Nyheter MDTV Forum Om Doner

Faktisk HELT FEIL - del 2

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/faktisk-helt-feil-del-2/

Hun er et offer. Av Eva Thomassen. Faktisk.no ber oss spre  krigspropaganda Faktisk.no skriver (pdf): Hvordan sprer faktisk.no sine faktasjekker?NTB​Siste ledd i prosessen er å spre faktasjekken. Selvsagt er publisering på eget nettsted viktig, men også her er samarbeid med eksterne partnere nøkkelen til suksess. En av målsetningene i prosjektet er å nå flest mulig…

6 Likes

Nej, jag tror inte det är samma man som bär flickan i de två fotografierna. Håret skiljer sig åt hos de båda männen. Kolla hårfästet. Jag tror Eva T. blivit offer för en nordiskt betingad ovana att röra sig och identifiera bland främmande folkslag. Vi har t.ex. en benägenhet att tycka att svarta ser lika ut.

Jeg etterlyste at Eva Thomassen fokuserte litt på faktisk.no, ettersom hun driver research i motsetning til deg og de andre. Dere andre driver pjatt, og tilhører egentlig facebook. Ingen av dere vet hvem faktisk.no er, eller bryr seg om å undersøke emnet. Dere er dessert-generasjonen.

(1)
Media i Norge framstiller Norges rolle i Syria som “humanitær”, a la
-1000’er på 1000’er i Syria har blitt er reddet av heltemodig innsats fra Staten Norge og norske NGO’er

(2)
Eva Thomassen framstiller Norge som en av de krigførende partene i Syria, ulovlig krigføring ettersom ingen krig er blitt erklært. Målt i kroner er Norge 10 ganger mer aktiv i Syria enn Israel.

Faktisk.no prøver å framstille versjon (1) som sann.

1 Like

Thomassen, du har stor kunnskap om disse tingene. Du har åpenbart også investert mye tid på å studere videoer og bilder. Det gjør det mulig for deg å få til noe som norske medier ikke synes å interessere seg for: Å spore opp de som blir presentert som fotografer, journalister og reportere samt deres venner og disse vennenes rulleblad. På den måten får du et innblikk i de presenterte sannhetsvitnenes agenda og troverdighet som vanlige medier ikke kan hjelpe oss med.
Dette er et solid bidrag til oss lesere, og svært viktig. Jeg takker pent for den jobben!
Samtidig har jeg et ønske. Du fristes ofte til å gå ut over det som er kjernen og tar med ting som er mindre viktig og - som i noen tilfeller er dårligere dokumentert. Jeg håper du kan verne bedre om troverdigheten i hovedpoengene dine ved å kutte ned på disse andre tingene.

1 Like

Emnet er troverdighet for faktisk.no vs. Eva Thomassen. Det er det som startet saken faktisk.no vs. Eva Thomassen.

Faktisk.no ønsker vi skal tro at Assad gasset sin egen befolkning, og at Vest måtte true med krig for at Assad skulle stoppe genocidet sitt.
Eva Thomassen formidler at terroristene er Vest, at det er Vest som genocider syrerne.

Hvis faktisk.no taper denne troverdighets-saken er faktisk.no ferdig. Da har Eva Thomassen kjørt en hel media-organisasjon i dunken. Hvis hun klarer det skal jeg vurdere å selge huset.

Troverdighet her er som troverdighet hver gang Erna Solberg åpner munnen. Da blir hennes troverdighet en faktor.

1 Like

“Fake it” har blitt oversatt til faktisk. Noen burde rette opp feilen, eller i det minste påpeke det. Done.

4 Likes

Eva, du er helt knalltøff dame og journalist! Tusen takk enda en gang for fantastisk arbeid!

2 Likes

faktisk.no

faktisk megafon 2 bs detector

3 Likes

De bør omdøpes til Faktisk Falsk. No :joy: :+1:

2 Likes

Ja. Eller “fake_it.no”, som @John_Arthur_Paulsen foreslår over her. En ren oversetterfeil der, al-tså.

Skjønt jeg mistenker at det nettopp er mottoet til dem som utgjør dette sannhetsministeriet vårt: “Fake it 'till you make it!”
De virker ofte godt motivert for en karriereboost, disse folka.

1 Like

Kristoffer Egerberg, som er redaktør, for Faktisk.no er han som skrev boken “Fredsnasjonen Norge”(2017). Mens jeg leste den for noen år tilbake hadde jeg ventet en bok som tok et oppgjør med alt av Norges krigseventyr. Det skjedde ikke, skuffende nok. Hva boken gjør er ikke å kritisere konseptet krig men heller måten enkelte kriger føres på hvilket er noe helt annet. Slik han klandrer Assad for Syria-krigen klandrer han også Milosevic for ødeleggelsen av Jugoslavia og fremstiller Kjell Magne Bondevik som en god diplomat.

Sånn sett gir det mening at Egerberg styrer denne propagandasiden som utfører karakterdrap mot alle som motsier den

1 Like

Eva Thommasen oppgir altså at Norge har støttet opprøret med 13.000 mill kr, eller 10 ganger så mye som Israel?
Norge har ikke erklært krig mot Syria, men boikotter Syria.
?
Jeg har skrevet at MI6+ er ISIS. Norge vil dermed være endel av ISIS.

La oss så trekke en tråd til Resett som formidler “krig mot islamistene”.
Altså, islamistene det er oss.
Da må vi lure på hva Resett er?

klorokin_research

That Lancet published study vilifying HCQ that Chris has debunked point by point over the past few videos? It’s just been retracted.

Tenk på alle norske aviser som promoterte bedraget som fake news. Kanksje 1 av 100 i norske media var ikke fake news.

NTB = fake news i særklasse

MI6+ er ISIS.

Kilde ? …Shelley Kasli ?

SOHR er MI6. MI6 planla krigen i Syria. ISIS er bare al-Qaeda, som er hele Vesten.

VICE.com er propagandaorganisasjonen for ISIS

“al-Qaeda” har uformell mening som “søppelbøtte”. CIA var ikke helt stø i arabisk.
“ISIS” indikerer Vatikanet

Må lese meg opp…

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.