøre opprør og skape sin egen virkelighet og fremtid. Da har vi ikke tid til flåsete skriverier. :wink::sun_with_face:


#127

Nei, jeg ser det. :joy:


#128

Vel Aksel, noen er villig til å lære noe nyttig, noe som kan brukes i dagliglivet til vanlige arbeidsfolk. Trist at du ikke greier å heve deg over nivået enn å kaste dritt mot en som ikke er helt enig med deg, stilen din er ikke en aristokrat verdig, er den vel? :wink::sun_with_face:


#129

Oooh. Du tar for gitt at ditt og onkel Karls budskap er noe arbeiderne vil nyte godt av. Det er jeg som ikke er enig med deg, ikke du som ikke er enig med meg. Jeg har knapt luftet et eneste forslag til noen ideologi eller løsning i den skala du opererer på som du i det hele tatt kan være uenig i. At jeg velger å bli arrogant og ta aristokratens rolle overfor deg uten å slenge på en masse smøremiddel i form av smileys, betyr ikke at jeg slenger dritt, det betyr bare at jeg tar deg på ordet og leker litt med rollene.

Edit:
Men så sa jeg da også lenger opp “lært å lese sånn noenlunde”. Og jeg synes i grunnen jeg er riktig snill. Den dagen jeg evt. begynner å slenge dritt vil du neppe være i særlig tvil.


#130

Det er noe vi ikke diskuterer med folkene i hvert fall.


#131

Illuminatet datert til 1. Mai 1776. Vet du hvem som var bakmennene til Marx og Engels?


#132

Ja faktisk Aksel, det er mange av mine arbeidskamerater som har dratt nytte av mine politiske kunnskaper gjennom livet og det har kostet meg og min familie alvorlige problemer som overvåkning, problem med å få arbeid og overhengende fare for å få sparken. Jeg tåler nok din flåsete og litt arrogante stil, men syns ikke om den! :wink::sun_with_face:


#133

Jeg skal avholde meg fra å mene mye om det selv, men du er faktisk helt på linje med kommentarsystemet Discourse og dets artificial intelligence på dette punktet. :smile:

https://forum.steigan.no/badges/39/empathetic?username=aford


#134

Nei, sånn kan det gå. Hver sin lyst, sa vintapperen, han drakk mens de andre slåss.

Selv er jeg ikke så glad for at du er en livsfarlig ekstremist. :wink::sun_with_face:


#135

Å rulle stein er jo din forbannelse, da er jo det ikke så rart at du blir sint og oppgitt. Men vær sikker Aksel, du greier ikke å dra meg ned på ditt nivå. Kunne du ikke heller fortelle oss nysgjerrige, om hvilke type politisk system du foretrekker og om det er noen realistisk mulighet for at det vil fungere inn i fremtiden? Da hadde vi kunnet kommet oss tilbake til meningen med forumet? :sun_with_face::sun_with_face:


#136

Han har fortalt det om jeg husker riktig. Han ønsket er system hvor eliten bor sammen med befolkningen, slik at de må se konsekvensene av det de gjør.

Å ha en elite som lever adskilt fra folket er en oppskrift for at det skal gå galt, uansett hvilken politisk ideologi vi snakker om.


#137

Det er korrekt, og en viktig del av en forbedring. Sånn ellers er det nok sånn at jeg ikke tror på et idealsamfunn, klasseløst samfunn eller statisk samfunn. Derfor er det ikke plass til dogmatisk tilnærming til noe som helst. Jeg tror det med nærheten mellom de styrte og de styrende var noe av det første du og jeg var såre enige om.


#138

Her vil jeg ta utgangspunkt i boka ‘Norge, vårt Norge’ (2018) av Kaj Skagen som jeg syns belyser noe viktig forhold til Kjønnøys artikkel.

