Nyheter MDTV Forum Om Doner

Europa: 579 drepte i terror inspirert av Koranen, 101 drepte av høyreekstreme — og problemet er?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/europa-579-drepte-i-terror-inspirert-av-koranen-101-drepte-av-hoyreekstreme-og-problemet-er/

Av Ove Bengt Berg. Fra snl.no  Utdrag fra opplisting I sosiale medier framføres ofte påstanden om at det er de høyreekstreme som dreper i terror, og at de styrker seg organisatorisk. Deres framgang forklares med at de blir inspirert av mer velformulerte politikeres «retorikk», som dermed blir anklaga for å være medskyldige i høyreekstrem terror.…

3 Likes

Stort sett enig med det Ove Bengt Berg skriver. Økt muslimsk innvandring er jo en av hjertesakene til venstresiden og Rødt, og er man negativt innstilt til denne innvandringen er man rasist eller lider av islamofobi. Og tar man opp “kjønnsdiskriminering i Islam” eller “likestilling for muslimske kvinner” da er du en muslimhater, og nevner du “barneekteskap” er din agenda er å spre hat mot muslimer. Venstresiden har en lang vei å gå…

3 Likes

Problemet herr Ove Bengt Berg - er at du splitter høyreekstreme i flere grupper, og gir dem ulike benevnelser for å bagatellisere vestlige høyreekstreme gruppers ugjerninger.

Jihadister er politiserte høyreekstreme nasjonalister, akkurat som norske og svenske ny-nazister er høyreekstreme nasjonalister, og tilsvarende hvordan Israelske sionister er høyreekstreme nasjonalister. At de bekjenner seg til ulike religioner gjør dem ikke mindre høyreekstreme nasjonalister. Alle har de til felles en meget tydelig etnisk rasistisk apartheid politikk.

Politisk høyreekstreme er hva vi snakker om. Det de har av fellestrekk er at de tror på bruk av våpen, vold og terror som legitime politiske virkemidler. Politiske virkemidler de anvender for å fremme en etno-nasjonalistisk agenda. At det skjer kombinert med en religion er for å legitimere handlingene i et institusjonalisert religiøst autoritært og totalitært lovverk.

Støtten til den ekstreme tolkningen av Islam og ekstreme organisasjoner som ISIS er massiv blant den muslimske befolkningen i verden. Denne religionen, og de som tilber den er en trussel mot befolkningen i Norge og i Europa. Hjemsending av disse menneskene er eneste utvei.

2 Likes

Islam er ikke basert på rase, etnisitet eller nasjonalitet så her tar du veldig feil!
At noen bruker religion eller annen ideologi for å legitimere grusomme handlinger kan vi være enige om.

1 Like

Veldig bra at du tar opp denne saken, Herr Berg!

Men det hele kan simpelthen forklares ved at det finns en global anti-hvit agenda. Beviset finns overalt, når øynene er åpne. Her er en bra plass å starte: https://www.bitchute.com/hashtag/icccanti-whiteagenda/

1 Like

I følge Erna Solberg så er også de som er imot vindkraft innvandringsmotstandere, et utblåsning hun kom med i en tale på Island.

1 Like

“Det de har av fellestrekk er at de tror på bruk av våpen, vold og terror som legitime politiske virkemidler”

Hei, kan du vennligst legge frem beviset / klargjøring på disse påstandene?

  • Takk!

Fellestegner på synspunktene er at de er skadelige for etnisk europeere og europeiske tradisjoner.

Når man forstår at hovedagendaen er anti-hvit, blir alt lettere å forstå.
(Ikke at alle i Rødt, SV osv er klar over det - de alle fleste er nok bare nyttige idioter for høyere makter)

Her er en undersøkelse som viser hva norske muslimer mener, men konklusjonen var litt tvetydig. https://filternyheter.no/islamundersokelsen-kvinner-likestilling/

Den anti-hvite hovedagendaen til hvem?
Hvilke høyere makter sikter du til?

Antirasistene kaller alle, også de som er saklige i kritikken av ikke-integrerbar masse-innvandring fra MENA-land for rasister og innvandringsmotstandere på generelt grunnlag, uten at de får forsvare seg. De er ikke motstandere av innvandring som integrerer og tilogmed assimileres, som for eksempel innvandring av Nord-amerikanere med europeisk opprinnelse, etnisk opprinnelige europeere, eller innvandring fra Filippinene, Thailand, Øst-Asia, India.

For de samler seg ikke i parallellsamfunn, de lærer språket raskt, og klarer utdanningsløpene til realfag-yrker like lett som nordmenn. De gifter seg gjerne med nordmenn, og assimileres dermed også. Folk med asiatisk kulturbakgrunn lever uten problematiske motsetninger med vestlig kultur. Det er disse innvandrerne Europa trenger når fødselsraten er negativ for alle vestlige lands vertbefolkninger.

Men det er ikke den globale storkapitalens plan, de bruker ikke-integrerbar masseinnvandring fra MENA-land som våpen i en asymmetrisk krigføring for å utmatte europeiske land økonomier, for å tvinge dem til å ta opp massive lån i deres Verdensbanken og IMF som aldrende vertbefolkninger i tilbakegang ikke kan betale, og storkapitalen tar landenes aktiva og infrastruktur som betaling.

Soros og andre sentrale personer i masseinnvandringen har gjentatte ganger oppfordret europeiske land til å ta opp lån på mange hundre milliarder Euro for å finansiere masseinnvandringen. Noe som den globale storkapitalens folk i media og institutt som SSB viser til som vekst i BNP for å berolige befolkningene, men det er i den passive delen av økonomien. Men ikke i den produktive delen av økonomien, noe som må føre til en økonomisk, sosial og kulturell kollaps.

