Nyheter MDTV Forum Om Doner

Facebook blir klimanøytrale i Odense med energi fra norske vindmøller

På danske DR1 ble det på TVAvisen kl 18:45 i dag, torsdag 12. september, vist et interessant innslag om “nytten” av vindmøller i Norge. Facebook etablerer et kjempeanlegg i Odense. Anlegget skal marginalt bidra med litt fjernvarme til boliger i Odense. Facebook-anleggets eget enorme energibehov skal derimot dekkes ved fornybar energi - produsert av vindmøller i Norge.

Her kan man i snilleste fall snakke om eksternaliteter: ulempene manifesterer seg et helt annet sted enn der hvor fortjenesten og nytten viser seg. Mer nøkternt er det et godt eksempel på hva raseringen av uberørt, norsk natur skal bidra til.

/perjol

2 Likes

2 Likes