Mennesket er et åndsvesen, det har altså iboende i seg interesse for kultur, filosofi, altså tanker om meningen med livet, hvordan virkeligheten, verden, kosmos skal forstås, osv. Dette naturligvis i varierende grad, men slik vi har lært utfra Maslows behovspyramide så vil dette aspektet ved mennesket være undertrykt så lenge lavere behov ikke er tilfredsstilt (slik som husly, sikkerhet, mat) eller krever all energi og oppmerksomhet. Derfor skulle nordmenn under normale omstendigheter i etterkrigstida, etter hvert som Gerhardsens teknokratiske ettpartistat forvandlet Norge fra et land hvor mange måtte kjempe for tilværelsen til et overflodssamfunn, begynt å bli mer opptatt av åndelige ting, av å realisere seg sjøl. av å finne seg igjen i den vestlige kulturhistoriske utviklinga.

Isteden skjedde det motsatte. Skagen påpeker årsaken i den totale utfrysinga av åndsperspektiver og tidligere årtiers framtredende åndstradisjoner i norsk kulturliv til dels i den Gerhardsen’ske ideologien som ble fullstendig hegemonisk. Da nordmenn var kommet til det trinn i behovspyramiden da selvrealisering og åndelige perspektiver etter menneskets naturlige dynamikk skulle begynne å gjøre seg gjeldende for økende masser av befolkninga fortsatt imidlertid bare velferdsprosjektet å pøse på mer velferd og rikdom. Folk ble dermed fiksert på materiell velstand selv om de allerede hadde oppnådd full trygghet for disse lavere behovene. Oljerikdommen forverret bare dette aspektet katastrofalt.

Samtidig spilte den kulturelle åndseliten fallitt i det den i avskyen for Vestens velstand og opplevelsen av at denne hadde kommet i stand direkte på bekostning av den lidende befolkninga i den tredje verden, vendte seg bort fra alt som var ens egen kulturbakgrunn og søkte frelsen i solidarisering og identifisering med verdens fattige og underutviklede befolkninger. Johan Galtung f.eks. var tidlig i Kina og hyllet kulturrevolusjonen, og han skrev at han ikke trodde han ville klare å passe inn i det kinesiske samfunnet fordi han ikke var så god som den kinesiske bondebefolkninga. Altså en nesegrus idealisering og perspektivmangel. Dag Solstads Arilds Asnes og (gymnaslærer) Knut Pedersen hatet at de var hvite og underkastet seg en ideologi som gjorde (det globale) proletariatet til en homogen masse uten vesentlige kulturelle forskjeller fra land til land eller fra region til region.

Og dette er den samme håpløse «solidariseringa» som vi ser hos deler av venstresida stadig i det de forflater alle kulturelle og religiøse aspekter ved menneskene, nekter å erkjenne dem og nedtoner disse sidene totalt og tror at dette er veien til forståelse og konfliktfri sameksistens på tvers av etniske befolkningsgrupper.

Dette er perspektiver som belyser artikkelens ‘begjærsfilosofi’. Det handler om ei befolkning som er blitt dypt (åndelig og verdimessig) korrumpert av all velstanden, som har mista seg sjøl i all fråtsinga. Og det handler om at både disse og den rettferdighetssøkende motreagerende delen av folket (deler av venstresida) ufrivillig (hos de første) eller bevisst (hos de siste) tar avstand fra sin egen kulturelle og ideologiske bakgrunn som nasjon.


#139

Ok, det blir: Skomaker bli ved din lest. Så for du håpe på at Eliten har så pass omsorg, at du og dine, greier seg sånn cirka. Litt av et Statisk samfunn! Leve elendigheten blant de uopplyste! De vet tross alt ikke bedre!


#140

Det er lenge siden kalkulatoren utkonkurrete mennesker i hoderegning. Skal kalkulatoren overta verden?

Sjakk er bare litt mer avnansert regning og lagring.

Når du kommer til den menneskelig tenkning, for ikke å snakke om følelser, ligger det i en helt annen dimensjon enn det datamaskiner behersker. Kan du lage et dataprogram som fullt ut forstår kvinner? :grinning::grinning::grinning: