Nyheter MDTV Forum Om Doner

Faktisk viser at de verken forstår journalistikk eller vitenskap

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/faktisk-viser-at-de-verken-forstar-journalistikk-eller-vitenskap/

At Faktisk.no ikke driver med journalistikk, men er engasjert for å drive internettsensur, blant annet for Facebook, har vi vist mange ganger. Men nå har de også sjøl avslørt at de verken er pressefolk eller har noe begrep om hva vitenskap er. E-post fra Faktisk Vi mottok følgende epost fra Morten Langfeldt Dahlback i Faktisk.no:…

11 Likes

Applaus! Slik skal man svare faktisk.no. De sitter i timevis og pønsker ut hvordan de skal vri og snu på ulike saker for å finne noe de kan bruke for å feilstemple det som ikke er politisk korrekt. Faktisk.no er en fordekt sensurinstans og bør derfor ikke tas for noe annet enn det de er. Ingen vits å bruke for mye tid på å svare dem da de er helt usaklige uansett.

6 Likes

I går på twitter :
Tina40
@RealTina40
·
23. okt.
“FACT CHECKERS “ didn’t exist until the truth started to get out !

8 Likes

Dødligheten med Corona er i følge FHI sitt siste anslag for Norge 0,32 %. Under 1500 har så langt vært innlagt på sykehus.og litt over 250 har fått intensivbehandling.

Planscenarioet til FHI 12. mars var 22 000 innlagt og 5 500 på intensiv.

Faktisk nevner dødlighetsrate på 0,53-0,82 %. Da er det verdt å nevne at i Norge dør ca 0,75 % av befolkningen hvert år. Omtrent 40 000 mennesker dør i 2020 fulstendig uavhengig av Corona og tiltak. 279 døde med corona er altså under 1 %(400) av alle som dør.

7 Likes

Hvem i all verden er det som bryr seg om hva den venstre ekstreme aktivist bloggen til Solbergregimet skriver da ?

De som faktasjekker faktasjekkere har dokumentert at Faktisk har 97% løgn, fake news og konspirasjonsteorier i alle sine artikler.

Om man ikke er helt hjernedød så holder man seg langt unna faktasjekkere og heller leser de som faktasjekker faktasjekkerne som er kontrollert av regime, Gates og CIA.

3 Likes

Riktig. Faktiskfolka er verken pressefolk eller vitenskapsfolk. Man kunne kanskje si det pent at de er “informasjonsarbeidere” som fremmer saker og narrativer for eierne sine. Men det er en eufemisme, når det iblant utarter til ren propagandavirksomhet.

Og for den slags betalt arbeid, passer vel også tittelen “sofist” (slik Platon bruker begrepet) bedre enn “filosof”?

6 Likes

At Faktisk “imøtegår” WHOs fagfellesskap godkjente forskningsrapports dødsrate på 0,14%, med sine tall 0,52-0,82% forandrer ikke på det faktum at overlevelses-raten uansett er godt over 99%. De som dør er for det aller meste i høy alder ofte med en underliggende alvorlig sykdom, og alderen er ofte lik eller svært nær den forventede levealder for landet. Det er bare unntaksvis yngre som omkommer, og da er immunforsvaret svekket som regel.

Når et virus har en overlevelses-rate på godt over 99% er det ikke dramatisk, det er ingen nasjonal krise, og det overbelaster ikke helsevesenets kapasitet. “Pandemien” fortsetter så lenge testingen med PCR-testen som gir opptil 80% falske positive fortsetter. Og selv om det utvikles en Covid-19 spesifikk test, skal det ikke erklæres nasjonal unntakstilstand når overlevelsesraten er over 99%.

Korona-krisen er en konstruksjon av MSM på oppdrag av eierne, den globale storkapitalen som bruker krisen bla for å hensette befokningene i en panikkktilstand som gjør dem ukritiske til det som det virkelig er grunn til å frykte, den kommende vaksinen:

"Mike Adams is a published food scientist, author of the popular science book Food Forensics and founder of ISO-accredited CWC Labs. Years ago he said the following:
An engineered bioweapon will be released in population centers. There will be calls for massive government funding for the vaccine industry to come up with a vaccine. Miraculously they will have a vaccine developed in record time. Everyone will be required to line up and take this vaccine shot.

There is indeed a release of an engineered bioweapon, followed by a vaccine mandate, massive government funding for the vaccine industry and a vaccine that is being developed in record time.

The rest of his message is that this vaccine will slowly begin to kill millions – if not billions – of people over the course of a few years. It will be a kill-switch vaccine, designed to reduce the world’s population." Kilde.

