Nyheter MDTV Forum Om Doner

EUs klimamål en bløff?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/eus-klimamal-en-bloff/

EUs medlemsland ble etter noen maratonmøter i Brussel enige om at unionen skal vær «klimanøytral innen 2050». Kommisjonens nye president, den tyske konservative politikeren Ursula von der Leyen, ville ha et slikt vedtak i ryggen parallelt med det internasjonale klimatoppmøtet for å kunne demonstrere at unionen går i spissen under hennes ledelse. Men mye tyder…

2 Likes

Menneskeskapteklimaendringer er en bløff! En livsfarlig bløff. Den gir en illusjon om vår påvirkningsevne på naturens variasjoner. Miljøet ødelegger vi i en nesten uffatelig hastighet. Der kan vi gjøre enorme endringer. Vi burde begynne å forberede oss på klimaendringer som kommer. De kommer uansett hva vi gjør. Det eneste vi kan gjøre er å forberede oss på det som kommer. For denne menneskeskapteklimakrisen er en bløff som vil utrydde oss om vi ikke begynner å forberede oss på det som kommer.

Mvh En menneskeskaptklimaendringer-fornekter

1 Like

Når CO2 slippes ut og CO2-nivå øker, vil det være feedback som skaper økt forbruk av CO2. Helt umulig å holde oversikten over resultatet før resultat er et faktum. Modeller er meninger.
Ingen vet om temperaturen vil gå opp eller ned i framtiden. Det som er farlig er at temperaturen går ned.
Min kilder sier at CO2 er kritisk lavt.
Problemet i varme land som Israel er ikke varmen, men mangel på nedbør.

Ved dramatisk endringer av temperaturer vil indere finne nytt fruktbart land i Sibir, med plass til 500 mill

1 Like
  1. Conclusion
    We have proven that the GCM-models used in IPCC report AR5 cannot compute correctly the natural component included in the observed global temperature. The reason is that the models fail to derive the influences of low cloud cover fraction on the global temperature. A too small natural component results in a too large portion for the contribution of the greenhouse gases like carbon dioxide. That is why IPCC represents the climate sensitivity more than one order of magnitude larger than our sensitivity 0.24°C. Because the anthropogenic portion in the increased
    CO2 is less than 10 %, we have practically no anthropogenic climate change. The low clouds control mainly the global temperature.
    https://arxiv.org/pdf/1907.00165.pdf

Er EUs klimamål en katastrofe?
Det sies her at Tyskland skal fase ut både kullkraft og atomkraft i løpet av ganske kort tid. Og Sverige og Belgia skal også fase ut sin atomkraft. Og er det mulig at USAs forsøk på å stoppe ny gassrørledning fra Russland til Tyskland kan lykkes? Det tyske EnergieWende har nå i praksis stoppet helt opp. Hvor i all verden skal Tyskland hente sin strøm fra når altså flere av landets atomkraftverk snart legges ned samtidig med at EnergieWende også har stoppet opp? Alt peker vel egentlig mot Norge. Den nye utenlandskabelen fra Norge til Tyskland (som kommer i drift i 2020) kan dermed vise seg å bli en tilnærmet ren eksportkabel istedenfor en utvekslingskabel. Det kan høres ut som en katastrofe kan være på vei til å treffe Norge.

1 Like