Nyheter MDTV Forum Om Doner

EU-parlamentet vedtok russofobiske resolusjoner

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/eu-parlamentet-vedtok-russofobiske-resolusjoner/

Av Bjørn Nistad. Den 17. september vedtok EU-parlamentet en resolusjon om ikke å anerkjenne Aleksandr Lukasjenko som Hviterusslands president, og som tok til orde for å betrakte den hviterussiske opposisjonen som Hviterusslands legitime myndigheter. Samme dag vedtok EU-parlamentarikerne en resolusjon om at alt tyder på at russiske myndigheter stod bak det som omtales som et…

4 Likes

For EU (Tyskland/Frankrike) gir det absolutt mening å knytte seg til et Eurasisk transportsystem. For Norges del som en Atlantisk nasjon er det nok mer fornuftig å ha våre allierte blant disse. Transportveiene ble etablert allerede i vikingtiden. Og vil gi oss mer handlingsrom til å forbli en selvstendig nasjon.

3 Likes

Nistad framlegger naturligvis en rekke sentrale poenger i denne artikkelen,men det som etter mitt skjønn er en alvorlig skavank er at han opptrer som en moralsk og belærende innpisker og forteller europeiske imperialister hva de “burde” og hva de “må”.
Det minner litt om den tankegangen som Vänsterpartiet og Enhedslisten gjør gjeldende når de nå har blitt EU-partier. Med moralsk opprustning skal Imperialismen oppdras.
Det var ikke Hitler som fant på det der med “Lebensraum im Osten”. Den parolen gjaldt også i 1914 og er en permanent bestanddel av tysk geopolitiske tenkning den dag idag.
I 2014 vedtok Tyskland at de skulle drive “Weltpolitik” og igangsatte et enormt militært opprustningsprogram for en EUROPAHÆR. Tysk imperialisme opptrer kun under EU-flagget. Og Norges våpenindustri er allerede dypt inni dette prosjektet.
Tankegangen er nettopp å reversere situasjonen med EU som en “perifer aktør” og gjøre EU til en ny imperialistisk stormakt i Weltpolitik. dette krigsprosjektet er allerede godt igang for EU-statene er på plass i Mali-Sahel,i Kurdistan,i hele området Baltikum-Balkan. Øvelsen “Defender Europa 21” som skal finne sted i Balkan-Svartehavet i mai-juni 2020 vil involvere EU-soldater fra fjern og nær.
istedet for å gi gode råd til den imperialistiske eliten om hva den biurde gjøre,må man heller framføre noen ideer om hvordan arbeiderklassene i Østen og Vesten kan alliere seg for å unngå en ny imperialistisk storkrig. Men det er da klassisk marxistisk tenkning som “venstresidene” bare har forakt til overs for.

7 Likes

Sergei Lavrov setter skapet på plass?

https://tass.com/politics/1202117

1 Like

Om Bombevenstre. I flere kommentarer her på Steigan har jeg påpekt at trenden innen den offisielle “venstresida” er å legge bort temaer om Imperialisme og Imperialistisk krig som i klassisk marxisme (Rosa Luxemburg) var selve lakmus-testen. Hvor hørte man hjemme i politikken?
Det som skjedde med SF-SV var jo at det var et krigsfiendtlig parti som tok et oppgjør med APs Nato-knefall. Her var flusst opp av militante pasifister og fiender av Nato-kriger. Dette vet jeg som ungdommelig medlem av SF.
Alt dette forandret seg ved Erik Solheim og Kristin Halvorsen som ga grønt lys til at Nato bombet Serbia i 1999. Så fant de det også klokt at både norway og Nato gikk inn i Afghanistan og så toppet det seg da Solhjell holdt flammende tale for å bombe Libya.Stående applaus på landsmøtet ble det meldt i pressen.
Konklusjon: det vi her har å gjøre med er BOMBEVENSTRE. Det er det moderne SV.
Men når Braanen idag vier en hel side til å skrive om SV finnes ikke denne historien om bombevenstre. Det er virkelig ekte stalinistisk historieskrivning han står for.
Her står det bare positivt og rosende om SV som et parti for “fordeling og klima”.
Men det er også sett utelukkende i et norskt perspektiv for Nato-bombingen av Serbia var med depleted Uran som la natur og dyr massakrert. Ettervirkninger av Uranen lever den dag i dag i naturen i Serbia - også for mennesker.
Imperialismens herjinger i Afghanistan og Libya har jo lagt både “fordeling” og klima/natur i nær uopprettelige tilstander for mange tiår. Det er krig også som miljø og naturvandalisme.
Braanens SV-artikkel forteller om det radikale omlegget av politisk tenkning i Klassekampen. Her gjelder det kun om å finne seg nisjer innen det imperialistiske systemet. (19 sep 2020)

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.