Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fargerevolusjon i USA?

Hun hadde ikke Merdia på laget, og fikk derfor bare dårlig omtale.

Vanskelig å si konkret, jeg har ikke alle detaljene. Jeg vet bare at hun plutselig ute av det blå ville trekke seg i siste liten og støtte Biden. Vi må huske på at hun også er hos demokratene hvilket styrker argumentet for å stifte et tredje parti der borte.

Jeg fikk vite om hennes forræderi for noen måneder siden av denne karen jeg følger:

Graham Elwood er en av kompisene til Jimmy Dore. Lik den sistnevnte er han også en samfunnskritisk stand-up komiker men ofte er han innom temaer som Dore ikke alltid berører, jeg er ikke alltid enig med begge naturligvis men deres engasjement gjør dem severdige. Jimmy Dore har, som mange kommentatorer, angrepet marionettene(politikere) mer enn de som trekker i trådene(Dypstaten og kapitalistene). Altfor mange ganger venter de på en ny frelser som tilsynelatende er progressiv bare for at velgerne så drukner i skuffelse. Men nå er det jo helt menneskelig å sette all forhåpninger og tillit til en potensiell kandidat

4 Likes

Vel, at det dreier seg om politivold mot de svarte er vel det som ønskes at vi tror. Det er også påtagelig at Rebellion aktivister, som ble «arbeidsløse» etter at corona kom, er de som støtter opp om BPM også.
Afroamerikanere er viktig i valgkampen fordi de oftest stemmer på demokratene. Det er heller din forståelse som er unyansert, i og med at du kun referer til den veldokumenterte vinklingen vi skal tro på.
Jeg synes BPM var svært dårlig regissert, og kan ikke skjønne at folk ikke stilte seg kritisk til det fra første stund. Mange gjorde vel også det, jeg så filmen i sosiale media noen timer før NRK og TV2 sendte dette. Jeg så også ei som jobber med åavdekke fake news i Kanada, som allerede satte spørsmålstegn ved mange detaljer filmen. Disse opprinnelige filmene er selvfølgelig sensurert. Til og med NRK sensurerte si første utgave da bilskiltene på det som skulle være politibilen ikke hadde riktig registrerings nr. Det er mye mer angående denne hendelsen.

2 Likes

USA er eit land, ikkje ein nasjon eller ein stat, - USA er eit gangstersyndikat organisert som ein stat, med lag på lag med organisert kriminalitet. Alt er styrt av Kosher Nostra, jødisk-amerikansk mafia.
USA is a public utility for organised crime.

USA er ein simpel narkostat. CIA er eit stort heroinkartell som samarbeider med Pentagon, og brukar militærbasar til distribusjon, Afganistan, Usbekistan, Tyrkia, Kosovo og Bond Steel-basen som hovuddistribusjon, Brussel. Pentagon arbeider ikkje for USA, men for mafiaen.

Etter at russisk-jødisk mafia og Jeltsin hadde robba alle statskassene i Russland slapp dei inn i USA og (Semion Mogilevich) dominerer no den organiserte kriminaliteten i USA.

Wall Street, Federal Reserve, The Treasury-finansdepartementet, våpenindustrien, BlackRock osv og MSMedia er organisert kriminalitet, Kosher Nostra.
USA er eit galehus der pasientane styrer asylet.

1 Like

George Floyd døde av ei overdose Fentanyl, som hemmar åndedrettet. Politimannen drepte han ikkje, og det er heller ikkje sannsynleg med eit kne mot nakken.
Antifa, BLM og pallar med murstein er CIA. Alle fargerevolusjonane var CIA.
Nesten alle politikarane i Kongressen og Senatet er betalt av Sheldon Adelson og Kosher Nostra.
Demokratane og republikanarane er nesten same parti.
Presidentvala er rigga, forfalska og manipulerte.
Ingen blir valt utan mafiaens godkjenning.

Mitt Romney og Trump var kvitvaskarar av russiske mafia pengar, og Trump var kjent også som Gambino-familiens frontmann.
Trump har tapt arven sin og meir.
Trump har tapt styringa av Pentagon.

Trump is dead man walking.
Israel vil truleg kvitte seg med Trump fordi han ikkje har levert Iran-krigen.
Trump har tross alt ikkje starta ein ny krig og han har lært verden Fake News.
Om han mot formodning skulle bli valt, må han starte krigen for ikkje å bli drept. Og han kan bli drept likevel.
Kosher Nostra og Israel vel presidenten, ikkje det amerikanske folket.

