Nyheter MDTV Forum Om Doner

Farlig ønsketenkning om menneskenaturen


#41

Psykologien vil være et av de første “intellektuelle” yrkene som ryker i den neste automatiseringsbølgen som følger med kunstig intelligens. Denne gjetteleken du snakker om, er jo allerede forbigått av selv de dummeste FB-algoritmer. Det skal bli et sant mareritt å oppdage hvor jævlig perfekt AI-psykologen etterhvert kommer til å bli. -Og skulle den bli for perfekt så genererer den vel bare litt imperfeksjon for å imøtekomme behovet. Hvor enn vi snur oss i den digitale verden kommer den uansett til å ligge som flue på veggen og sette inn små støt og stikk for å dytte og dra adferden vår i den retning dens herrer ønsker. Dem som eier dette systemet kommer til å besitte en massekontroll som verden aldri har sett makan til.


#42

Ja det er jo det som er marxisme, den er i stadig utvikling og tar høyde for den daglige klassekampen og står solid plantet på arbeidsfolks side, den har tatt sitt klassevalg! Tvers gjennom lov til seier, ikke finnes det andre veier til vårt …RN.:wink::sun_with_face:


#43

“Og det jeg alltid spør om med en gang, for å finne ut hvilket forhold de har til sitt eget fag, og i grunnen hvem de selv er på områder som er viktige for utbyttet av et evt. terapeutisk samarbeid, er om de er helt sikre på at det de har studert faktisk eksisterer, og om faget virkelig er vitenskap.”

Norge fikk ikke sitt første psykologiske institutt før i 1909. ( UIO ) .

De skriver i sin bok Norsk Psykologi i 50 år utgitt 1984 på s. 20
I den teologiske utdannelsen på 17-hundretallet ( og ikke i den medisinske )ble det lagt vekt på at de vordende kandidater skulle ha kjennskap til sjelelæren."
" Først i 1915 ble psykiatri innført som eksamensfag."
Psykologi ble sett på som en gren av filosofien, og også tildels en hjelpedisiplin til teologien.Dette framgår av en anordning av 7.mai 1788 for Københavns Universitet hvor det heter at vordende prester utover filosofikumpensum i psykologi, skal dokumentere at de er i besittelse av "riktige og sammenhengende begreper "

"Den første lærebok i psykologi for studerende- på norsk utkom først i midten av århundredret(Monrad 1850 )Innholdet i boken er sterkt preget av filosofiske og teologiske resonementer. " ( s.21)

På s. 14-15 om psykologiprofesjonens selvorståelse skriver de om et synspunkt :
" at profesjonaliseringsprosessen de har gått inn i, fremveksten var ikke så mye snakk om en etterspørsel, men det var en behovsfremkallende prosess

Min kommentar : Synspunktet som avviker fra de fleste psykologers selvforståelse når det gjelder deres yrkesutøvelse, men viser at dette kan variere:

“Det stadig større antall fagfolk-med spesialistkompetanse innenfor forskjellige områder - fører til at folk flest blir mindre selvhjulpne og mer avhengig av faglig expertise.Etterhvert som det blir flere fagfolk blir det færre frie og uavhengige mennesker med vilje og evne til å ta ansvar for egen livssituasjon.Følgelig: Det er grunn til å tro at profesjonaliseringen i seg selv er klientskapende.”

“I tidligste tider var det formoderlig trollkoner og trollmenn som dominerte bildet.” ( s. 20 )

På avsnittet om psykologien i statens tjeneste,
“Psykologitjenester kan sees på som et virkemiddel til å øke produktiviteten og den statlige makt.” ( her snakkes det videre om psykologiske prøver for uttak ved statsforvaltningen, som visstnok har lange tradisjoner , og da faller tankene til en herre som tidligere skrev på steigan)
Boken om denne testingen er dedikert til de vise menn i Kina som oppfant den psykologiske testen.
Ellers er den gitt ut i det Orwellske året 1984 da forøvrig de frivillige forelesningene i psykiatri på medisinerstudiet også begynte.Psykologi som universitetsfag har nøye sammenheng med den eksperimentelle laboratoriepsykologis fremvekst i Tyskland for litt over 100 år siden.( William Wundts laboratorium i Leipzig 1879. Han var av presteslekt, og var også filosof

“Når jeg så spør om hva som er ment å være basis for min tillit til deres kompetanse på meg som menneske, er ofte samtalen over, men selv om den skulle bli litt lenger enn som så, ender jeg opp med å forstå at det i beste fall kun er snakk om en teoretisk gjettelek, og evt. litt empiribasert, instrumentell kunnskap om hva som noen ganger kan fungere terapeutisk. Og det er i grunnen det hele.”
Veldig godt spørsmål.


