Nyheter MDTV Forum Om Doner

Exit Norges statsbaner?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/exit-norges-statsbaner/

Av Erik Plahte. Ser vi begynnelsen på slutten til NSB – Norges statsbaner? Nå skal jernbanen i Norge konkurranseutsettes og privatiseres. Alle strekninger skal etter hvert konkurranseutsettes, og NSB vil måtte operere som et hvilket som helst privat jernbaneselskap i konkurransen om passasjerene. Om snaue tre uker, 1. mars, går anbudsfristen ut for å by…

1 Like

Tenk et tog som gjør unna strekningen Trondheim-Oslo på 35 minutter. Dette er snart realitet i Japan, med det nye togsettet som skal erstatte Shinkansen. Dette toget skal gå i vakuum-rør på et magnetfelt uten skinner. En fyr fra Raufoss var på industritur rundt om i verden i fjor, men han falt i staver over dette prosjektet, det overgikk alt annet han hadde sett.

Det blir vel bombet ned av USA som alt annet? Vannanlegget i Libya for eksempel

1 Like

De nye togsettene vil sannsynligvis bli levert med innvendig “bønneplater”, elektronisk styrt, slik at de alltid vender mot Mekka.
Etter modell av Vaterland slik utformingen ble planlagt og fremstår den dag i dag!
Migrasjonen var tydeligvis planlagt for flere tiår siden.
Slik også med privatisering av Norsk infrastruktur og naturressurser!

2 Likes

Min bror fikk i 1990 spesialister fra SIMENS i Tyskland til å utvikle et pilotprosjekt basert på MAGLEV, koordinert med Strømmens Verksted A/S. Toget skulle dekke strekningen Lillehammer - Hafjell under OL på Lillehammer i 1994.
Prosjektet må tydeligvis vært potensielt vellykket, i og med at det aldri ble realisert. ,-)

Istedet for at Norge utnytter sine ingeniørkunnskaper og blir leverandør av hurtigtog til resten av verden, finansiert av oljefondet, bruker utlendingene våre penger til å utvikle dette enorme markedet til egen fordel, i tillegg, etter at våre hjørnestensbedrifter er eksportert ut, overtar de Norsk infrastruktur og naturressurser.

Strømmens Verksted er i dag eiet av utlendinger og driften kraftig redusert. Datterselskapet Strømmen Stål A/S er blitt kjøpesenter, eiet av Thon Gruppen.

1 Like

Takk til Erik Plathe for flott arbeid. Det er så mye vanvittig som foregår rundt en i Norge,men ikke noe treffer nervetrådene mine vondere enn utsalget og privatiseringen av NSB.
I folkelig språk var jo begrepet “Jernbanefolk” i Norge synonym for landets stødigste arbeiderklasse,sindige,dyktige,hjelpsomme - med mange falne under okkupasjonen.
Alle krigsteoretikere gjennom tidene har jo forstått at Jernbanen i en stat er en del av forsvaret eller krigen.
Når nå hele det norske etablissementet arbeider for en Nato-krig mot Russland,vil det komme den dag at det kan bli akutt bruk for en NORSKSTYRT jernbane. En kan i en slik situasjon ikke ha det slik at Kina eier en avdeling,Tyskland en annen og Frankrike en tredje.
Dette er etter mitt skjønn det totale vanvidd i sammenheng med krise og krig som jo bevisst framskyndes.
Både i energiutselgingen og i jernbanesaken virker det som om toppen av AP er på EUs side.
Og dette AP ble rundt 2005 innrullert av “venstresida” i Norge som en del av “venstresida”.
En vet ikke om en skal le eller gråte.

1 Like

Mikael Nyberg inleder sin presentation av Det stora tågrånet så här:

”Tåg som inte går i tid. Tåg som inte går alls. Nedfallna kontaktledningar. Haverier. Dödsolyckor. Den svenska järnvägen är i kris. Och det beror inte främst på snön. Tågtrafik kräver samordning och planering. Men svenska politiker bestämde i slutet av 1980-talet att det skulle fungera bättre med marknadsmekanismer.
Arbetskamrater som förr löste problem tillsammans sitter nu på var sin sida i gräl om paragrafer i affärskontrakt. Det blir fler och fler administratörer, färre och färre järnvägare ute på spåren. Fuskjobb ersätter yrkeskunnandet i underhåll av spår och vagnar, och tåg blir stående i timtal ute i spåren för att fungerande beslutsgångar brutits sönder. För personalen i vagnarna gäller det att le och se ut att trivas i ett tilltagande kaos.”
http://mikaelnyberg.nu/bocker/det-stora-tagranet/

Mikael Nyberg har skrivit en lång uppföljande artikel till Det stora tågrånet:

http://mikaelnyberg.nu/2012/12/28/ingen-slut-pa-tagkaoset-i-sikte/