Nyheter MDTV Forum Om Doner

Facebook med patentert sensursystem


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/facebook-med-patentert-sensursystem/

I snart to år har vi opplevd økende problemer med å spre artikler fra steigan.no på Facebook. Det begynte i oktober 2017 da vi fra en dag til en annen kunne registrere et fall i spredning fra om lag 120.000 ii uka til under 30.000. Men siden våren 2019 er det blitt mye verre. Til…


#2

Det slår meg at menneskene i vår tid har blitt Facebook-mennesker eller shadow-bannere, har man blitt en skamming eksisterer man rett og slett ikke lenger. Slik har det blitt for meg her på denne eldgamle husmannsplassen på kanten av Grytheplatået ved Olterudelva i steinrøysa oppunder Totenåsen, jeg eksisterer i det tomme intet, jeg er shadow-bannet, og jo mer for-bannet man blir, dess mer shadow-bannet blir man. Så jeg får vel bare trekke meg tilbake i egne tanker under filosofibjørka til oldefar, fram til tankepolitiet kommer og hogger den ned.

Filosofibjørka til oldefar ved Olterudelva har vært vist her flere ganger, men aldri med så mye luft rundt seg:-) Men snart vil vel tankepolitiet forby filosofering tenker jeg, så da kommer de vel og hogger den ned. Nei, å filosofere, det er skammelig det, og er i alle fall ikke noe en nymoderne husmann skal holde på med!


#3

Da dette har vært et styrende prinsipp i Vesten siden 2vk, var det bare et tidsspørsmål før samme prasis ble innført på sosiale medier.

Nå er imidlertid poenget at de skyggebannede og resten av befolkningen ikke skulle vite at det er slik, og det har vist seg vanskelig på sosiale medier.


#4

Evaluating disinformation is less about the truth value of one or more pieces of information and more about how those pieces fit together to serve a particular purpose.


#5

Det er ikke noe nytt her, og jeg nekter å tro at det også ikke er usikkerhet at folk trekker seg unna. Folk vet ikke hva de skal si, og da sier de ingen ting.

Planen er liksom at tankepolitiet skal tape denne gangen, og da tankepolitiet bedriver kjetterjakt i egne rekker så de som viser at de forstår miste jobben, er det ingen god grunn å forvente at de vinner.


#6

Pål Steigan klager her over at Facebook ikke slipper til hans artikler, som om det begås urett mot han. Men sjøl ignorerte han min høflige henvendelse om å publisere artikler for en modell for økt personlig frihet og redusert maktkonsentrasjon. Når han sjøl avviser å slippe til andre tanker - som strider med hans utdaterte, marxistiske perspektiv - så fremviser han seg som en…

…hykler.


#7

Nå har jo du, lenge før din henvendelse, sjikanert Pål Steigan, nettsiden og alle debattantene her inne. Vi har fått så ørene flagret og passet vårt påskrevet så grovt at vi “nesten” mistet både munn og mæle.

Og så klager du over at du ikke får publisere! :grin:


#8

Når ens eget synspunkt er en moralsk fyrlykt, og en plutselig opplyser andre med en styrke proporsjonal med hvor langt de har streifet vekk i et ideologisk tåkehav, så vil dette umiddelbart føles blendende og ubehagelig for flere.

Jeg har sjikanert marxister for å fortsette i et spor uten en innebygd begrensning mot å kategorisk føre til autoritære kommuniststater i sin fullendthet, men jeg har ikke særlig sjikanert Pål Steigan tidligere, og har tilmed beskrevet han i rosende ordelag.

Når Pål Steigan etterlyser nye tanker og modeller, men så ignorerer noen som tilbyr en ny måte å tenke politikk på (bare fordi den ikke er marxistisk og irrasjonell), så fortjener han å bli sjikanert.


#9

Guilt by assocation?

Når har Stegan sensuret noen av oss? Og det enda han har legal rett til å gjøre det, som ikke facebook har.
jfr. forskjellen mellom plattform og nettsted.


#10

Dette er bare ord. Sakens kjerne er at Pål Steigan offisielt etterlyser nye tanker og modeller, men når han blir høflig tilbudt en ny modell som løser problemet med frihet versus maktkonsentrasjon, så ignorerer han det fordi han ikke vil slippe til annet enn marxistisk svada som demoniserer kapitalismen.

Da viser han at han som utgangspunkt ikke er opptatt av andres frihet, men av sitt eget levebrød som en selvopptatt, irrasjonell marxist. Det er marxisten Steigan som er det sentrale.


