Nyheter MDTV Forum Om Doner

Farlig ønsketenkning om menneskenaturen


#61

Jeg vet ikke om jeg har lest det noe sted, eller om det bare er et produkt av fantasi, men jeg forestiller meg noen ganger hvordan det vil være i et slikt samfunn på en arbeidsplass. Da ser jeg formeg at det kommer en stemme som korrigerer hver enkelt, dersom man gjør noe som ikke er bra nok, til det korrekte.Dette er en Big-brother variant av et eller annet slag som følger alle detaljer.


#62

Du tar feil.
Kommunisme ble praktisert hos de første kristne.De hadde alt felles.
Desuten i den første fasen av amerikansk historie, men de som lyktes hadde den broderkjærligheten som hjalp dem å ha bedre felleskap.Disse ønsket også å bygge på samme måte som i Apostlenes gjerninger. De tok til seg barn som de hadde omsorg for, og produserte varer for salg, også møbler, frø, vin osv.Jeg oppdaget det i en bok som handlet om design, fordi møblene deres ble nevnt der. Friedrich Engels kjente til det.
Disse kom fra England og Tyskland. Må nevne at velstanden deres økte og de fikk bedre velstandsnivå enn det de andre hadde på den tiden.


#63

Dette visste jeg ikke. Interessant. Takk skal du ha.
Men, kan det være unntaket som bekrefter regelen?
Neppe denne typen Kommunisme Frimurerstyrte Zionister hadde i tankene, da de gav Bolshevikene i Russland sin støtte, eller senere Stalin, Mao eller Pol Pot.
Ei heller det som er deres våte drøm, en ny Kommunistisk Verdensorden.


#64

Åja? Er det noen som har sett følelser og bevisshet - som fysiske størrelser? Ikke som jeg vet. Men du tenkte kanskje at psykologer og psykiatre gjør det?

Den siste setningen din i sitatet over skal vel peke tilbake på de foregående? Altså at så lenge de ikke har sett følelser og bevissthet kan ikke du ha noen tillit til deres kompetanse? Ja, da forstår jeg at du satte dem i et dilemma.


#65

Denne skulle være til AFORD, selvfølgelig. Sorry! :neutral_face:


#66

Retorisk spørsmål i den hensikt å finne ut om de evner å se kritisk på egen profesjon, og kanskje helst har litt selvironi, Erland. Tror du jeg er så dum? Hallo. Heldigvis har ingen av dem sunket så dypt at de ikke umiddelbart fattet at akkurat formuleringen var spisset og humoristisk.

Edit: Mulig jeg må kurse folk i å lese meg, for det er mer fleip og ironi i nesten alt jeg skriver enn hva du nå synes å forstå eller ville forstå. Er du ikke glad i meg lenger, Erland?? :kissing_heart:


#67

Her er leseleksen som gir svaret på spørsmålet ditt. Spørsmålet du kan ta med deg er: Hva er forskjellen på disse to programvarene som spilte sjakk mot hverandre? Til orientering så er det lenge siden (1997) et menneskeskapt dataprogram utkonkurrerte mennesket i sjakk. https://www.tu.no/artikler/slik-fungerer-den-kunstige-intelligensen-som-sjokkerte-sjakkverden/413962


#68

Intelligens er jo i likhet med sinn, bevissthet etc. et konseptuelt begrep, ikke en fysisk størrelse. Man kan derfor kanskje etter hvert tone ned kategoriene “naturlig” og “kunstig”, og betrakte intelligens som intelligens, uansett historikken bak dens eksistens? Jeg ser i hvert fall ikke bort fra at det vil kunne bli en vanlig måte å betrakte det på.


#69

Jeg deler den oppfatningen. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at vi med kunstig intelligens nok vil få opp øynene for hvilket enormt potensiale som ligger i intelligens betraktet nærmest som en naturkraft. Det er jo klart at fysikkens deterministiske modeller av universets skjebne, nok vil måtte bøye ganske kraftig av for intelligens i det lange løp.


#70

Ja, her vi helt på linje.


