Nyheter MDTV Forum Om Doner

Farlig ønsketenkning om menneskenaturen


#21

Hvorfor fikk vi Lysenko, hvis Marx var så klar på området?


#22

Hva er et massesamfunn? Er Norge et slikt samfunn? Vi bombet Libya, vi driver aktiv undergraving av styresettet i andre nasjoner!? Er vi et humant samfunn? Oljefondet plyndrer arbeidskrafta til arbeidsfolk verden over. Og i Kina med dets 1,4 milliarder mennesker hindrer kommunistene folket i å gi omsorg og støtte til de som trenger det? Unnskyld, men hvilken planet bor du på? :wink::sun_with_face:


#23

Selvfølgelig, Marx var ingen biolog. Han skrev ikke om hvordan en best mulig skulle drive jordbruk. Han skrev om hvordan det kapitalistiske samfunnet fungerte. At Russiske kommunister tok feil mht. hvor raskt evolusjonen ville utvikle seg har ingen ting med Marx å gjøre, dessverre runeulv! :wink::sun_with_face:


#24

Russiske? Marxister tar fremdeles feil fordi de tror mer på en Guru som har vært død i 150 år, enn de tror på hva biologisk vitenskap forteller oss.

Bare se på alt tullet feminister sier, og det er før idiotiet om at evolusjonen stoppet under hodet begynner?


#25

Hei runeulv, når du skal sitere meg, så må du ikke jukse, du la inn tekst om meg, som jeg ikke har skrevet, slem gutt, fy! Marx er ingen Guru, han var steikende god til å avsløre det borgerlige samfunnet og en realistisk veiviser. Når det gjelder feminismen så er både du og jeg mannlige kvinner så det er det ikke noe å skrike for, slik er evolusjonen. I undertrykkende maktposisjoner er kvinner like rå som menn. :wink::sun_with_face:


#26

Jeg støtter meg til Sam Vaknins analyse om at et massesamfunn er et samfunn hvor vi ikke lenger er istand til å forme molekyler, men blir stadig mer atomisert som individer. For egen del er jeg svært atomisert. Vi bryr oss om oss og vårt og lite annet, ikke egentlig et valg, men fordi det er slik vi har organisert oss som samfunn. At vi går mot økende ressursknapphet er nok også en del av bildet, samt at kravene for å synes og å være noe stadig skjerpes.


#27

Vel, molekyler er jo atomer som et bunnet sammen i et bestemt mønster og på den måten danner ulike stoffer med ulike egenskaper. Men det du mener, er kanskje at vi er blitt så uniformerte og selvopptatte at vi ikke fungerer godt som medmennesker? Det har du i såfall mye rett i ! :wink::sun_with_face:


#28

Jeg tror at den som mener machiavellisk motivasjon kun er noe som finnes hos mennesket, aldri har eid en katt. Eller i verste fall flere katter. Katter kan være noen skikkelige drittsekker med hverandre, og de nyter det. Akkurat slik mennesker også gjør det.

Noe som, slik jeg tolker det, bare etterprøver at mennesket er et dyr som alle andre dyr. Med alt hva det innebærer av adferd, behov og relative mangler.

[Her må det presiseres at jeg liker katter]


#29

Mulig det, men den guru-dyrkingen som ble resultatet skapte en ortodoxi hvor det er viktigere hva Marx or andre autoriteter mener, enn hva virkeligheten vi lever i i dag forteller oss.

Et slikt system er fint for universitetsansatte, som har tid til å lese alt sammen, men det tiltrekker seg ikke massene, som er opptatt av å få løst sine hverdagsproblemer.


#30

Proksimate og ultimate mål. Hva som skiller mennesker fra araberskriketroster er at vi er mye flinkere til å skjule våre ultimate mål gjennom proksimate strategier. Ellers er det ikke store forskjeller. Hva som gjelder er å være den beste spilleren, og dette er som regel den som er best til ikke å syne sine kort.

Men hvordan vi spiller er veldig forskjellig i en utgruppe- kontra inngruppe-setting. Så finnes det noe håp for oss må det være å framelske inngruppe-settingen på en konstruktiv måte, slik at vi i større grad kan spille til vårt felles beste. Selvsagt, de ledende alfaene innenfor vårt kapitalistiske system, vil gjøre alt de kan for å motvirke en slik endring, da de er best egnet til å vinne i en utgruppe-setting/massesamfunn, hvor man ikke blir sett så lett. For er det noe mennesket hater, så er det å bli sett i kortene!


