Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fagbevegelsen og grasrota i Frankrike fortsetter kampen mot Macrons pensjonskutt

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/fagbevegelsen-og-grasrota-i-frankrike-fortsetter-kampen-mot-macrons-pensjonskutt/

10. desember 2019 var det igjen store demonstrasjoner i franske byer mot pensjonsreformen til Emmanuel Macron. Etter Rothschild-mannen Macron i over ett år har forsøkt å knuse og kvele de gule vestenes opprør uten å lykkes, har han nå også fått en samlet fagbevegelse mot seg. Etter generalstreiken 5. desember var fagbevegelsen og studentbevegelsen igjen…

2 Likes

Pensjoner er, og vil alltid være avhengig av den arbeidstyrken som til en hver tid er operativ. Det som bør være fokus, er å sørge for at yngre generasjoner er rustet til å drive samfunnet, når vi selv ikke lenger kan gjøre det. Hva du får i nominelle penger, har underordnet betydning. Det er hva du får for dem, når du trenger å bruke dem, som er avgjørende.

Nettopp
Stoltenberg argumenterte for at de som trenger penger, dvs. unge i etableringsfasen, ikke skal få Oljepenger. Derimot de som ikke trenger penger, pensjonistene, skal få Oljepenger

Han er utdannet i samfunnsøkonomikk, og det er få steder du blir fylt med mer svadd.

1 Like

Så viser det seg at Statens Pensjonsfond enda ikke har blitt anvendt med unntak for ett år, og da var det regjering som fikk pengene. De resterende år overføres penger til Staten Pensjonskasse - så ser vi ikke mere til de pengene
Norge har gått med overskudd hele veien siden 90-tallet, framstilt som “går med underskudd”

Hegnar elsker å framstille veksten i Oljefondet (som skapes ved overføring av oljeskatt) som “avkastning” på Oljefondet. Rent bedrag.
Nå finansierer Norge korporasjonene rundt i verden. Unntaket er norske selskap