1 Like

Hadde det noe med dette å gjøre ? At han tok fra henne noe der ?
Donald Trump: Krigen mot Irak var den verste beslutningen i USAs historie

Jeg skrev at progressive bruker Mein Kampf som en bibel.
Mein Kampf hadde budskapet det var jødene som var problemet. Hvis man ble kvitt jødene så ville Tyskland blomstre og tyskerne ville bli fri.
Så satte Hitler igang prosjektet sitt. Og vipps, Tyskland blomstret og tyskerne ble fri.
Mein Kampf var helt magisk. Hitler var et geni.

Nå er det full Goebbels.

Banks Created the Great Depression, the 2008 Financial Crisis, Now They Are Trying to Finish Us Off!

Video 3:00-7:00

Dette er en analyse av hvordan amerikanerne blir “scre**d”.
Med egne ord, bolsjevikene angriper dem i næringslivet som står laglig til for hugg.
Robert Steel: Trump kan erklære (bolsjevikene) som kriminelle en gang for alle

Hva jeg refererer til med “bolsjevik”. Man bruker offentlige institusjoner som “våpen”. Russerne ble ranet og amerikanerne blir ranet.


Video 12:50–
-Ikke bekymre dere. Om 60 dager kan dere fortsette med (naked) shorting


Kriminell ifølge Robert Steele

Hun var nok bare “kontrollert opposisjon”. Men lurte meg en stund. Terryjack har en grei video som oppsummerer fenomenet Tulsi

1 Like

Terryjack demoniserer Tulsi Gabbard som “ond”.
Erna Solberg er selvfølgelig også “ond”, samt Støre, Hagen, Giske, Hajik …
Hvem er de “gode” her i verden? Nettopp. Raddiser under utdannelse er de “gode” i verden.

Dem_2016

Da Hillary tapte holdt de gode raddisene på å få meltdown
-Vi kommer alle til å dø
Idag jobber de med å få vekk rasistene fra denne verden


Avslutt rasismen!!

Det er faktisk helt uinteressant hva du måtte mene om dette

Temaet er “Fargerevolusjon i USA”, ikke hvordan tjatta føler seg idag.

Så hvorfor ønsker du å diskutere det (retorisk spørsmål. Du slipper å svare)

Du avsporer tema …

Dette går på tema

Helt riktig av Steigan, at det vi ser IKKE er protester mot oligarkiet. Selv om klassekonflikten trolig ligger under. Rasisme-konflikt er mye mer ønskelig for oligarkiet.

Det er spill for å unngå klassekrig, der de 99% samler seg for en rettferdig del av kaka. Det kommer selvfølgelig ikke til å skje i USA uten et Kommunistparti som samler proletariatet mot oligarkiet.

Proletariatet er fortsatt hypnotisert til å ikke ville ta en del av kapitalen. Kontrollen over hvordan folk tenker er neppe vært større i noe regime. ’Det kapitalistiske mennesket’ vil ikke danne et kommunistparti. Derfor sitter oligarkiet trygt.

Vi bør også være klar over at regimet også spiller mye på oppfattet motkraft. Det kan brukes for å undergrave virkelige bevegelser som har helt rettmessige krav. Politivold er i USA et virkelig problem.

Trump selv er en slik liksom-motkraft mot «eliten». Ordene «elite» og «establishment» er nøye valgt for å unngå klassekrig.

Å vise at ’eliten’ står bak protestene kan derfor brukes for å undergrave rettmessige protester. Slik undergraving kan forsterkes med å spre amatøropptak av politifolk som setter fram murstein. Altså for å skape motkraft.

Samme dynamikk er trolig i spill på mange måter. For motkraft mot lockdown eller for motkraft mot venstresiden generelt.

Det er likevel helt riktig at kapitalismen ikke er rasistisk. Kapitalismen bryr seg bare om klasse og om dominans.

Små snutter med fabrikkerte «amatør-opptak» er forøvrig påfallende mer vanlig. I februar kunne en se slike løgn-snutter der folk ramlet over ende på gata i Kina «av koronavirus», eller med påstander om at «Kina brenner folk levende» pga koronavirus. Manipulasjon og løgn-propaganda nå er på mye høyere nivå enn før.

Kina har med sine ’drastiske’ tiltak håndtert korona-sykdommen omtrent 100 ganger bedre enn USA. Med økonomisk håndtering og raskere gjenåpning blir forskjellen trolig mye større.

Uro i USA er ikke heldig for oligarkiet, selv om de foretrekker rase-konflikt heller enn klasse-konflikt.

I det store spillet taper vestlige oligarkiet dominans i 2020. Kinesiske Kommunistpartiet blir viktigste aktør. Det er stor fordel for kommunistbevegelser i alle verdens land.