#11

Har sett litt på “dine skriverier”, en rask skumming, og verket har dessverre store mangler. (Kanskje skribenten bør vurdere studier i samfunnsøkonomi, statsvitenskap, filosofi og politisk økonomi?) :wink:


#12

Har du blitt nektet å poste? Det har ikke jeg opplevd her på bruket. På RT derimot, er nesten fullstendig bannet. Det er bare trivilelle tema kommentarene mine ikke forsvinner på. Jeg bruker å bytte konto i blant - da går det til jeg glemmer meg, og plukker ned en av de utvalgte.


#13

Om du tror dette teller som kritikk, så er du tilbakestående.

Ironisk at du ikke engang eier den elementære dannelsen for å kunne forstå at konstruktiv kritikk krever at du kommenterer logikken i det jeg har skrevet, og at påstanden jeg føler at du tar feil har null verdi.


#14

James Kalb hevder at situasjonen er meget alvorlig, og jeg ser ingen grunn til at han ikke skulle ha rett. Etter at tradisjonene forsvant finnes ingen felles forankringspunkter, ingen identitet. Denne plassen har Facebook og Google tatt, slik at folk rett og slett ikke er annet enn vandrende algoritmer.


#15

Kapitalismen er ikke problemet, men menneskets atferdsøkologi i møte med kapitalismen. Var mennesket “godt”, ville vi ha handlet til felles beste innenfor kapitalismens rammer. Kapitalistene mener vi kan bli gode gjennom mindfulness og lignende, altså opplysningstidens og ikke minst de marxistiske tenkeres idé om det nye mennesket. Humanøkolog Terje Bongard forkaster alle disse teoriene, det samme gjør Trond Andresen. Mennesket har en meget problematisk nedarvet atferd, dette er genetisk og noe vi i veldig liten grad kan gjøre noe med. Derfor trenger vi et system som samarbeider best mulig med gode, gamle Homo Sapiens, hvilket vil si det Representative Inngruppe-Demokrati.


#16

Problemet med systemet du argumenterer for er at du ikke engang definerer det. Forklaringen du ga meg tidligere var bare at man skulle fordele naturens verdier på en demokratisk måte, som viser at “systemet” ditt er en diffus og emosjonell idé. Jeg sier ikke dette for å være slem. Jeg sier det fordi du ikke definerer hva systemet ditt er. Setningene jeg nå skriver inneholder faktisk en mening - jeg påpeker at du ikke definerer hvordan systemet ditt ser ut i praksis.

–Når det gjelder organisering av staten, så antar jeg at vi kan være enige om dette:

  • naturens begrensa ressurser tilhører fellesskapet
  • staten er en organisasjon som skal reflektere behov/interesser til samtlige nordmenn
  • menneskets likeverd (alle nordmenn har lik verdi i Norge)

Under disse forutsetningene, så fungerer ikke et politisk system hvor et lite mindretall kan synse og føle hvem som skal motta subsidier. Når man institusjonaliserer det at pengeoverføringer fra staten utdeles basert på press/innflytelse, så er det klart at de med størst innflytelse vil ha størst innflytelse over hvem som får tildelt penger. Så hvordan unngår man denne situasjonen?

Jo, ved å institusjonalisere det at statens inntekter blir overført til hver enkelt nordmann på en ubetinga måte. Øyvind Holmstad, Terje Bongard, Trond Andresen, thormothr, og alle andre gis lik makt/frihet til å reflektere sine egne interesser, uten kriterier og mellommenn, og alle kan ellers organisere seg slik de sjøl ønsker.

Sjølstyre-modellen argumenterer for en slik ubetinga overføring gjennom borgerlønn og grunnleggende infrastruktur.

En del av den negative atferden i samfunnet skyldes utrygghet og økonomisk usikkerhet. Jeg antar at det å være sikret en borgerlønn vil kunne virke passiviserende på folk, på en positiv måte. En borgerlønn gir også friheten til å si nei til å støtte/være en del av organisasjoner som strider mot egen samvittighet.


#17

Jeg forstår ikke at du gidder å lese pessimister jeg, og det er ironisk at sosialister har blitt konsumenter av andres tanker, i steden for å gjør noe med hva de kan påvirke.

Tenk litt på oss, hvor det egentlig ikke er slik at memene er så fordømt effektive, men det er da noe, og de gjør terskelen for å delta så lav som å spre memer du liker.