#71

Har du sett Detektor? Sånn apropos avansert psykologterging. Du var da et søtt lite lam i forhold til karakteren til Kristoffer Joner.


#72

Glad i Jesus?

Jeg har alltid vært litt interessert i Jesus, sjøl om jeg regner meg som ateist. Men av og til plukker jeg med meg ei bok på biblioteket. En slags guilty pleasure, en av flere. Nå i jula leste jeg ei bok som heter «Seloten Jesus» av en viss Reza Aslan. Denne Aslan var født muslim, konverterte til kristendommen fordi han ble hekta på Jesus - men er i dag ateist. Litt av en reise.

Selotene var en gruppering på Jesu’ tid. Det var de militante, de mest opprørske, de som ville kaste ut romerne med vold og makt. Det er ikke mye man vet om den historiske personen Jesus. Noen har foreslått at han var esseer. Aslan argumenterer hardt for at han var selot, og han gjør det overbevisende, ihvertfall medrivende. Lærte uansett mye om hvordan folk og fe levde og tenkte på denne tida i dette hjørnet av det romerske imperium. Anbefales både kristne og ateister, ikke minst kommunister!


#73

Jepp! Sett den! :smile: Og med tanke på mange andre roller han har gjort, er det kanskje et greit prinsipp å holde det meste av galskap under Joner-level!

Og “Naboer” er noe av det skumleste som er laget for kinolerretet! Fytti å jævlig den er. Kristoffers yndlingsfilm å lage også.


#74

Åja? Er det noen som har sett følelser og bevisshet - som fysiske størrelser? Ikke som jeg vet. Men du tenkte kanskje at psykologer og psykiatre gjør det?

Her så jeg for meg at han tenkte ut i fra at vitenskap bygger på observasjoner , ergo kan han klassifisere mye av det som ikke å være vitenskap, men det var bare mine tanker.


#75

Antagelig riktig.
Samtidig er det jo på Joner-nivå at det virkelig begynner å bli gøy. :grin:

Hehe, ja den var veldig skummel og fin. Absolutt klasse.


#76

If you say so …! :slightly_smiling_face:


#77

En ting de ikke hadde innbyrdes var penger, men de fikk det de trengte, for de hadde åkrer og dyr, fabrikker, verksteder, og hus, og det var ingen fattige, og de bidro ikke med en eneste fange til fengslene. Ikke var det politi, dommer, advokat eller soldat.
Ti store samfunn med 300- 800 i hver var det snakk om sånn litt før midten av 1800 tallet.


#78

if you say so …Darling, kunne det stått.


#79

For deg og alle som er interessert i det svært gåtefulle fenomenet bevissthet, anbefaler jeg tre danske bøker jeg anser som et fint trekløver som graver litt i dette på et relativt hverdagslig språk:

Jesper Hofmeyer: Livets tegn (tynn lefse)
Peter Bastian: Inn i musikken (bok)
Jørgen Nørretranders: Merk verden (murstein)


#80

Ha, ha! Elsker deg Aford!

Jeg trodde ikke, tror ikke, og vil aldri tro at du gikk til en psykolog i håp om at de kunne forklare deg hva følelser og bevisshet var, som fysisk størrelse så å si, om ikke annet så på et glass med formalin. Så jeg så ironien!

Det er klart at psykologi ikke er vitenskap i den forstand du og mange andre definerer vitenskap. Kjemi, fysikk og de greiene er viteskap - litteraturvitenskap, filosofi og de, er altså ikke vitenskap i den forstand. Ikke politikk heller. Og det røret vi holder på med her i kommentarfeltene heller ikke, selv om noe av det er bedre enn ihvertfall teosofi og antroposofi - og di -( som jo for noen jo er vitenskap).

Åkkesom. Jeg er av den mening at de som mener at filosofi og disse greiene er unyttig, fordi det per definisjon ikke kan måles og veies, tar fullsteindig feil. Det tror jeg du også mener, og det var her det svikta litt for meg her nå. Skal lese bedre neste gang!