Nyheter MDTV Forum Om Doner

Farlig ønsketenkning om menneskenaturen


#81

Har du noen nyttårsforsetter da ?
(Skrive på en grøsser… )


#82

Jeg kjører litt sparebluss på darlingene nå etter nyttår. Jeg har gitt opp. Hun er utilnærmelig/ vil ikke ha meg. Det kan man vanskelig klandre henne for. Hun er fremdeles temmelig bra som sparringspartner, både på tross av og på grunn av dette. Hei hei, INK!


#83

Du får shape-shifte til katt, og mjaue dag og natt på gjerdet utenfor på denne måten :
treningsvideo


#84

Peter Bastians «Inn i musikken» leste jeg en gang.


#85

Indeed. Og det er den tilnærmingen jeg gjerne ønsker at psykopa psykoloco psykologene skal ha, more or less. Ellers oppfatter jeg dem fort som useriøse. Det morsomme er at min noe begrensede erfaring så langt viser at de som er medisinere i bånn; psykiaterne, som oftest har en mer åpen, filosofisk og undrende holdning enn psykologene. Kan det ha noe å gjøre med en “trygghet på egen kompetanse”-kvote som er godt oppfylt gjennom legelisensen, slik at det ikke er så mye prestisje for dem som for psykologer i å hause psykologi til mer enn det er?


#86

Nei Aksel, Karl Marx er ingen Guru eller Gud for meg og likesinnede, bare en som oppklarer tåkepratet til borgerskapet og som en godt brukbar politisk veiviser. Karl Marx tok også alvorlige feil, det gjør vel ikke Gud eller guder (Guruer)? De eventuelle feiltolkningene oss imellom er kanskje måten vi skriver på? Du har en mer kunstnerrik (fri) måte når du skriver (fargerikt) språk. Mens jeg som ikke er noe annet enn brukbar fagarbeider, er vant til å å bruke et enkelt og så entydig språk som mulig (for å unngå misforståelser). Jeg ville nok få vanskeligheter hvis jeg skulle skrive poesi. Men jeg har ganske frodig fantasi og foretrekker den nordnorske. Ellers så skjønner jeg ikke hvorfor du blir så irritert på meg? Er du anarkist så må vi leve med våre uenigheter, men jeg liker ofte dine meninger om den personlige friheten! :wink::sun_with_face:


#87

Anarkist er en slags ideologisk nødhavn, og begrepet fronter meg som en som setter mistro til alle autoriteter veldig høyt oppe på lista over både personlighetstrekk og begrunnede holdninger.

Hvorfor jeg blir så lett eitrande irritert på forstokkede kommunister når de belærer verden om Marx, må jeg antagelig ta opp med min psykolog (meg sjæl). :blush:


#88

Kan det ha noe med det han skrev " må ikke være redd for å bli skitten på hendene " , og hva det betyr for ham ?
Jeg vet ikke.


#89

Primitive stammesamfunn, der de deler alt?
Akkurat som ulver jager i flokk?
Mange påstår, at Mennesker er et flokkdyr, og at det er slik vi har overlevet.
Kampen gikk om mat og vann, der man utraderte nabostammene.
Neppe noen god rollemodell for denne debattens uttrykte tro på Kommunisme som rollemodell for et moderne samfunn.


#90

Nei, ikke primitive, de utvandret fra England og hadde med seg kultur derfra.Samme med de som kom fra Tyskland. Tilogmed mat- og bakeoppskrifter, og de hadde jo frukttrær og bakte gode engelske kaker osv. De ble enormt rike på 10-15 år. Ryktet om dem gjorde at folk strømmet til for å se hvordan de levde. Jeg tror noen solgte egenprodusert brennevin til utenforstående også, det var vel de fra Tyskland.Det er jo ikke forbudt, selv om det er moderasjon når det gjelder kristne. Det står i følge 5 mosebok 14.26 om det her : For disse penger skal du så kjøpe alt hvad du har lyst til, storfe og småfe og vin og sterk drikk - alt det ditt hjerte attrår - og du skal ete det der for Herrens, din Guds åsyn og være glad, du og ditt hus.