Om du ser på generasjon Z(yklon), så er de opptatt av tradisjoner mange av dem, og jeg ser ikke noen grunn til folk forstår dette og kan bli med på at man redder identiteten om man kan få fler til å bli glad i kultur landskapet, ved at de får gjøre små ting som tilsammen fungerer som forbedringer.


#18

Håhå, emoulven er ute på vervingstokt for den hvite autismen. Alle som skriver på et forum har vendt seg innover under skrivingen, og er dermed på autismespekteret. Det betyr at de kan manipuleres til å forenes gjennom den identitesløse hvite autismen. Om du er hvit, halv-hvit eller ikke-hvit spiller ingen rolle så lenge du er pro-hvit. Hvit autisme er en inkluderende forening for pro-hvite av alle farger. For hvit autisme er ikke for hvite, og mot ikke-hvite, men bare for pro-hvite, og mot anti-hvite, uansett hvor du er på hvithetsspekteret. En pro-hvit svart hånd er bedre enn ti hvite anti-hvite i taket, som uttrykket sier. Og det spiller heller ikke noen rolle om du har hel-vet eller halv-vet, som kanskje sier seg sjøl.


#19

Om noen skulle være i tvil, så liker virkelig ikke thormothr at noen skulle si at han er en autist, da det er han som er den normale og opplyste, mens resten av oss er en gjeng med emosjonelle avvikere.

For min egen del så ignorerer jeg thormothr, og det regner jeg med at flere vil gjøre, da han tydeligvis finner sosiale spilleregler for oppførsel vanskelig. At han tror at han kan fornærme folk til å høre på ham på internett, er noe en autist som gjør dette for vinne konflikter i den virkelige verden kunne finne på, da han ikke forstår at på internet, blir han bare ignorert med slik oppførsel.


#20

Psykologiens første lov er (eller burde være) at alt er suggesjon, men det runeulv suggerer er uriktig; jeg ser ikke på meg sjøl som “mer normal” (men er heldigvis ikke ABBnormal), og jeg tenker ikke på andre som emosjonelle avvikere. Runeulv har en sykelig tendens til å hele tiden skulle fortelle hvordan andre er, og dette er særlig gjeldende gjennom hans rolle som predikant for det autistiske misjonssamband. Alt-Right har visst en strategi om å gjøre autister - som i stor grad programmerer og håndterer veven - til disipler for sin sak, men for å “bevæpne autister”, så må man først grunnlegge autisme som en identitet som alle introverte tilhører.

Jeg beklaget tidligere til runeulv på bakbakrommet i den grad jeg hadde vært en drittsekk, og dette godtok han. Men så fortsatte han med å skulle overbevise meg om at jeg har aspergers syndrom. Da sa jeg klart ifra at jeg ikke passer til diagnosen, som her fra den norske wiki-siden:

“Aspergers syndrom er oppkalt etter den østerrikske barnelegen Hans Asperger, som i 1944 beskrev barn i sin praksis som manglet nonverbale kommunikasjonsevner, hadde svekket empati overfor sine jevnaldrende og var fysisk klossete.”

Fakta er at jeg har 1) normale nonverbale kommunikasjonsevner, 2) har høy empati med andre mennesker og dyr, og 3) ikke er fysisk klosset (når vi lekeslost som barn hadde jeg så god balanse at ingen kunne legge meg i bakken).

Dette klarer ikke runeulv å akseptere eller respektere. Han har kvernet så lenge på tanker om autisme og hvithet at han ikke klarer å la være å tenke i de baner eller kontinuerlig tyte om det. Hvit autisme er den grunnleggende måten å forstå verda og samfunnet på, og han er fullstendig uinteressert i å snakke om andre politiske problemstillinger (ifølge ham sjøl).

Situasjonen her er litt som når man sier til noen “du er sur”, “du er sur”, “jeg vet du er sur”, og når den andre til slutt blir irritert, så kan man kan si “ser du, jeg sa at du var sur”. I sin sykelige tendens til å autismifisere folk, klarer ikke runeulv å respektere når jeg forklarer han at jeg ikke passer til diagnosen aspergers, og isteden fortsetter han med å prøve assosiere alle mine reaksjoner til autisme.

…og så lurer han på hvorfor jeg “ute av det blå” fornærmer han?

Det er fordi du er en sørgelig og femi gnom som ikke klarer å gnåle på annet en hvit autisme-perspektivet ditt. Du er forbanna miljøskada, og en miljøskade for dine omgivelser.