6 Likes

Det er ikke første gang Faktisk demonstrerer et lavmål når det kommer til sin faktasjekking.
Foreningen for Fritt Vaksinevalg har skrevet et omfattende motsvar på den “faktasjekken” de nylig ble utsatt for. Her mener jeg de fleste påstander som ble fremsatt av Faktisk ble fullstendig lagt i grus.

Anbefalt lesning! :slight_smile:

7 Likes

“Filosof” er ikke en beskyttet yrkestittel, og filosofistudiet ved NTNU, som Dahlback tok, er et åpent studium som hvem som helst slipper inn på, selv med dårlige karakterer. (Jeg har gått der selv.)

Faktisk.no er en norsk kopi av Snopes, et amerikansk nettsted som leverer regimevennlig propaganda på bestilling fra storkapitalen. Propagandaen deres har til hensikt å konsolidere regimets makt. Deres modus operandi er å “tilbakevise” “spinnville konspirasjonsteorier” ved å foreta sirkelslutninger og bedrive guilt by association, personangrep og No True Scotsman-feilslutninger.

10 Likes

Han har en doktorgrad i filosofi, da. Men det gjør jo egentlig ikke saken noe bedre.

https://innsida.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/7dd61f35-2bb0-3964-8f04-27c286013708

Etter å ha lest sammendraget og merket meg følgende, lurer jeg på om han kanskje tror verden tilpasser seg hans oppfatninger mer enn det den faktisk gjør? Det kunne jo forklart en hel del …

“Mange filosofer mener at rasjonell tenkning krever at vi baserer oss på den evidensen som til enhver tid er tilgjengelig for oss: å tro at noe er tilfelle uten å ha noen evidens for at det faktisk er slik er irrasjonelt. I artikkelen «Infinitely Permissive» undersøker jeg hvordan evidens får betydning for hva vi kan tro ved å kritisere den såkalte unikhets-tesen. Denne tesen sier at den evidensen du har her og nå aldri kan begrunne mer enn én trosholdning - for eksempel er det umulig å være i en situasjon hvor det er like rasjonelt å tro på en påstand som å ikke gjøre seg opp en mening om den. Jeg argumenterer for at denne tesen ikke kan være sann, siden det finnes en rekke situasjoner hvor hva som er tilfelle avhenger av hva vi tror er tilfelle. Så lenge vi er klar over at vi er i en situasjon hvor verden vil tilpasse seg våre oppfatninger står vi fritt til å tro både på en påstand og å benekte den. Siden det er gode grunner til å tro at slike situasjoner finnes, har vi gode grunner til å forkaste unikhetstesen.” (min uthevning i fet skrift, INK)

PS: Sånn for sikkerhets skyld: Jeg bare fleiper. Jeg tror ikke det er dette som er problemet. Problemet er et system med eid media, som fjerner mer og mer av den uavhengige journalistikken og som gjør journalister til propagandister (og filosofer til sofister) - Og, ikke minst, at journalister er villige til å gå inn i en slik uetisk rolle, der de i praksis jobber for makta og fordreier og utelater fakta, fordi de ellers ikke får arbeid i bransjen.

4 Likes

Kanskje trenger de mer undervisning i (yrkes)etikk både på journalistutdanningene og på NTNU’s filosofistudium?

2 Likes

Dahlback er ikke journalist. Han er skribent. Forskjellen på de to faggruppene er at skribenten ikke har noe forhold til journalisme. Skribenten har ikke noen bevisste tanker om hvorfor han skriver.

Journalismens første bud er at sannhet er en illusjon. Det finnes ingen sannhet, bare et uendelig antall versjoner av virkeligheta.
En journalist har respekt for at hver mann har rett til å forfekte sin oppfatning av virkeligheta og har ikke som oppdrag å dømme om virkelighetsoppfatninga er sann eller feil.

Journalismens andre bud er at objektivitet er en illusjon. Objektivitet er ikke annet enn ubevisst subjektivitet. Å være ubevisst subjektiv er trolig en forutsetning for å få jobb som skribent i et sannhetsbyrå.

En journalist vil aldri finne på å omtale seg selv som objektiv og vil ikke kalle verken fakta eller fiksjon “sant”.

Derfor går det ikke an å kalle sannhetsbyrået Faktisk,no for en journalistisk redaksjon.

Faktisk,no er en sammenraska gjeng med objektive, sannhetssøkende skribenter som neppe har hørt om begrepet journalisme.

8 Likes

Avhandlinga til Dahlback framstår som uinteressant, semantisk babbling. Jeg reagerte på denne:

“…det er mulig å argumentere fra kravet om å unngå normativ inkonsistens til en konklusjon som tilsier at ingen usanne oppfatninger er rasjonelle. Siden sannhet er en paradigmatisk objektiv størrelse, ser det dermed ut til at det å være rasjonell ikke er en subjektiv, men en objektiv normativ kategori.”

