Nyheter MDTV Forum Om Doner

Farlig ønsketenkning om menneskenaturen

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/farlig-onsketenkning-om-menneskenaturen/

Av Trond Andresen. Vi er evolusjonært utvikla vesener. Også når det gjelder våre medfødte psykologiske tilbøyeligheter. Noen av disse er positive, andre er problematiske. Evolusjonær seleksjon gjelder ikke bare nedenfor halsen. Det som forgår i hjernen er også prega av seleksjon gjennom ti tusen generasjoner i flokker av jegere og sankere. Dessverre var en del…

3 Likes

Det var jaggu på tide. Takk. Jeg kan selv varmt anbefale boka til Bongard. Dóg vil jeg si: Fordi den så godt forklarer hvorfor det nesten er umulig å tenke seg noen rask eller grunnleggende endring. På feltet hvordan organisere for å motvirke de mest problematiske utslagene av den evolusjonære bagasjen, mener jeg han er omtrent like ønsketenkende som Hessen. Jeg har lest den flere ganger, og veien fra her til der er absolutt den svakeste, mest premature og minst troverdige delen av den. Litt som at forfatteren ikke har tatt helt inn over seg alt han skriver tidligere i boka.

3 Likes

Til det første punktet om kvar vinden blæs, kan ein leggje ved Wergelands steinharde formulering: “Det som er moralsk riktig bør skje. For det som er moralsk riktig, er moralsk nødvendig og nyttig i tiden, selv om vi ikke ser nytten i øyeblikket. Men det er likeså sikkert at det som er moralsk dårlig, bærer straffen i seg selv, om det ser aldri så nyttig ut i øyeblikket…”

Med andre ord: Korleis framelske moralsk haldning til overstyring for menneskelege eigenskapar som er nedervde, men dårlege?

3 Likes

Heisann, EGM.
Sjekk varslene dine, jeg har lagt inn et ublu forretningsforslag til deg under forrige kommentaren din her på steigan.no. :wink:

Det er stort sett myndigheter og kapitalister som betaler lønna til alle ønsketenkerne på venstresiden , og da kan man jo spørre seg hvor tilfeldig det er at vi finner mest ønsketenkning der hvor sosialistisk ønsketenkning tjener kapitalen og ikke folket?

Bongard = Tilbake til stamme og klansamfunn. :fearful:

1 Like
  1. Trond Andresen (TA) mener at kommunisme/sosialisme representerer et høyere etisk nivå enn det man kan forvente av dagens generelle gjennomsnittsmenneske, og at kommunisme/sosialisme i dag derfor ikke kan være en pragmatisk-effektiv styreform. Til det har jeg ingen innvendinger.

  2. TA ser flere eksempler på at den politiske venstresiden fortrenger evolusjonspsykologiske innsikter om menneskets natur. Han mener også at professor i biologi Dag O. Hessen i sin bok « Vi: Samarbeid – fra celle til samfunn (2017) går for langt i å anerkjenne gjennomsnitts­menneskets positive sider på bekostning av dets negative sider. TA skriver:

«Hessen er en «positiv ønsketenker». Men slikt trenger vi mindre av i dag. Vi trenger i stedet realisme angående menneskets negative evolusjonært utvikla psykologiske bagasje. Bare ved å studere denne og spre innsikt om den sida av menneskenaturen blant folk, kan vi skape et bedre samfunn.»

Mitt overordnete råd er: La projiseringene fra dyreriket være sekundærlitteratur, og la konkrete studier av mennesket være primærlitteraturen.

  • Hvor stor prosentandel av befolkningen, av dem som har hatt en noenlunde normal oppvekst, ender opp som psykopater/sosiopater?

  • Hvor stor andel av befolkningen ender opp i den kategorien som Abraham Maslow kalte «selvrealiserte mennesker»? [Se f.eks. hans bok «Toward a Psychology of Being* (2. utg. 1968)]

  • Hva finner vi ut om gjennomsnittsmenneskets «kjerne» etter at personen har gått gjennom lengre tids dybdeterapi? Psykoterapeutene Wilhelm Reich (1897-1957) og Arthur Janov (1924-2017) hadde mye erfaring med slike personer, og ga på basis av dette generelle beskrivelser av det som kan kalles «det unevrotiske essensmennesket».

