Nyheter MDTV Forum Om Doner

Exit Norges statsbaner?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/exit-norges-statsbaner/

Av Erik Plahte. Ser vi begynnelsen på slutten til NSB – Norges statsbaner? Nå skal jernbanen i Norge konkurranseutsettes og privatiseres. Alle strekninger skal etter hvert konkurranseutsettes, og NSB vil måtte operere som et hvilket som helst privat jernbaneselskap i konkurransen om passasjerene. Om snaue tre uker, 1. mars, går anbudsfristen ut for å by…


#2

Tenk et tog som gjør unna strekningen Trondheim-Oslo på 35 minutter. Dette er snart realitet i Japan, med det nye togsettet som skal erstatte Shinkansen. Dette toget skal gå i vakuum-rør på et magnetfelt uten skinner. En fyr fra Raufoss var på industritur rundt om i verden i fjor, men han falt i staver over dette prosjektet, det overgikk alt annet han hadde sett.


#3

Det blir vel bombet ned av USA som alt annet? Vannanlegget i Libya for eksempel


#4

De nye togsettene vil sannsynligvis bli levert med innvendig “bønneplater”, elektronisk styrt, slik at de alltid vender mot Mekka.
Etter modell av Vaterland slik utformingen ble planlagt og fremstår den dag i dag!
Migrasjonen var tydeligvis planlagt for flere tiår siden.
Slik også med privatisering av Norsk infrastruktur og naturressurser!


#5

Min bror fikk i 1990 spesialister fra SIMENS i Tyskland til å utvikle et pilotprosjekt basert på MAGLEV, koordinert med Strømmens Verksted A/S. Toget skulle dekke strekningen Lillehammer - Hafjell under OL på Lillehammer i 1994.
Prosjektet må tydeligvis vært potensielt vellykket, i og med at det aldri ble realisert. ,-)

Istedet for at Norge utnytter sine ingeniørkunnskaper og blir leverandør av hurtigtog til resten av verden, finansiert av oljefondet, bruker utlendingene våre penger til å utvikle dette enorme markedet til egen fordel, i tillegg, etter at våre hjørnestensbedrifter er eksportert ut, overtar de Norsk infrastruktur og naturressurser.

Strømmens Verksted er i dag eiet av utlendinger og driften kraftig redusert. Datterselskapet Strømmen Stål A/S er blitt kjøpesenter, eiet av Thon Gruppen.


#6

Takk til Erik Plathe for flott arbeid. Det er så mye vanvittig som foregår rundt en i Norge,men ikke noe treffer nervetrådene mine vondere enn utsalget og privatiseringen av NSB.
I folkelig språk var jo begrepet “Jernbanefolk” i Norge synonym for landets stødigste arbeiderklasse,sindige,dyktige,hjelpsomme - med mange falne under okkupasjonen.
Alle krigsteoretikere gjennom tidene har jo forstått at Jernbanen i en stat er en del av forsvaret eller krigen.
Når nå hele det norske etablissementet arbeider for en Nato-krig mot Russland,vil det komme den dag at det kan bli akutt bruk for en NORSKSTYRT jernbane. En kan i en slik situasjon ikke ha det slik at Kina eier en avdeling,Tyskland en annen og Frankrike en tredje.
Dette er etter mitt skjønn det totale vanvidd i sammenheng med krise og krig som jo bevisst framskyndes.
Både i energiutselgingen og i jernbanesaken virker det som om toppen av AP er på EUs side.
Og dette AP ble rundt 2005 innrullert av “venstresida” i Norge som en del av “venstresida”.
En vet ikke om en skal le eller gråte.


#7

Mikael Nyberg inleder sin presentation av Det stora tågrånet så här:

”Tåg som inte går i tid. Tåg som inte går alls. Nedfallna kontaktledningar. Haverier. Dödsolyckor. Den svenska järnvägen är i kris. Och det beror inte främst på snön. Tågtrafik kräver samordning och planering. Men svenska politiker bestämde i slutet av 1980-talet att det skulle fungera bättre med marknadsmekanismer.
Arbetskamrater som förr löste problem tillsammans sitter nu på var sin sida i gräl om paragrafer i affärskontrakt. Det blir fler och fler administratörer, färre och färre järnvägare ute på spåren. Fuskjobb ersätter yrkeskunnandet i underhåll av spår och vagnar, och tåg blir stående i timtal ute i spåren för att fungerande beslutsgångar brutits sönder. För personalen i vagnarna gäller det att le och se ut att trivas i ett tilltagande kaos.”
http://mikaelnyberg.nu/bocker/det-stora-tagranet/

Mikael Nyberg har skrivit en lång uppföljande artikel till Det stora tågrånet:

http://mikaelnyberg.nu/2012/12/28/ingen-slut-pa-tagkaoset-i-sikte/