#31

Hei.
Dette er bare basert på inntrykk og noe fakta :
Tror du ikke det handler om at NWO er så fornøyd med sin egen agenda, og ikke ønsker noen form for konkurranse, på den måten at dersom det finnes bra agendaer, så er det den store overordnede agendaen som gjelder. Monopolkapitalister er vel flinke til å finne ut hvem rivalene er, på samme måte som store kjøpesenteret er obs på de butikkene de er i konkurranse med.
Man ser jo dette i forbindelse med sabotasje av allianser som kan være mulige utfordrere, og dette med å stikke kjepper i hjulene. Historisk var det vel den katolske kirken som ødela det gamle stamme-aristokratiet bygd på demokrati , som vi vel så under systemkonflikten ved Olav den Hellige og Eigil Skjalgssons hevnere som hevnet ham i slaget på Stiklestad, i henhold til Håkon den godes lov, Frostatingsloven. Høvding-aristokratiet ble jo nedkjempet, ikke fordi det var et dårligere alternativ, men fordi den katolske kirken ønsket en mann her oppe, og der lå det jo også mye penger bak. Se boka “Vikingtid og motstandsrett” av Torgrim Titlestad. Her


#32

Spørs om ikke det er med hensikt at vi er såpass fragmentert, for det gjør det verre å yte motstand, ( splitt og hersk ) eller for å si det slik : Enhet var det rådet som en gammel kriger gav sønnene sine, så man bør i det minste finne ut de områdene man er enige om. Eksempel
En ting mange er enige om er at vi ikke ønsker sharia lover her i landet.


#33

Crisper - tipper jeg.


#34

Når jeg leser debatten her, er jeg overlykkelig for at jeg kjenner Jesus. For et fryktelig mørkt sted å være.

. Og mannen ville fra nissen flytte
men reisen ble ham til ingen nytte,
for høyt på vognlasset nissen lo:
Jeg tror vi flytter i dag, vi to,
jeg tror vi flytter i dag, vi to.


#35

Anbefaler å bruke 15 minutter på Robert Sapolsky. Evolusjons-biologi er mer meningsfullt enn en psudovitenskap som evolusjonspsykologi.
https://youtu.be/ORthzIOEf30


#36

Tiltredes. Evolusjonspsykologi har jeg lite tro på. Men jeg har funnet bøkene til psykologiprofessor Paul Ekman interessante. Han tilbragte lang tid med å komme i kontakt med isolerte stammer på Papua Ny-Guinea, for å studere kroppsspråket deres blant annet. Hvorpå han kunne konkludere med noen temmelig interessante funn. Blant annet at menneskestammer som aldri har vært utsatt for vestlig kultur, uttrykker seg med det samme kroppsspråket som mennesker gjør verden over. Når de er glade, smiler de. Når de er sinte, ser de sure ut. Jeg vil på det varmeste anbefale å ta en titt.

https://www.paulekman.com/about/paul-ekman/


#37

Ikke bare er evolusjonspsykologi en pseudovitenskap, men psykologi, punktum, uten forstavelser, er en pseudovitenskap. Det samme gjelder i stor grad psykiatri, selv om dette “faget” inneholder visse områder som mest forholder seg til hjernen og nervesystemet som fysiske/ biologiske forhold, på lik linje med andre organer og kroppsdeler. Så fort den tangerer psykologien og begynner å operere innenfor en abstrakt begrepsverden som inkluderer “bevissthet” og “sinn”, er også psykiatrien helt ute og sykler.