  1. TA oppfordrer oss til: «Handle som politisk menneske på grunnlag av slik [evolusjonær­psykologisk] innsikt. Dropp sentimentaliteten. Dette er veien til å skape bedre samfunn.»

Men hva betyr dette i praksis, bortsett fra at vi bør betrakte kommunisme/sosialisme som en håpløs utopi?

  1. TA vil gjerne ha «evolusjonspsykologi inn i videregående, som del av almendannelsen». Hvorfor ikke i stedet få litteratur om psykopater og selvrealiserte mennesker inn i videregående, så slipper vi spekulative projiseringer fra studier av alfahann løver og bavianer, eller fra studier av bonobo-samfunnet?
1 Like

Nå er vel du beviset på at det behøves, da din forståelse av emnet er en karrikatur.

Reklamebransjen, påvirknings-agenter, facebook, google og spillbransjen, etc, bruker alle evolusjonspsykologi til å manipulere oss, og vi i vesten blir lurt til å støtte bombing hele tiden, så økt kunnskap om emnet vil være nødvendig om vi skal ha et demokrati i det hele tatt.

3 Likes

Jeg deler realismen og pessimismen her (dette er forøvrig evolusjonært svært fordelaktige egenskaper). Progressive fantasier om å utrydde “negative” egenskaper er ikke bare urealistiske og naive, de er rett ut farlige å eksperimentere med. Jeg vil sammenligne slike prosjekter med Maos fuglejakt, og vi vet jo hvordan det gikk… Det gir ingen mening å kategorisere aggressivitet som “negativ”. Dette er en egenskap vi har utviklet, fordi vi MÅTTE utvikle den. Og er det virkelig ingen egeninteresse i det å vise omsorg for andre? Hva da med alle som tjener til sitt daglige brød ved å tjenesteyte som omsorgsarbeidere? Man kan ha flere lag med motiver, ikke sant? I bunn og grunn er vi mennesker veldig flinke til å velge strategier som tjener vår egen overlevelse og reproduksjon. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at altruisme ikke finnes i annet enn helt spesielle tilfeller. Ikke ser jeg noen grunn til å dyrke slike avvikende egenskaper som forbilledlige heller. Det vi trenger er akkurat det som Trond Andresen etterlysser her, nemlig en realistisk erkjennelse av den menneskelige natur, også kan vi prøve å unngå selvutslettelse på grunnlag av dette.

2 Likes

Men det er uansett forskjell på å vise omsorg for andre ut i fra en definisjonsmessig egeninteresse, dvs det er sekundær effektene som økt status du liker, og direkte utnytte andre fordi det er i din egeninteresse, så vi behøver uansett to forskjellige ord for hva som ikke er likt.

Kapitalistenes rikdom, hvor tror du den kommer fra?
Myndighetene er jo hele Norges befolkning, selv om de som sitter der nå tar seg alt for store friheter!

Hvem tror du betaler mest inn til statskassa, de rike kapitalistene eller ordinære arbeidere?
Et eksempel
De med en brutto inntekt under 250 000 betaler inn 11,6 milliarder til statskassa.
De med en brutto inntekt over 10 000 000 betaler inn 8,4 milliarder til statskassa.

Da får du bare glede deg over at forfatterne ønsket å gjøre denne delen av boka mye lengre, men dette ble nedstemt av forlaget.

Ellers er jo Bongard en særdeles empatisk type, så det kan godt hende du kan ha rett i at han slik sett kan ha litt vanskelig for å ta inn over seg hvor inn i hampeskauen dumskapsfulle mennesker rent generelt er.

Topp artikkel! Bongard er min helt og uten ham ville jeg gått til grunne som empatisk menneske.

1 Like

Sånn litt forenklet: Stadig oftere er den arvet, og den stammer fra at de rike i vårt type demokrati kan betale forskere og journalister til å få folket til å tro at det eneste rettferdige er politikk som gjør dem ennå rikere.