Dette etterfølges av å bli satt under administrasjon av Verdenbanken og IMF, akkurat som den globale storkapitalen har planlagt. “Restrukturering” av statene som Verdensbanken og IMF kaller det når de implementerer neo-liberal markedsøkonomi som vi kan se blant annet Latin-Amerika. Noe som blir resultatet hva nå som kommer først, EU med de overnasjonale avtalene TTIP, TISA , ISDS eller å bli administrert av Verdensbanken og IMF.

En sterk nasjonalstat med selvråderett og suverenitet over egne ressurser, med landegrenser og eget forsvar er det eneste forsvaret mot globalismen. Det betinger politikere og regjeringer som setter eget folk og land først. Det går ikke med det Stortinget vi har i dag, som representerer den globale storkapitalen.

Vi bør ha et direktedemokrati etter sveitsisk modell, noe som tvinger befolkningen til å sette seg inn i de enkelte sakene, etter at sakene har blitt belyst fra forskjellige sider. Det får vi ikke fra storkapitalens MSM i dag. Det er bare en politisk bevisst befolkning som vet at norske landressurser må eies av folket som kan gjennomføre den revolusjonen dette vil være.

3 Likes

Det er verdt å merke seg at organisasjonar for innvandring og for innvandrarar har eit spesielt sterkt innslag av jødisk deltaking både i USA, England og Norge.

1 Like

Utmerket av Ove dette. Han bør sjekke regjeringens innlegg på Aftenposten debatt 11 des 2019 hvor det skrytes av hvor mange kontrollkomiteer og utvalg Norge skal sette opp for å knuse rasisme og hat.
1)Dialogmøter.
2)Ytringsfrihetskommisjon
3)Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet
4) handlingsplan for å stoppe diskriminering og hat mot muslimer.
En svært utbredt oppfatning på bloggene resett og document skrevet av stemmer fra folket,for å si det sånn,er at dette er noe dumme norske politikere har funnet på.
Jeg som skjekker tysk presse gjennom mange år vet at i sånne saker gjør det nåværende offisielle Norge ikke noe annet enn å følge Tyskland og EU i regelrette kopier. Hvis man vil vite hva som vil skje i Norge er det bare å lese tyske media; fra vindmøller til Hasskriminalität. Alt etterfølges.
Fra 2008 av da Merkel var æresgjest ved Operaens åpning,har Norge forsøkt å bygge seg opp som en partner til Tyskland. Også anbefalt sterkt av Bernt Hagtvet i Aftenposten nylig.
Det er ekstreme angrep på tradisjonell ytringsfrihet som finner sted i EU. Her leser vi i Klassekampen 26 mars 2020 at Carline Tromp skriver “Noen øyner en muligheten for å kvitte seg med plagsom debatt og uønska grupper.Ute av syne,ute av sinn?”
Klassekampen og Rødt har i flere år jobbet for at islamkritiske Sian skulle fratas all ytringsfrihet og plattformer i Norge.
Var det for å få stjerne i boka for EU-iseringen av Norwegen?

1 Like

Jeg er godt plantet på høyresiden i norsk politikk, men Steigan og Document er de redeligste medier så langt. Jeg vet vi er uenige i konklusjoner og løsninger, men begge er flinke til å belyse problemene. Jeg tror vi kan finne en god løsning på midten, politikk er ikke lenger venstre mot høyre, det er globalisme mot overlevelse. Så krangler vi innad etterpå.

2 Likes

Å hindre innvandring fra bestemte kulturer er rasisme.

Når muslimer begår færre terrorhandlinger i Norge enn i andre deler av Europa, så skyldes dette trolig at de er bedre integrerte i Norge. Sosiale og økonomiske forskjeller kan være bedre forklaringsvariable enn kulturelle forskjeller.

Ingen behøver å være jøde, judaist, muslim eller kristen. Jøder er indoktrinerte til å tilhøre en klan; de er ikke ett folkeslag. Judaister, muslimer og kristne er overtroiske. Derfor behøver de opplæring om hvorfor Gud ikke eksisterer og lære å forstå hva overtro og indoktrinering er og å ta avstand fra disse. Vi mangler slik grunnopplæring i Norge.

Antirasistisk senter har blitt et senter for forsvar av indoktrinering og overtro. HL-senteret er omdøpt til Senter for Studier av Holocaust og Livssynsminoriteter, altså senter for indoktrinering og overtro. Jeg ser ikke at de gjør noe for å motarbeide disse.

Arve Meisingset

Kan jeg spørre hvilken nasjonalitet jihadistene tilhører? Etter mitt syn med kjennskap til islam og dets mangesidige retninger, synes jeg det er tilnærmet skivebom med disse påstandene. Hvis du mener at et muslimsk kalifat er drivkraften til jihadistene, bør du ha i mente at vi da snakker om et muslimsk verdensherredømme.Det har de forsøkt tidligere uten hell etter 1532, selv om globalistene gjør alt de kan for å ødelegge nasjonalstaten akkurat som jihadistene hadde ønsket.

Du kan jo like gjerne spørre hvilken religion jihadister tilhører. Det er noen alternativ å velge mellom, akkurat som med nasjoner. Men de er alle muslimer. Fortrinnsvis sunni salafister av Wahhabismens menighet .

Her finner du forresten masse bevis som er relatert til det du skrev: https://www.bitchute.com/video/ghBBJIPmMmdl/