Dette framstår idiotisk. Dahlback innrømmer at det han kaller “sannheten” er paradigmatisk (sol rundt jord versus jord rundt sol) - altså “ikke nødvendigvis objektivt / en teori” - samtidig som han sier at denne “sannheten” er en objektiv størrelse, og att på til at du må tro på den paradigmatiske “sannheten” for å være rasjonell.

Haha, fjern statlig støtte til humanistiske fag! Her har man bare produsert en fjott som gjennom mongo ordkløyveri falskt underbygger idéen om at statsmedia, Schibsted-konsernet og Faktisk alltid representerer “den objektive sannheten”.

Julian Assange er ikke rasjonell, sjøl om han kan underbygge det han sier ved å henvise til dokumenter som maktens fyrster sender til hverandre, dersom hans perspektiv ikke harmonerer med det “sanne” paradigmet. Wow, for et bidrag til menneskeheten avhandlinga til Dahlback er.

1 Like

Jeg er uenig i denne framstillinga.

En journalist si oppgave er å skrive journal. Noen ganger vil det bare si å kartlegge ulike synspunkter. Men i mange tilfeller er journalistikk (eller bør være) et sannhetssøkende arbeid som prøver å dokumentere det som har skjedd. Fortida er gitt.

Det viste seg, etter det jeg har forstått, at det ikke fantes bevis for at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen. Enten hadde Saddam Hussein masseødeleggelsesvåpen, eller så hadde han ikke det. Enten fantes det bevis for det, eller så fantes det ikke det. På den måten finnes det sannhet.

3 Likes

Dokumentere det som har skjedd og hvorfor det har skjedd.
Til det første trenger du en skribent eller en referent. Til det siste trenger du en journalist.

For de objektive sannhetssøkerne må det være tellbart eller stå på et papir for å være sant.

For en journalist er det som finnes mellom ørene på mennesker sannhet.

Journalister har ikke noe med å veie meningene til folk opp mot empirisk viten og dømme om det er “sant”.

Journalisten leter alltid etter hvorfor. I den journalistiske arbeidsmetoden er hvem, hva, hvor, når og hvordan viktig, men det er alltid hvorfor som er målet.
Journalisme.

2 Likes

så hornalister kan bare bruke eksperter som de på forhånd vet at de deler agenda med, og så få den politiske vinklingen de ønsker, uten å gjøre noe uetisk?

Det du beskriver her er dagens “journalistiske” praksis som kjøres med Faktisk,no og Forskning,no i spissen.
I journalistterminologien heter det horing:
Så du er rimelig innertier når du kaller dem hornalister: Folk som kaller seg journalister og publiserer under eget navn for å gi andres budskap økt troverdighet.

2 Likes

Liker ikke å tro, vil helst forholde meg til tall/beviser, og jeg er mest opptatt av hva som skjer i Norge.

I dag registrert 17843 korona-smittede og 279 korona-dødsfall i Norge.
Dette gir en dødsrate på 279/17843x100= 1,56%.

Bruker vi Pål Steigans påstand om en dødsrate på 0,14% har 199 285 personer blitt smittet av viruset her hjemme.

Bruker vi Faktisk.no påstand om en dødsrate på 0,53-0,82% har 34 024 - 52 641 personer blitt smittet av viruset i Norge.

Vet ikke helt hvem jeg skal tro på, men 199 285 smittede personer er kanskje litt for høyt, eller kanskje ikke?

Formler benyttet til mitt lille regnestykke:
antall smittede i Norge= (279/0,14) x100= 199 285
antall smittede i Norge= (279/0,82) x100= 34 024
antall smittede i Norge= (279/0,53) x100= 52 641

Jeg har faktisk nesten aldri møtt noen som sier de stoler på Faktisk.no. Jeg tror nesten de har vært så nidkjære i den propaga-aktige kjepphest-ridingen sin og så lemfeldige i journalistikken (for eksempel ved å forsøke å diskvalifisere noen totalt ved å påpeke en eller annen relativt uviktig detalj som ikke stemmer), at veldig mange er blitt skeptiske.

Hvis de derimot hadde valgt en strategi der de gjorde en grundig, god og skikkelig jobb i 80-90 prosent av sakene sine, ville de kanskje kommet lettere unna med et sterkt partisk utgangspunkt eller naiv autoritetstro i noen få utvalgte saker innimellom.

3 Likes

Så du har altså møtt noen som sier de stoler på Faktisk.no. :open_mouth:

3 Likes