Nyheter MDTV Forum Om Doner

EU-propaganda fra markedsliberalistene i Agenda

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/eu-propaganda-fra-markedsliberalistene-i-agenda/

Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon. Agenda påstår at de er en partipolitisk uavhengig tanksmie for det moderne sentrum-venstre. Agendas egen oversikt viser at de er under full kontroll av høyresiden i Arbeiderpartiet. Agenda eies av mangemillionæren Trond Moen og LO. De har et akademisk råd, som muligens har godkjent rapporten om…

4 Likes

Nydelig artikkel. Tusen takk Olav Boye.

1 Like

AvskumPartiet har ingen venstreside, de har kun nyliberalistisk landsforræderavskum.

Trond Mohn er milliardær, ikke mangemillionær. Hadde han hatt under en milliard i kapital ville riktig betegnelse vært multimillionær.
Tankesmien Agenda ble startet som motstykke til tankesmien Manifest som lå for langt til venstre for smaken til AP, LO og deres rike onkel Trond Mohn.
Avskum er avskum, og støtter man AP eller LO på noen som helst måte er man med på å støtte globalismens inntog i Norge. Da støtter man nyliberalisme, NPM og hard HR. Da støtter man destruksjonen av velferdsstaten, og Norsk selvråderett.
Da støtter man destruksjonen av arbeidsmiljøloven, og alle dødsfallene som kunne vært unngått hvert eneste år.
AP må bli borte, og LO må bli borte. De er storkapitalens og globalismens fremste forkjempere i Norge.
Høyre ville ikke hatt sjanse til å gjennomføre de drastiske endringene av Norge, som AP og LO har gjort i tospann.

4 Likes

:israel::sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep: :sheep:

1 Like

Ørliten kommentar. Etter mitt syn har begrepene høyre og venstre, i politisk forstand, fullstendig mistet sitt meningsinnhold. Partiene på tinget er stort sett helt like, alle er i praksis for EU og alle mulige andre overnasjonale strukturer man kan forestille seg. Selvråderett er gammeldags. Og det vi måtte ha av eiendom og verdier må raskest mulig selges ut. Nå er det globalisme og full underkastelse som gjelder, og det over hele fjøla. Storkapitalen og gammelkommunistene har funnet sammen. De har ett felles mål: Full Kontroll.

2 Likes

Dette for å få folk til å tro at Norge vil ha selvråderett og suverenitet i EU. Det vil Norge ikke, Norge i en føderal superstat blir en del av en region, og som en del av en frihandelssone som styres av kapitallovene, blir nasjonal styring borte.

Kapitallov nummer en er fri flyt av uregulert kapital. Globalisters mål av den grunn er en verden uten landegrenser, de skal ikke ha noe av at nasjoner kan skattlegge kapital og bruke pengene til sosiale rettigheter som for eksempel offentlig skole og helsevesen for alle, for deres kapital skal ikke beskattes.

Derfor vil de privatisere sosiale rettigheter, for da blir privatisert skole og helsevesen i stedet profitt for kapitalen. EU-kommisjonen går inn for et privatisert helsevesen, og det blir bare begynnelsen. Larry Fink CEO for BlackRock som nå er rådgiver for EUs sentralbank har som mål at alle sosiale rettigheter privatiseres.

EUs arbeiderklasse og svake grupper og mange i lavere middelklasse vil ikke ha råd til skolepenger for barna, private helseforsikrings-premier og privat pensjonssparing, og blir arbeidende fattige som i alle land hvor globalistenes neo-liberale markedsøkonomi er implementert.

APs ledelse er globalister og vil inn i EU som fullt medlem. Så kan de gjemme seg bak at det er EU som privatiserer sosiale rettigheter og ikke dem. Mens AP fremstiller seg for velgerne som at at de vil ha nasjonal styring, stemmer de sammen med Høyre og andre borgerlige for alt som får Norge inn i EU. Hadia Tajik sa i et intervju i Klassekampen i fjor at:
“– Staten må eie og drive det som er kritisk for landet, det som handler om sentrale eller sårbare velferdsoppgaver, sier Tajik”. Akkurat som Tajik ikke vet utmerket godt at EU-kommisjonen vil ha et privatisert helsevesen i EU.

2 Likes

Samme er sant for Høyre, Solberg og co.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.