Nyheter MDTV Forum Om Doner

Event 201

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/event-201/

En pandemiøvelse gjennomført i oktober 2019. Her er deres egen video. Den bør sees og diskuteres:

3 Likes

De har tenkt på det meste i denne pandemiøvelsen i Oktober i fjor eller var det en siste gjennomgang før start? De går også igjennom eventuelt å “stenge ned av deler av Internett” for å unngå panikk, og “desinformasjon”, (se video fra 8.16-10.00 min). Det vil kreve hastelover som kan utvides og forlenges så lenge de vil. Det kan tenkes at de vil bruke pandemien som påskudd for å stenge ned en kritisk alternativ presse, noe de har ønsket å gjøre lenge.

2 Likes

Men det kan ikke tenkes å bruke pandemien til å diskreditere globalistene i naivitetsvestre og grådighetshøyre, da det er en effekt vi allerede ser, uansett om on viruset var et biovåpen eller oppsto tilfeldig?

At noen simulerte konsekvensene av et SARS2, etter at vi hadde hatt koronavirusene SARS og MERS, burde ikke vært rart, men uansett så vil globalistene slite, da folket nok ikke vil ha SARS3 eller MERS2 etter å ha sett hva SARS2 klarte å utrette av skade.
norway no

Tid for Juchepolitikk

Pandemien er høyst reell, i tilfellet noen skulle tvile på det. Det er ikke en hendelse satt i sving av eliter med skumle hensikter. Tvert imot truer pandemien elitene direkte. De er overrepresentert blant de som rammes i første omgang, og virkningene svekker formuene deres og tvinger gjennom planøkonomiske tiltak, som potensielt kan få den “skadevirkningen” at folk vil se hvor uhyre mye mer effektivt sentral planlegging kan være i vår tid, enn kapitalistisk markedskonkurranse. Sosialister bør absolutt “utnytte” pandemien til å argumentere for tiltak som kan redde millioner av menneskeliv, fra luftforurensning, fra klimaendringer, fra kontraproduktive sanksjoner og fra global og nasjonal ulikhet.

Enig. Sharia med en stalinistisk vri er det som trengs. Hvordan ser det ut på idrettsanleggene i Groruddalen?

Som den gode samfunnsborgeren jeg er, har jeg ikke besøkt disse. Driver i stedet løpe-, spenst og styrketrening med barna i Verdensparken, rett bak blokka. Der er det få folk, og god plass.

Verdensparken. Ser den for meg i den dystopiske forstaden Bangladesh i Jerevan, Armenia

1 Like

Dette er Verdensparken. VI bor i den røde blokka du skimter til venstre i bildet:
image

1 Like

Sitter du med info som viser at den ypperste overklasse er særlig rammet av dette viruset?

Det er ikke særlig smart å bruke situasjonen til å jobbe for Gates-Soros-Clintons og de. Det er heller viktig for sosialister å skape avstand til de borgerlige imperialistiske partier og deres løgn-kampanjer.

Kapitalistiske regimene vil nå overføre tusener av milliarder kroner til overklassens næringsliv. Dette er en sak relevant for sosialismen. Næringslivet bør jo nå heller over i folkets kontroll og sørge for alles sikkerhet og velstand framover.

Likeverdig del i kapitalmakta er poenget med sosialismen, og er hva sosialister bør fokusere på. For dette trenger vi et nytt regime da, ankret i arbeiderklassen. Det kan bli stemning for dette.

Her er et eksempel: https://edition.cnn.com/2020/03/22/football/lorenzo-sanz-real-madrid-spt-intl/index.html

Jeg er for øvrig enig i at bedrifter som skal reddes med statlige penger ikke skal få donasjoner, men statlige oppkjøp og at det er noe sosialister absolutt må kjempe for.