Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fake News: USA har ikke et handelsunderskudd med EU

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/fake-news-usa-har-ikke-et-handelsunderskudd-med-eu/

Amerikanske regjeringer siden Barack Obama har kritisert EU for å være ansvarlig for et amerikansk handelsunderskudd ved bruk av urettferdige metoder, og forlanger at EU må endre det. Men underskuddet eksisterer ikke, tvert imot. Underskuddet er en falsk nyhet, spredt av politikere og ledende journalister som feier amerikanske selskapers skatteunndragelser under teppet. Av Werner Rügemer.…

2 Likes

Man må huske på at Trump er opptatt av tap av arbeidsplasser og tap av teknologi.

Man må regne med at Trump egentlig betrakter handelsubalanser omregnet til arbeidsplasser, og da blir det misvisende å skulle regne handelsubalanser etc kun i dollars.

Profitt inntekter til den amerikanske overklassen betyr ikke at vanlige amerikanere får det økonomisk sett noe bedre, å skattlegge disse profitter løser ikke problemet med tap av arbeidsplasser og sviktende lønnsinntekter (feks når storkonsern flytter sin produksjon fra USA til Kina og oppnår superprofitt).

Økt arbeidsledighet kan også betraktes som å være et resultat av automatisering, men da blir det veldig viktig for et stort land slik som USA å bygge opp sin egen produksjon av bla industriroboter istedenfor å skulle importere dette fra andre land (slik som fra Tyskland, Japan og på sikt kanskje fra Kina). Det store sjokket i USA var vel at hvis USA skal bygge ut 5G nettverket sitt så vil USA være helt avhengig av import av teknologi fra kinesiske selskaper, og det er noe som flere i USA har reagert ganske kraftig på.

Skulle dollarens dominerende posisjon i verdensøkonomien bli endret, så vil dette kunne påvirke de totale økonomiske og finansielle balanser mellom USA og andre land. Og skulle feks Kina konfiskere amerikanske bedrifter i Kina så vil det også ha betydning (en økonomisk krise kan føre til konkurser både her og der, og Kina har penger til å kunne kjøpe opp slike selskaper).

For å si det slik: når det gjelder handelsubalanser så må man klare å skille mellom epler og
pærer, de ulike aktørene definerer handelsubalanser på ulikt vis.

Tror politikerne at BNP er et slags handelsoverskudd? Senest i dag proklamerte Trump at NATO måtte ha fire prosent av BNP. 35% går allerede til såkalt uhjelp. Hvordan skal dette gå?

1 Like