#91

He he, nei, men tanken er snedig. Neida, jeg er oppvokst med å vekselvis le og grine av dogmatiske marxister i et ellers ganske alternativt og radikalt hjem fra barndommen av. Det har jeg aldri sett noen grunn til å slutte med. Og en viss isfront mellom søttitalls-AKP m-l’erne og anarkistene, som alltid likte å erte vettet av kommunistene, med en blanding av treffende karakteristikker av det dogmatiske ved bevegelsen deres, og Gateavisa-anarkistenes egen til tider insisterendende useriøsitet, styrket bare denne tradisjonen for usemje.


#92

Hehe, jeg skjønner : ))


#93

Morsomst var det da Gateavisa gav ut et nummer der tittel og logo var modifisert til noe nær identisk med Klassekampens, bortsett fra at det sto “Gatekampen”. Den sto i Narvesens stativer sammen med andre blekker, og det var ikke helt få AKP’ere som nappet den med seg i god tro på vei til jobben, for så å oppdage at de hadde betalt for Gateavisa. :joy:


#94

Høres mere ut som en gruppe mennesker med indre selvstyre, ikke styrt fra oven.
Slik innvandrerne til USA hadde det. Irene, Italienerne, Nordmennene og Chineserne holdt individuelt sammen og gjorde det bra.
Boerne dro til Sør Afrika og utviklet landet fra scratch.
Sliter litt med å hekte dette opp mot Kommunisme, slik Karl Marx predikerte, og Lenin, Stalin og senere Mao implementerte den.


#95

:heart_eyes: Smart : ))))


#96

Absolutt, og AKP var regnet som noe av det mest parodisk humorfrie klima i byen. De tok, og tar stadig sin oppgave meget alvorlig. Men i motsetning til visse andre, har Steigan selv myket opp sin stil en hel masse, og bruker svært lite spalteplass på å preke dogmatisk marxisme, selv om han neppe har avsverget et punktum, rent personlig. Her er det avisdrift med aktuelle saker som er greia. Ellers hadde du aldri funnet meg her.


#97

Jeg har ikke gjort noen feltundersøkelser på psykologer. (Er forresten antropologi vitenskap?). Har litt begrensa erfaring, men jeg har gjennom et langt liv gått til psykolog 2-3 ganger. Psykiatrien har jeg ikke vært innom. Men jeg har lest litt psykologi, og om psykologi. Det er jo så jævla mye, så det er vanskelig å generalisere. Vi har jo alt fra R.D. Laing til Skinner. Det er store forskjeller. Store forskjeller er det også mellom kliniske psykologer i norge i dag selv om de skulle ha det samme grunnsynet, den samme læreboka. Å gå til psykolog handler dessuten mye om kjemi mellom to mennesker.

De som mer eller mindre plutselig havner i en sånn situasjon at de må gå til psykolog fordi de , kan fort komme til et menneske som de ikke hadde vært i nærheten av å like i real life. Selvfølgelig.

Hvor er du, Terje Henriksen? :hugs:


#98

Auauauauaaaaau! :rofl:


#99

Nei, det var jo ikke slik type kommunisme som Marx predikerte, de kom over 20 år etterpå med sine skrifter. for Engels ble jo oppmerksom på det av en av dem som var med i den sekulære kommunistiske samfunnet som overtok etterpå da kjøpte en av koloniene av dem,for de flyttet, de holdt på fra1814–1824
Det sekulære der skribenten som skrev til Engels var , holdt på fra 1825–1827
The Communist Manifesto kom lenge etter dette i februar 1848.
og en av dem i denne neste sekulære beskrev det for ham i brev , og de holdt ikke på i mere enn 5 år.
Likevel er denne sekulære kolonien, endel av det historiske bakteppet for ILO ( International Labour Organisation ) som er den eneste overlevende organisasjonen fra League of Nations, FN forløperen.Dette fant jeg ved å grave i ILOs historie, og der møtes trådene.


#100

Gateavisa. Leste at den skulle gjenoppstå for et par år siden. Hva skjedde?