Nyheter MDTV Forum Om Doner

Facebook med patentert sensursystem


#21

Johnny-boy, du er som utgangspunkt velkommen til å lese og gi feedback på sjølstyre-modellen. Du er også velkommen til å kommentere eventuelle feil i tekstene. Men det er synd at jeg i det hele tatt må forklare deg hvorfor feedback’en du gir ovenfor er håpløs og elendig.

"dine skriverier"

Det er ikke opplagt hva du mener her. Jeg vet ikke hvorfor du antyder at det jeg har skrevet ikke skulle være mine skriverier.

en rask skumming

Siden du allerede hadde opplyst at du bare hadde “sett litt på” skriftstykkene, så erklærer du her at den store, politiske kommentatoren Johnny er hevet over å skulle sette seg inn i mine skriftstykker, og da er du med overlegg uhøflig.

verket har store mangler

Her føler du et eller annet, men jeg har ingen anelse hva. Du klarer ikke/tør ikke prøve uttrykke hva du føler, men det er kanskje til det beste for deg sjøl, for da avslører du heller ikke at du eventuelt ikke hadde noe interessant å komme med. “Det er bedre å la andre tro du er en idiot, enn å åpne kjeften og fjerne enhver tvil.”

Kanskje skribenten bør vurdere studier i samfunnsøkonomi, statsvitenskap, filosofi og politisk økonomi?

Jeg har for lenge siden studert exphil, exfac, mikroøkonomi og makroøkonomi, men dette er irrelevant - skriftstykkene inneholder uhyre klare forutsetninger som er lette å kommentere (for de som våger). Og som sagt er det ironisk at du har så lite elementær dannelse at du tror din tilbakestående kommentar teller som konstruktiv kritikk…


#22

Dette minner meg om Donald Trumps reaksjon ovenfor Danmark.
Forøvrig, dine skriverier var i beste fall så lite inspirerende at min lyst til å lese forsvant som dugg for solen.

Vel, gå litt tilbake i tid og les dine egne kommentarer, så vil du raskt se at du er en av dem som burde holdt kjeften lukket.


#23

Synd at dette er din subjektive mening, men så er ikke ideologisk troende marxister mitt tenkte publikum, og jeg kritiserer slike allerede i innleiinga.

Men det interessante er om det jeg hevder er problemet med Kongeriket Norge er riktig, og om det jeg foreslår som løsning gir mening, og dette klarer du altså ikke å gi et fnugg av konstruktiv kritikk på.

Du er fortsatt velkommen til å prøve, og jeg skal ikke straffe deg om du prøver å gi oppriktig feedback, men prøve å reflektere over din kritikk på en sympatisk måte.


#24

Bare en premie-autist ville skrive et slikt svar.


#25

Haha, din…

…super duper emo-gnom!


#26

Noen er mer autistiske enn andre, og du er en av dem.


#27

Kanskje du skal la være å projisere deg sjøl i andre?

Du er forresten det motsatte av å være forbilde eller rollemodell for andre når du rasjonaliserer Anders Behring Breivik sine groteske gjerninger. Du burde jobbe med deg sjøl før du i det hele tatt kommenterer eller foreslår noe for noen som helst andre.


#28

Terje Bongards bok Det biologiske mennesket forklarer alle sider av mennesket ved hjelp av naturlig seleksjon og genetikk. Hjernen, bevissthet, følelser og handlinger blir fremstilt som direkte effekter av vår genetiske arv. Vår fremmedfrykt er biologisk og genetisk styrt, og motstand mot flerkulturelle samfunn er en naturlig reaksjon for det det biologiske mennesket.

På grunn av vår genetiske arv er “flerkulturelle og fargerike samfunn” konfliktskapende og ustabile. I flerkulturelle samfunn dannes det ofte grupper (parallellsamfunn) basert på etnisitet og kultur, og ofte ender dette i voldelige konflikter. Disse konfliktene er dessverre helt naturlige, de oppstår pga vår biologi og genetiske arv. Vi må ta hensyn til vår biologi og genetiske arv når vi organiserer våre samfunn, og i følge Terje Bongard skal vi leve i små grupper, slik jegere og samlere levde i steinalderen.

Men hvordan vil det lille “jegersamfunnet” utvikle seg over tid?
Det var jo mange slike samfunn i Norge for tusen år siden, og det finnes fortsatt mange slike samfunn i dag. Midtøsten og Afrika har jo mange eksempler på land organisert etter Terje Bongards modell, med “klansamfunn” eller “lommedemokratier”, og de fleste av disse landene framstår som dysfunksjonelle og voldelige.


#29

Nei, vitenskapen kan ikke forklare bevissthet.

Konservative har høyere “disgust sensitivity”, men noen ønsker er flerkulturelt samfunn. Derfor bør man henvise til statistikk som viser at innvandring er en sosial og økonomisk belastning for nordmenn.

Vær så god, her er din borgerlønn, og så kan du og Bongard bo sammen i et telt.

Lomm…hva? Du kunne jo sagt at du var negativ til Bongards modell med det samme, slik at jeg slapp å skrive denne kommentaren!


#30

Her er vi helt enige!

Terje Bongard er sikkert en flink biolog, men det er nok mange ting han ikke kjenner til. Bongards forklaringer på menneskers bevissthet, følelser, handlinger og åndelighet mangler en dimensjon eller flere.


#31

Nettopp. Holmestad, du har fajsabstinenser. Bruker denne bloggen svært sjelden da jeg ikke ønsker å utlever mine samtalepartnere. Og føler meg ikke ikkeeksisterende


SJØLSTYRE - en politisk modell til fordel for personlig og nasjonalt sjølstyre