#44

Darwins teorier er utviklet på en tid, der man ennu ikke hadde kompetanse på DNA. Moderne vitenskap har ikke lykkes verifisere teoriene. Tvert imot er det av en rekke vienskapsmenn fremholdt at teoriene ikke holder.
Menneskeheten er skapt av Gud, og med utgangspunkt i Bibelen er utviklingen spirituelt sett styrt av Satan.
Satans jordiske representanter, Frimurerstyrte Sionister, bruker sin makt til å gjenskape Bibelens profetier om etableringen av et tredie Tempel i Jerusalem, der Anikristus skal styre Den nye verdensorden inntil Jesus kommer tilbake.
Darwin er kun en bevisst avsporing.
Å tro at vi mennesker kan forbedre det Gud har skapt er, etter min mening, en teori som aldri vil kunne bli verifisert.


#45

– Svaret er Marx. Halleluja! Hva var spørsmålet?


#46

Hvordan kan jeg få hevn ?
Skjedde det noe dramatisk i livet ?
Utdrag av Karl Marx tidlige verk :

"Invocation of One in Despair

So a god has snatched from me my all
In the curse and rack of Destiny.
All his worlds are gone beyond recall!
Nothing but revenge is left to me!

On myself revenge I’ll proudly wreak,
On that being, that enthroned Lord,
Make my strength a patchwork of what’s weak,
Leave my better self without reward!

I shall build my throne high overhead,
Cold, tremendous shall its summit be.
For its bulwark-- superstitious dread,
For its Marshall–blackest agony."


#47

Revolution

You say you want a revolution
Well, you know
We all want to change the world
You tell me that it’s evolution
Well, you know
We all want to change the world

But when you talk about destruction
Don’t you know that you can count me out
Don’t you know it’s gonna be
All right, all right, all right

You say you got a real solution
Well, you know
We’d all love to see the plan
You ask me for a contribution
Well, you know
We’re doing what we can

But if you want money for people with minds that hate
All I can tell is brother you have to wait
Don’t you know it’s gonna be
All right, all right, all right

You say you’ll change the constitution
Well, you know
We all want to change your head
You tell me it’s the institution
Well, you know
You better free you mind instead

But if you go carrying pictures of chairman Mao
You ain’t going to make it with anyone anyhow
Don’t you know it’s gonna be
All right, all right, all right
All right, all right, all right
All right, all right, all right
All right, all right

Lyrics by John Lenin Lennon


#48

“Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet som originalest”.

En analyse i regi av den Frimurerstyrte Zionistiske Bankelitens “Tax exempt Foundations”, konkluderte med at krig er mest effektive måten å oppnå forandring.
Siden da er mellom 200 - 225 millioner drept i kriger, revolusjoner og utrenskninger.
Rapporten sier ingen ting om “evolusjon”.
Kilde: US Congree, The Recce committee 1954.


#49

Du tilstår, ja? :grin:


#50

Piken ordner sengen, så de rike radikale kan protestere.


#51

. . . . . .???

Seriøst??? . . . . .


#52

På tide å finne frem igjen den gamle T-skjorta med “I still blame Yoko” på. :japanese_ogre: :smile:


#53

– Altså, det spiller INGEN som helst rolle hva du heter eller hvem faren din er! DU FÅR BARE IKKE LOV Å GÅ PÅ VANNET HER HVOR JEG PRØVER Å FISKE, FOR KØLSVARTE!


#54

Hadde gleden av å ankomme Hotel Kempinski i Berlin samtidig med Yoko Ono, da hun ankom med sitt følge.
Ventetiden vår, for avvikling av hennes bagasje, var verdt hvert minutt!:upside_down_face:


#55

I disse tider, med Magnus Carlsen, kan vi også tenke sjakk. Du kan spille veldig bra og komme til trekk 66, og gjør en tabbe. Da er det hele ødelagt, alt raser. Magnus kan gi opp og starte et nytt parti han kan vinne. Innenfor evolusjon kan du ikke gjøre dette. Du kan ikke starte på nytt. De fleste mutasjoner er nøytrale, eller negative. Kommer det et dårlig trekk der, raser hele tårnet. Ser du den?


#56

Evolusjon går begge veier.
Noen få blir bedre og bedre og tar kverken på dem som er svakere.
Slik Frimurerstyrte Sionister har gjort i flere hundre år.
Zionistene er intelligente, rike, mektige og fullstendig hensynsløse.
Sin inspirasjon henter de fra Satan.
Gjennom banksystemene korrumperer de politikere, presse, akademia, verdens multinasjonale bedrifter og rettssystemet.
Denne makten bruker de til å kontrollere resten av Verdens innbyggere gjennom planlagte kriger, revolusjoner, utrenskinger, vaksiner og tilsetninger til vann, mat og luft.
Vi andre blir færre, dummere og sykere for hvert år som går.
Dette er den virkelige evolusjonen, den ingen orker sette seg inn i, langt mindre snakke om eller debattere.


#57

Hei Aksel! Revolusjon og evolusjon.

En sprangvis forandring (revolusjon) og en mer rolig og utydelig forandring (evolusjon).

Evolusjonen går ikke på skinner (deterministisk). Tilfeldigheter, i et noen lunde gunstig kjemisk miljø, førte til at det organiske livet oppstå på jorden. Evolusjonen har ingen mening og heller ikke en forutbestemt retning, men beveger seg innenfor tilpasninger.
Utallige livsarter har gått til grunne og nye oppstår i den biologiske suppen.

