Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fagforeningsknusing i Schindler Heis

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/fagforeningsknusing-i-schindler-heis/

Alexander Jordnes, hovedtillitsvalgt i Schindler Heis, ble avskjediget fredag 20. november med øyeblikkelig virkning. Nestlederen i klubben, Rune Larsen, har fått advarsel sammen med 40 andre. Dette er de siste trekkene i en kamp som har pågått i flere måneder mellom bedriftsledelsen og de ansatte i Schindler. Leder i Heismontørenes Fagforening, Markus Hansen, sier at…

1 Like

Som at noen store masser av arbeidere vil demonstrere for heismontørene?

1 Like

Vel, nå som jeg har jobbet meg opp fra budbilsjåfør til å faktisk kjøpe og vedlikeholde heiser er jeg ikke imponert. Fagforeninger er ikke alltid like bra, og mange ødelegger for sine medlemmer mer enn de hjelper dem. Pilotforeningen og heismontørene er vel de to verste når begge tviholder på laug-tankegangen framfor å faktisk se på lokale forhold og tilpasse seg dem. Glemte de havnearbeiderne som «streiker» på tjuende året. Ludditer, kalles de vel. Er nok bedre måter å sikre inntekt og jobb på enn å kreve monopol.

3 Likes

DIKT TIL IDIOTENE (de som ikke bryr seg om politikk)
Først kom de for å ta kommunistene.
Jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke kommunist.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene.
Jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

Så kom de for å ta jødene og sigøynerne.
Jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke jøde eller sigøyner.

Så kom de for å ta de homofile.
Jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke homofil.

Da de kom for å ta meg,
var det ingen igjen som kunne protestere.

Hei. Jeg er pensjonert heismontør.
Det er flott att du har jobbet deg opp.
Jeg synes dette bare virker som ett anonymt “suttreinlegg” uten noen eksempler for å underbygge noe.

Lurer på hvorfor du ikke er imponert.
Eksempler på at fagforeninger ødelegger mer enn de hjelper?
Eksempler på “laugstankegang” kontra lokale forhold?
Hva legger du i ordet Ludditter, og hvem mener du er det?
Gjelder innlegget ditt heismontørenes fagforening, eller er det generell antiorganisering?
Håper på saklig og oppklarende svar.
Hilsen Ole Snarud

Dette emnet ble automatisk lukket etter 6 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.