Nyheter MDTV Forum Om Doner

EUs "sosiale søyle" presser det danske arbeidsmarkedet

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/eus-sosiale-soyle-presser-det-danske-arbeidsmarkedet/

Fra den danske avisa Arbejderen. EU’s «sociale søjle» skulle fremme arbejdstagerrettigheder og social retfærdighed. Men den EU-lovgivning, der gennemføres, indeholder alvorlige angreb på den danske arbejdsmarkedsmodel. Den 17. november sidste år vedtog EU’s stats- og regeringschefer en «højtidelig erklæring» om en «europæisk søjle for sociale rettigheder«. Ifølge erklæringen skal Unionen «bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling…

1 Like

I tillegg åpnes det samtidig opp for import av billig arbeidskraft fra nye land, slik som feks fra Ukraina (mener å vite at alle borgere som har gyldig pass i Ukraina nå fritt kan søke om arbeid innenfor EU/EØS).

1 Like