At det er biologisk liv på jorden, er sannsynligvis ett svært sjeldent tilfelle.
At alt liv kan forsvinne for godt på jorden, er fullt mulig.

Å male kommunismen rosenrød!?

Det er en kjent sak at småborgerskapet og ja endog borgerskapet før Marx tid, skrev og syslet med tanker om et klasseløst samfunn. Marxismen påviste at dette var utopiske (urealistiske) skriverier og tanker/drømmer. I det Kommunistiske Manifestet, finner du en opplisting over dette. I dag drømmer deler av småborgerskapet om å ta makten fra borgerskapet (finanseliten) gjennom en rekke reformer. I så fall, må de få massiv hjelp fra arbeiderklassen og fattigfolket i resten av verden dvs., etter at de har gjennomført sine revolusjoner. Stakkars: Småborgerskapet i Norge og Europa greide heller ikke å støtte Syrias kamp for selvstendighet og sjølråderett.

I den beinharde og brutale virkeligheten (hverdagen) arbeiderklassen og fattigfolk levde i var det ikke så mye rom for slike uvirkelige drømmerier men nådeløs kamp for å overleve. Les bare diktene til Rudolf Nilsen. Marxismen inneholder denne beinharde realismen til fattigfolk.

Aksel, det har bare vært én mislyktes kommunistisk revolusjon og det var den Franske revolusjonen i Paris i 1871. Det har vært en rekke mislyktes revolusjonsforsøk, som i Tyskland, Ungarn og Finland rett etter den russiske. Russland, Kina, Cuba, Vietnam og Laos lyktes med sine revolusjoner. Russland/Sovjet mislyktes med å gjennomføre kommunismen første fase.

Kommunistiske modell?

Det finnes ingen fasit på en kommunistisk modell. Hvert eneste kommunistisk samfunnsforsøk vil være unikt. Det skyldes den rådene politiske situasjonen forsøket skjer under, økonomiske og kulturelle forskjeller. Men, alle har det til felles: Å arbeide for at et klasseløst samfunn skal utvikle seg og bli stabilt. Og hva i alle verden Aksel! Hvem har skremt deg til å tro, at i et slikt klasseløst samfunn, så tenker og handler alle likt? Det er iallfall ikke i samsvar med marxismen! Å påvirke tankene og handlingene, tilhører alle klassesamfunn: De herskende tankene er herskernes tanker! (Marx). Dette skjer også innenfor klassesamfunnet: Kommunismens første fase (også kalt: Sosialismen). Klassesamfunn er noe dritt, men også det må vi gå gjennom før vi kan få oppleve et klasseløst samfunn (et samfunn som er helt naturlig, for oss mennesker). Men dette er ingen evolusjon, men en revolusjon.

Nei Aksel! Borgerskapet er ikke min aliens (monster/uhyre), det er bare så unødvendig!

:earth_africa::thinking:


#58

Ne, nei, nei. Dette kan jeg ikke svare på. Det er muligens min feil hvis jeg har uttrykt meg uklart, men du leser meg så dårlig og misforstår så komplett meningsinnholdet på så mange punkter, at din respons er basert på alt annet enn hva jeg mente. Vi får la dette ligge.

Men bare som et eksempel: Du må begripe at jeg med “mislykkede kommunistiske revolusjoner” inkluderer bl.a. den russiske og den kinesiske. Du mener sikkert at de var vellykket som revolusjoner betraktet, men jeg forholder meg i tillegg til hvilke samfunn de førte til og hvordan stillingen ble konsolidert vha. ekstreme utrenskinger, gulag mm.

Men jeg var en idiot som gjenopptok diskusjonen med deg, da du for meg dessverre fremstår som en herlighetspredikant med Marx som gud. Jeg flirte godt da jeg så hvordan @runeulv hadde forenklet ditt forhold til Marx til det å følge sin guru. Han har jo fullstendig rett.


#59

Kommunisme i forskjellige forkledninger, tidsaldere og samfunn har ett viktig fellestrekk.
Det finnes, meg bekjent, ikke ett eneste eksempel på at Kommunisme har fungert noen gang, noe sted!
Tvert i mot - hundrevis av millioner mennesker er tatt av dage i kriger, revolusjoner, utrenskninger og sultkatastrofer!
Er jeg den eneste i denne debatten som har innsett dette - eller tar jeg feil?


#60

AI, er baset på regler og algoritmer, som mennesker har laget. Hvordan skal det overgå mennesket?

Det kan kanskje bli så bra at det overgår mennesker innenfor matematikk og fysikk, på den måten kan de gjøre det raskere, akkurat som en lommekalkulator kan gange sammen fem-siffrede tall fortere enn det du klarer i hodet!

Mennesket har en åndelig dimensjon, som maskiner ikke har. Her er det mye å ta tak i, men jeg kan ikke gjøre det nå. Tror du at mennesker er bare en maskin, og at alt er kausalt? Da har du et problem. Tror du at matematikkens axiomer og fysikken dekker alt. Finnes det ikke noe mer?

All praktisk erfaring viser at det finnes mer. Hvordan kan du definere verden innenfor din egen stue? Det er det matematikken og fysikken gjør!