3 Likes

Russerne ble ranet (1917+1990-) og amerikanerne blir ranet (2008+2020)
Henry Merritt “Hank” Paulson Jr. var sentral i 2008 som “Secretary of the Treasury”.

Hvem er disse skurkene? Her tror vi det er private kapitalister, ikke statsministrer?
Overført til Norge: Nordmenn vil gjerne tro at Røkke har ranet dem. Å si Stoltenberg eller Norges bank blir lite trodd.

Runeulv og terryjack vil fortelle oss det var “jødene” og henvise til at slavehandlerne var “jøder”.
Røkke blir logisk “jøde” med det utgangspunktet.
Så vil vi lære at “jødene” eier media i Norge, og at alle stortingsrepresentantene er kjøpt opp av “jødene”.

En av de store multinasjonale selskapene i WEF er Nestlé, som kjøper opp drikkevannskilder verden over i rasende fart. Spesielt i Latin- Amerika og Afrika, hvor WB og IMF kontrollerer mange stater, og korrupte politikere som tillater at Nestlé kjøper drikkevannet, det er en WEF strategi å få eierskap og kontroll på vann og dyrkbar mark over hele verden.

Flere steder i Afrika har Nestlé pumpet opp grunnvannet så kulper og dammer har forsvunnet så landsbyfolk ikke får vann til kyrne, og deretter tilbyr de vannet for en dollar flasken, til folk som ikke har penger, de bytter varer og tjenester seg i mellom.

Denne perversiteten gjør Nestlé også mot svarte (og fattige hvite) i USA, hvor svarte i Flint måtte betale 180$ for blyholdig vann per mnd, mens Nestlé 200 km unna fikk pumpe opp blyfritt vann for kun 200$ i året av staten Michigan. Etterpå tibød de først innbyggerne i Flint vann for en dollar per gallon.

Nå som WEF og FN er slått sammen, gir FN alibi til WEFs hykleri. Storkapitalens MSM har gjort det som begynte bra som en klassekrig om til en rasekrig, og avleder dermed oppmerksomheten rundt det som de fleste svarte (og fattige hvite) trenger i USA og i mange land, som gratis utdannelse som gjør sosial mobilitet mulig, gratis helsestell, statspensjoner og et sosialt sikkerhetsnett.

Men den globale storkapitalen med WEF som frontorganisasjon vil det motsatte, de vil privatisere sosiale rettigheter i alle land, noe som vil gjøre arbeiderklassen til arbeidende fattige og underklassene utfattige hvor svarte er overrepresentert i USA som i andre land med svarte og fargede befolkninger.

2 Likes

En bevegelse som ønsker revolusjon eller en stor samfunnsforandring overhodet er nødt til å ha en stram organisjasjon og en fortropp som bevokter deres kampsak hvis ikke er de desto mere sårbare for infiltrasjon og manipulasjon av slike som WEF og George Soros som sponsa nazi-kuppet i Ukrainia. Det sies at sistnevnte skal ha gitt en stor sum til BLM, hvor mye de er under hans kontroll er ikke klart men overklassens plutselige bekymring for disrkiminering viser hvor subtilt deres avsporingstaktikk er for de som ikke ser sammenhengen.

Folk er hypnotisert ikke bare av propaganda fra nyheter men også av hjernedød underholdning, enda mer av smartelefoner osv. Alt lagt opp av den herskende klasse og når det ikke hjelper brukes det vold

Skulle ikke forundre meg. Nestle ha flere ganger blitt anklaget for miljøvineri. Hvor er Greta Thunberg-kampanjen i denne sammenhengen? På sjampiskalas hos svindleren Al Gore, kanskje

2 Likes

Her er kuppmakerne i Ukraina

2 Likes

Soros innrømte sjøl at han var med

Det har også blitt avslørt via lekkede dokumenter men jeg har ikke klart å finne dem nå. Sannsynligvis har NSA eller noen sletta de

2 Likes

De 100 forskjellige NGO’ene i Ukraina var jo Soros.
-Alle de politiske ledere i Ukraina er oppfostret av meg

I 1979 ble Sigurd Allern ansatt som redaktør, noe han var helt til 1995. Han ble sentral, både for den redaksjonelle utviklingen og for den gradvise avviklingen av partibåndene til AKP.

Siden Sigurd_Allern etterhvert ble universitetsansatt -> Sigurd_Allern trodde ikke lengre på ideen å bygge et parti

Jfr. USA, hvor Trump ikke har noe Trump-parti. REP er fiender de også.

Carl I Hagen mente at det viktigste var å bygge opp et revolusjonært parti som kunne overta makta i Norge ved valg