Nyheter MDTV Forum Om Doner

EU, krig, migrasjoner og neoliberalismen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/eu-krig-migrasjoner-og-neoliberalismen/

Av George Chabert, Trondheim. I flere uker dominerte NAV-skandalen nyhetsbildet. Hvordan hadde man feiltolket EØS’ regelverk? Det viktigste spørsmålet ble omgått: Skal norske lover bli underlagt utenlandske organer? Nå fikk vi nye uker med avledende polemikk. For et par uker siden kunngjorde FrPs justis- og innvandringsminister at 200 flyktninger fra Syria og 600 fra Rwanda…

5 Likes

Blir det mer av dette maset nå, så risikerer jeg å bli EU-vennlig. Det har vært så mange anledninger til å snakke om problematikken, uten at en trenger å bruke denne. For meg er den blitt et symbol på en smålighet jeg ikke ønsker å bli assosiert med.

1 Like

Det er fordi du har ikke-hvite barnebarn, så dine egne er nærmest for deg også, uten at du tillater andre det samme.

1 Like

Det er en av virkningene av den ikke-integrerbare masseinnvandringen fra MENA-land, som den globale storkapitalen som står bak er ute etter. De vil bygge ned velferdsstaten helt, og privatisere all velferd, skal en ha velferdstjenester må en betale for det.

Velferdsmodellen må kollapse på sikt, når den ikke-integrerbare masseinnvandringen fra MENA-land kun fører til vekst i den passive delen av økonomien, og ikke i den produktive delen. For få fra MENA-land kan kvalifiseres til det europeiske arbeidsmarkedet, samtidig som vertbefolkningene som står for skattegrunnlaget går tilbake i antall med en kontinuerlig negativ fødselsrate.

Vertbefolkningene får flere eldre og færre yngre, mens ikke-integrerbare fra MENA land har en sterkt positiv fødselsrate og får flere yngre år for år hvor mange ikke integreres. Dette kan bare føre til en økonomisk kollaps, som tvinger Europeiske land til å ta opp massive lån fra den globale storkapitalens instrumenter Verdensbanken og IMF, og dermed bli satt under administrasjon akkurat som storkapitalen har planlagt.

Som vi ser integreres heller ikke mange av selv tredje generasjon fra MENA-land, det er kun i storkapitalens MSM og NRKs konstruerte multikulturelle idyll. De viser kun frem de positive unntakene, og henger ut alle som er kritiske som rasister.

3 Likes

Man kan se for seg en hurtigvariant ala Kosovo. Groruddalen gjør opprør med krav om utstrakt selvstyre og sharia. Barrikaderte veier gjennom dalen. De siste nordmennene jages ut da de er “gamle og hvite” etc. Politi innkalles fra hele landet og rykker inn med skjold og batonger. Men får seg en overraskelse da opprørerne har våpen av militær grad. Mye ( smuglet inn sammen med forhåndslagringsavtalen). Utlandsk MSM skriver dag ut og dag inn om det rasistiske norske folk og opprørernes rettferdige krav. Norge setter inn HV og det blir mange fallene på begge sider. Men opprørerne har åpenbart krigsvante blant sine og nordmennene tvinges til retrett. Nå koker det på nettet med krav om boikott av Norge og at FN må gripe inn. Norge setter inn hæren med tanks og bombefly. NATO hasteinnkalles. Norge kastes ut. Morna Jens. Og det vedtas å innvadere og sette landet under administrasjon. EU blir tildelt oppgaven. Men krever å fritt kunne ta i bruk Norges energiressurser for å kompansere utgiftene.
Oppdatert:
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har satt ned et hurtigarbeidende domsutvalg som har kommet fram til at den norske staten er en kriminell og rasistisk organisasjon som straks skal oppløses. Regjering og storting sitter nå på Trandum i påvente av utlevering til krigsforbryterdomstolen i Haag. Alle statsansatte har fått sparken og NAV er også lagt ned. EU og NATO har åpnet suppestasjoner over hele landet av humanitære årsaker. Statens midler er beslaglagt og skal brukes til å redde klimaet.
Breaking news fra rettssaken
Erna; -Men, men. Jeg gjorde jo bare det dere sa jeg skulle gjøre.
Dommeren; - Whahahaha
Live fra Stuttgart stadium
Reporter; - Da starter kveldens show. Først ut er Jonas Gahl Støre. I de millioner av hjem følges det intenst med på skjermen. Stadioen er fullpakket. Byen har vært utsolgt for popkorn i flere dager. Dar kommer han. Oransj drakt med matchende sort hette. Henrettelsen er i gang. Han stilles nennsomt opp mot veggen. Man kan høre en knappenål falle. Presten (multireligiøs) går bort til Støre med en mikrofon
Prest; - Ønsker du å si noen siste ord til alle seerne? Og retter mikrofonen mot terroristen
Jonas; - Leve Høyre. Leve EU
Pang

4 Likes

Det er derfor “venstresiden” i Europa er prostituerte for EU og storkapitalen, all solidaritet med arbeidere og fattige settes til side.
Dette gjøres pågrunn av føleri og drømmen om en verden uten nasjonalstater og grenser, uten etnisk og kulturell diversitet.
Nok en gang har det totalitære kapret venstresiden, og nok en gang må svaret fra folket bli det motsatte av det fienden vil ha.

2 Likes

Det første vi må innse er at den politiske venstresiden i Europa er lurt av neoliberalister til å støtte massive uregulert migrasjon, sentralisering av makt og “humanitær” krigføring, som gode dyder og moralsk overlegent man må ha.

Ingenting av dette ganger proterliatet.

AP er blitt definisjonen på neoliberalisme, SV like ved, og heldvis har rødt og SP blitt mindre bitt av basillen.

Høyre, Frp og venstre er jo uansett selverklært og stolte globalister, imens KrF later (les lyger) som de er folkelig.

2 Likes

“Argumentet er at økonomien trenger masseinnvandring. Virkeligheten er at de økonomiske, sosiale og kulturelle kostnadene mange ganger overstiger fordelene.”

For samfunnet ja, men der ligger ikke lojaliteten til nyliberalister. Den ligger hos storkapitalen og de vil selvfølgelig tjene på billig og uorganisert arbeidskraft. At velferdsmodellen kollapser ser de bare som en bonus.

Og som det vel poengteres her, har dette har vært planlagt lenge. Vi husker da bankmannen Peter Sutherland fikk jobben som FNs koordinator for migrasjon og sa det rett ut i 2012: “The EU should “do its best to undermine” the “homogeneity” of its member states” https://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

2 Likes

Nei, det er fordi jeg kjenner på kroppen hvor hard den norske vinteren kan være, - ja, sommeren også. Men jeg må innrømme at jeg måtte bli syk selv først - tidligere tenkte jeg som deg. Bortsett fra det med ikke-hvit da, der har jeg ALDRI vært.

Det er en myte. Det som er viktig er at det faktisk er noe å få, for pengene. Om du vil ha et levende menneske eller en robot til å stelle for deg på sykehjemmet. Det beste hadde vært at vi laget våre egne rekrutter, men det er blitt en så kostbar affære at vi ikke dekker minimumsbehovet på to barn per familie.
Så hvis Runeulv ønsker å trygge sin egne “rase” burde han drevet med helt andre ting, enn å leke med tastaturet.
Alternativet er selvfølgelig å fortsette å importere kinesisk skrot, men jeg kan ikke skjønne at det skulle være ønskelig.
Det er forresten like før vi får en total omlegging av det økonomiske systemet, og der vil ikke pensjoner bety noe som helst. Ikke slik vi har vært vant til å tenke om dem.