Nyheter MDTV Forum Om Doner

EU regner ikke lenger Juan Guaidó som Venezuelas president

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/eu-regner-ikke-lenger-juan-guaido-som-venezuelas-president/

Det europeiske råd, som er EUs forsamling av stats- og regjeringsjefer, har fattet et vedtak om sin holdning til situasjonen i Venezuela som viser at unionen ikke lenger regner Juan Guaidó som landets president. Rådet fattet dette vedtaket 25. januar 2021, og det kan lastes ned her. Guiadó omtales nå istedet sammen med andre opposisjonspolitikere…

2 Likes

Rart de ikke snart finner en annen Random Joe og lager et såkalt folkelig opprør etter boken.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.