Jeg kan ikke skryte av å ha gått mye i terapi, men jeg har da snakket noen timer med psykologer og psykiatere, både privat og pga. deres profesjon. Og det jeg alltid spør om med en gang, for å finne ut hvilket forhold de har til sitt eget fag, og i grunnen hvem de selv er på områder som er viktige for utbyttet av et evt. terapeutisk samarbeid, er om de er helt sikre på at det de har studert faktisk eksisterer, og om faget virkelig er vitenskap. Jeg begynner gjerne med spørsmålet om hvorvidt de selv noen gang faktisk har sett en tanke, en følelse eller en bevissthet, om så bare nedsyltet på et glass på universitetet i studietida. Det har ingen av dem så langt gjort. Når jeg så spør om hva som er ment å være basis for min tillit til deres kompetanse på meg som menneske, er ofte samtalen over, men selv om den skulle bli litt lenger enn som så, ender jeg opp med å forstå at det i beste fall kun er snakk om en teoretisk gjettelek, og evt. litt empiribasert, instrumentell kunnskap om hva som noen ganger kan fungere terapeutisk. Og det er i grunnen det hele.


#38

CRISPR? Nja, det er utvilsom visse som vil foreskrive den teknologien, men Bongard er neppe der.


#39

Hvis du tror på evolusjon (og bare evolusjon), vet du at alt som står i historiebøkene, såvel som status quo for hele økosystemet Jorden ned til minste molekyl, kan forstås, eller nødvendigvis i det minste har en forklaring innenfor evolusjonens begrepsverden. Selv om vi aldri kommer til å kunne nøste oss tilbake i full bredde og dybde, og kartlegge hver mikrobegivenhet som førte oss akkurat hit hvor vi er i øyeblikket, er evolusjon i seg selv fysisk-deterministisk; en flertrådet, fysisk-deterministisk prosess.

Så det jeg da lurer på om du har en mening om, er når, hvor og hvorfra de kom, de begivenhetene som førte til klassesamfunn, småborgerskapets rosemaling av kommunismen etc., hvis de ikke var naturlige og uunngåelige begivenheter innenfor et fysisk-deterministisk univers med evolusjon av livsformene som en av mange aspekter. Hvis du ikke mener det er bokstavelig talt fremmedelementer i vårt jordiske miljø som har lagt opp til dette, virker det rart å ikke bruke evolusjonsbriller også på klassesamfunn, undertrykking, privatkapitalisme, småborgerskap og mislykkede, kommunistiske revolusjoner. Ellers må du vel lage unntak i modellen for å kunne beholde forestillingen om at ingen evolverte egenskaper behøver å betraktes som mer problematiske for det moderne menneskesamfunnet, enn at hadde det ikke vært for de fordømte høyrefolka og småborgerne, så ville vi innenfor modellen med et evolvert livsmangfold ha endt opp med et godt, kommunistisk samfunn med gode, kommunistiske mennesker? Er borgerskapet ditt aliens?


#40

Du bommer litt her Trond Andresen Ting kan ikke utvikle seg evelusjonært over tid. Du har en naturlig seleksjon, men hva velger den? Jo, den velger det som fungerer og resten blir radert ut. En mutasjon kommer ikke alene. De fleste er negative. Hvis du summerer opp dette, blir det kaos.

Du ser poenget hvis du prøver å løse Rubic’s cube med tilfeldigheter. Du finner et hjørne, og setter det på plass. Bra! Så finner du et annet hjørne og setter det på plass. Bra! Ooups! Da var det første hjørnet plutselig borte igjen. Slik kan du fortsette og du kommer aldri noen vei. En naturlig seleksjon kan aldri berge deg, fordi den ene utvikling ødelegger den andre. Har du vært så heldig å få to hjørner på plass, vil det hele bli ødelagt når du prøver å få det tredje hjørnet på plass. Mutasjoner prøver ikke engang å få det tredje hjørnet på plass, det er bare tilfeldige vridninger. Hva skal seleksjonen da gjøre. Velge den vridningen som fikk et nytt hjørne på plass, eller velge den vridningen som beholdt et av de andre?, Går det tilfeldigvis riktig i et trekk, går det sannsynligvis feil i neste og sannsynligheten for feil, øker for hvert trekk. Vi er da tilbake til utgangspunktet.

Rubic’s cube løses ikke med tilfeldigheter, og bruker du seleksjon for kriterie for hva som er det beste trekket, er du dømt til å mislykkes. Dette er enkel matematikk.

Når du tenker evolusjon på noe som er mye mer avansert enn Rubic’s cube, blir bare det hele mye mer umulig.Det blir kaos og død rimelig fort…!!!