Nyheter MDTV Forum Om Doner

EUs kommisjon for nytale

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/eus-kommisjon-for-nytale/

Ursula von der Leyen, har som ny president i EU-kommisjonen lagt fram sin liste over nye EU-kommissærer, og det er et lite mesterverk i nytale. Kommissærene har tildels fått uforståelige, tåkete eller overlappende betegnelser. I stedet for en kommisær for forsvar eller utenrikspolitikk har man for eksempel fått en “Commissioner for a Stronger Europe in…

3 Likes

Og bra er det, for ellers så ville de kanskje lykkes med folkemordsprosjektet sitt.

2 Likes

Nei hvis det gjelder alminnelige folk under øvre middelklasse, spesielt arbeiderklassen og underklassen, for forskjellene øker år for år, det ser en spesielt i de landene som har vært medlem i EU lengst.
Ja hvis det gjelder den økonomiske elite, for de politiske beslutningene EU tar og iverksetter igjennom sine direktiver som eliten dikterer, gjør de rike enda rikere år for år.

2 Likes

Det visst ikke bare EU som plages med nytalen- hvor i fred og velstand ligger folkemordet?

Det er jo lang tradisjon for i å praktisere kreativitet med folkemordsbegrepet, så noen nytale er ikke snakk om at vi bedriver.

Begrepet ble i sin tid laget fordi verden skulle tro på jødegassingene, og da de var dumme nok til å gjøre det til lov i hele den hvite verden, så behøver vi kun at folkemordsmotstandere blir i majoritet og ser på det som et folkemord av strategiske årsaker, for at vi skal kunne dømme de anti-hvite etter Nürnberglovene. (Hvor man ikke får komme med tvil om vitner eller bevis, så hvor det er sikkert at de vil bli dømt)

Det er eksempelvis ikke tvil om at dagens elite gjør ting som å forhindre fødsler hos den hvite befolkningen, og når man gjør det samtidig med at man importerer erstatningsbefolkning, så er det et folkemord i følge definisjonen. Når Vesten bruker det outsourcede untrykkelsesapparatet sitt for å få folkemordsmotstandere til å holde kjeft, så er det også alvorlig, da det gjør at de anti-hvite ikke kan hevde at innvandringen er noe den folkeutbyttede befolkningen ønsker.

04 februar 2019
" Jordmødre bekymret for føde-nedleggelser "
De siste 40 årene har antall fødeavdelinger og fødestuer i Norge blitt redusert fra 160 til 45.