Nyheter MDTV Forum Om Doner

EU etablerer et nytt finansinstrument som skal være uavhengig av USA

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/eu-etablerer-et-nytt-finansinstrument-som-skal-vaere-uavhengig-av-usa/

Det var et overraskende og tydelig mistillitsvotum til USAs globale monopol over betalingsløsninger da den tyske handelsministeren Heiko Maas i august 2018 tok til orde for at EU måtte skape et nytt betalingssystem som er uavhengig av USA. På den måten kan unionen sikre sine egne betalingstransaksjoner uten inngrep fra Washington. Dette er også nødvendig…

2 Likes

Kunnskapen om pengersystem og om hvordan penger skapes generelt er for liten hos befolkningen. Hadde kunnskapen vart større så hadde det varit store diskusjoner om det som komme skal. Spekulasjons økonomien og dagens fiat penger overlever ikke en monetær konkurranse og det blir mindre hyggelig. Klokt av EU men hva gjør USA nå som artikkelen avsluttes med…

1 Like

Dette betyr vel at euro vil bli en skikkelig internasjonal valuta?
Hvis flere land som feks Iran og Tyrkia handler med EU betalt i euro, så kan også Iran og Tyrkia innbyrdes handle med hverandre betalt i euro. Kanskje bør EU sammen med Kina og Russland heller se nærmere på forslaget til Keynes om å innføre en syntetisk valuta (som Keynes kalte bancor) til erstatning for US dollar i internasjonal handel.

Det at internasjonal handel i dag foregår i dollar skaper en del problemer for USA. Bla kan en del av USAs handelsunderskudd forklares utifra dette (alle land som skal kjøpe olje må først skaffe seg dollars og disse land må selge varer/tjenester til USA for å skaffe seg dollars, og en del av de dollars som USA bruker ved betaling vil være nytrykte dollars eller dollars lånt fra utlandet). I opptakten til finanskrisen ble oljeprisen syv-doblet. Dette førte til at bensinprisen i USA målt i dollars steg med rundt 170% mens bensinprisen i EU målt i euro derimot bare steg med 50%, forskjellen skyldes at olje selges i dollar (noe som altså vil skape problemer i en åpen verdensøkonomi med felles oljepris hvor det er lite toll). Slike fenomener som dette er noe som kalles for Triffins dilemma, dvs at det land som eier verdens internasjonale valuta vil bli påført økonomiske problemer.

‘Dette betyr vel at euro vil bli en skikkelig internasjonal valuta?’ Ja kanskje…

Et problem er nok at vi prøver å forstå det som skjer nå utifra de økonomiske modeller som har vart et fundament i økonomisk teori lenge. Men mye endres nå i og med informasjonsteknologien og det er vanskelig forutsi hva som komme skal. Men som jeg blant mange andre maser om. Det blir nok noe mindre hyggelig før Vesten framover på mange måter.

Keynes utarbeidet i sin tid en modell for internasjonal handel (bancor og clearing union) som ikke har vært prøvd ut i praksis. Isteden fikk vi dollar som internasjonal valuta. Den norske økonomen Fritz Holte skrev en egen bok om dette spørsmålet bla med ulike måter å gjøre det på. Men det blir vel slik at det er høyresiden og makteliten som kommer til å etablere et nytt system for internasjonal betaling, mens venstresiden derimot er forvirret og kan bli de siste til å finne ut hva de mener om saken.

Problemet er at når vi får et mer rettferdig pengersytem så er festen for Vesten og Norge eksempelvis over. Vi lever på en økning i pengemengden litt forenklet og det er dårlig butikk i det lange løpet. Høyre siden har alt intresse i kick the can så der forstår jeg dagens strategi men hva venstre siden driver med vet jeg ikke. Nå mener jeg debatten rundt emnet…