Nyheter MDTV Forum Om Doner

EU-toppene gleder seg ikke til parlamentsvalget

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/eu-toppene-gleder-seg-ikke-til-parlamentsvalget/

Valgene til EU-parlamentet skal finne sted i dagene 23. til 26. mai 2019 og i Brussel og andre EU-hovedsteder er det nervøs spenning foran dette valget. Enkelte formulerer seg så dramatisk som Foreign Policy gjorde i mars 2019: Hvis nasjonalistene holder trykket oppe i oppmarsjen til EU-parlamentsvalget, vil EU aldri bli det samme igjen. Nasjonalister…

4 Likes

Men man kan umulig glede seg over at det nesten utelukkende er folk på høyresiden som står for EU-motstanden nå. Flere og flere på venstresiden har blitt EU-tilhengere av ren frykt de siste årene, noe jeg personlig ikke skjønner. Men man må erkjenne det, og det er et problem. Vi må analysere hvorfor vi ender opp med Syriza og en Corbyn som framstår som veldig blodfattig i mange saker (EU, NATO).

4 Likes

Høyresiden mot venstresiden er vel falskt dilemma der begge er samme Ondskapen. Hvis ondskap f eks Rødt forlengst har lovet å samarbeide med i formen “Arbeiderpartiet” sånn at de blir samme pakt.

Ved at venstresiden, stort sett, ligger til sengs med globalistene, imperialistene, krigsmakerne, stor-kapitalen, bankmafian (osv) blir dette selvfølgelig brukt på den måten at all denne ondskapen ER venstresiden. Mens de rådende dynastier, de med kapital-makta, de går fri. Det er jo finfin ironi. Er “venstresiden” den nye pavemakta?

Minner forresten om at det som nå passerer som “venstreside” er temmelig langt vekk fra sosialismen og folkets kontroll over møllene. Selv er jeg vaffel ikke venstresiden, kanskje jeg er framsiden eller baksiden.

1 Like

Storkapitalen vil ikke ha nasjonal suverenitet over landressursene, fordi det hindrer de i å kjøpe dem. Det er det som er EUs ide, utviske grenser og nasjonal identitet, så befolkningene ikke skal føle eierskap til feks olje og vannkraft. Så kan storkapitalens agenter, politikerne, selge dem landressursene bak ryggen på folket, litt etter litt, så folket ikke blir alarmert.

Navnebytte på Statoil er en psy-ops, så folket ikke reagerer når staten “selger seg ned” i Eqinor. Norges Statsbaner er et navn på folkets eiendom, så navnebyttet til Vy er strategisk, så neste gang en banestrekning privatiseres så er det Vy, det vekker ikke slike reaksjoner. Så kan Vy organisere personalet i selskaper, og presse dem på lønn og betingelser, det er fri flyt av arbeidskraft i EØS, så personalet blir til slutt ikke etnisk norske.

Når inntektene fra statlige selskaper ikke lenger går inn i statskassen til fordeling, som til gratis utdannelse, helsevesen og velferd, går de til utenlandske eiere. Med mindre statlige inntekter må staten spare, og gjøre store nedskjæringer. Politikerne vil gjemme seg bak at det er mindre statlige inntekter, enda det er på grunn av deres egne politiske beslutninger til fordel for storkapitalen.

EU er storkapitalens ide, deres politikere og MSM skal selge det til folket som en sosial union til fellesskapets beste, men hele grunnideen er at politikerne selger storkapitalen landressursene bak ryggen på folket, avskaffer blandingsøkonomiene, implementerer nyliberal markedsøkonomi, og demonterer velferdsstatene, alt for storkapitalens profittmaksimering.

EU reduserer levestandarden for alle under øvre middelklasse, spesielt arbeiderklassen og svake grupper. Det er bare å se hvordan det har blitt, spesielt i land som har vært medlem i EU lengst. Nyliberal markedsøkonomi er en katastrofe.

Betegnelsen nasjonalist på de som vil ha nasjonal suverenitet og selvråderett over egne ressurser, er for bruke et ord som har blitt negativt ladet for påvirke spesielt yngre mennesker til en mer positiv holding til overnasjonal styring. Isolasjonistisk og utenfor er også velvalgte ord for å påvirke.

Den eneste fordelen med EØS avtalen er at den kan sies opp. Vi må si nei til EØS/EU/TISA/TTIP etc skal vi ha en sjanse for å holde storkapitalen unna. Skal vi beholde velferdsstaten og fordeling av inntektene fra våre landressurser til folket, må vi stemme på partier som er krystallklare på dette, som Kystpartiet.

2 Likes
  • ’‘Elementary, my dear dr. Watson!’’ . . . . . . .
2 Likes

Vel verdt tiden det tar å se:

LABOUR ASSAULT! Nigel Farage Press Conference announcing Claire Fox as Candidate.

[ https://www.youtube.com/watch?v=R9b9jzlIkiM ]

1 Like