Innvandring er stjerne-eksempelet, hvor de rike har fått sosialistene til å tro at rase bare er et påfunn fra kapitalistene for å splitte arbeiderklassen, når virkeligheten er at det er fagforeninger og sosialistiske ordninger som går fløyten med innvandring, da befolkningen ikke er villig til å være solidarisk med den andre.

1 Like

Vi er nok litt forskjellige, men jeg tror vi kan bli enig om mye.

Hva synes du om mine tanker angående menneskenaturen:

Hvis man går litt tilbake i tid, så var fysisk styrke den viktigste egenskapen hvis du skulle bli leder for en gruppe. Hvis noen utfordret lederen fikk de en kraftig omgang juling, og slik er det ennå i naturen, se bare på lederen i en ulveflokk.

Det gamle urinstinktet er ennå levende i dagens mennesker, men i dagens samfunn må det undertrykkes, og dette skaper selvsagt stor frustrasjon hos mange sterke menn. Det burde vært tillatt å utfordre de politiske lederne til tvekamp utenfor stortinget, tapte man kampen var man ute av stortinget. Hadde vi gjennomført dette, så hadde Norge blitt en nasjon med mange store ledere!

1 Like

Velkommen etter Trond, gamle Marx var begeistret for Darvins arbeide men ikke omvendt. For virkelige marxister er dette ikke noe nytt. Den kommunistiske samfunnsteorien inneholder i dag kunnskapene om menneskets vesen utvikla via evolujonen. De evolusjonsmessige egenskapene vi mennesker har er verken gode eller onde, hverken positive eller problematiske, de ER bare! Når et fellesskap opplever dem så lærer de å takle dem og når det fremmedgjorte klassesamfunnet forsvinner så takler fellesskapet disse egenskapene så godt at de i det daglige livet ikke medfører noen spesielle alvorlige problemer. Blir enklelte mennesker eller grupper i et slikt fellesskapssamfunn for problematiske, så vil fellesskapet straffe, verre er det ikke. Det er nok småborgerskapet som har laget rosenrøde visjoner av sosialismen (kommunismen). Hilsen en tidligere kameraet.

Mulig det, men han forstod det ikke. Er det en ting som har vært skadelig for sosialismen, så er det guru-dyrkningen, da den gir makten til de som har fortolkningsautoriteten.

1 Like

Joda. Det var den såkalte altruismen jeg ville til livs. Jeg synes også det er viktig å erkjenne at vi alle innehar disse “negative” egenskapene i større eller mindre grad, og at de er utviklet fordi de er fordelaktige. De tjener sin hensikt. Hevngjerrighet f.eks er en egenskaqp man har forsøkt å utrydde (og klart det langt på vei her i landet). Det viser seg imidlertid at det er svært sunt å ta hevn. Det reduserer følelsen av hjelpeløshet og slår beina under offer-rollen. Jeg tror ikke at vi får en bedre verden ved å gå til krig mot hevngjerrighet, vi må heller la den komme til uttrykk der den hører hjemme.

Det skal stå: Enkelte og kamerat! Ellers er jeg enig i at å holde beina nede på jorda, er nødvendig for å skape et alternativ til det borgerlige (kapitalistiske) samfunnet. Kommunismen (fellesskapssamfunn) er drevet i gang av millioner av mennesker og har ikke tenkt å gi seg før: Seieren er vunnet! (Che). :wink::sun_with_face:

Det er ikke klassesamfunnet som er det farligste, men massesamfunnet. Dessuten er det kunnskap om humanøkologi som kan hjelpe oss med å takle dette her, det må inn i skolen, ellers blir det heksebrenning av forskjellige avarter. Empater er gjerne problematiske, og vil være av de første som kastes på bålet i et klasseløst massesamfunn, ala statssosialismen.

1 Like

Da avslører du deg runeulv, du kan ikke ha studert Marx første bok av kapitalen, om den politiske økonomien!? Er det noe som særmerker Marx så var det hans evne og innsikt til å forstå den tids virkelighet og alle de “dårlige” egenskapene hos mennesker, medfødte og formet av samfunnet.:wink: