Nyheter MDTV Forum Om Doner

EU-bomben under norsk industri


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/eu-bomben-under-norsk-industri/

Av Eva Nordlund. Ny rapport om EUs energiunion: 30.000 arbeidsplasser knyttet til norsk industri i fare, og overvåkingsorganet Acer tillegges mer overnasjonal makt. Denne artikkelen til Eva Nordlund ble først publisert som kommentar i Nationen. Den gjengis her med forfatterens velvillige tillatelse. Fredag presenterte De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte, en tikkende bombe under norsk…


#2

EUs Energiunion vil være en trussel mot flere EU-land. Hvis et land har liten utbygd kapasitet for eksport av strøm, så betyr det at det finnes innelåst elektrisk kraft i dette land som bare kan brukes av den industri som befinner seg i landet. Den dagen det bygges nye overøringslinjer/kabler for eksport av strøm ut av dette landet, risikerer landet at strømmen sammen med industriarbeidsplasser vil bli eksportert/flyttet ut av landet feks til Tyskland.

Istedenfor at Norge eksporterer strøm til EU, så kan isteden EU-land flytte produksjon til Norge hvor det finnes billig, ren og stabil strøm. Det er veldig viktig for Norge å kunne tilby fortsatt billig strøm og spesielt når aktivitetsnivået innenfor den norske olje/gass virksomheten etterhvert begynner å synke. I stedenfor å bli en ren energikoloni underlagt EU (og Tyskland) må Norge satse på fortsatt å være en industrinasjon og benytte sin egen elektriske kraft til å bygge landet og også til å elektrifisere det som bør elektrifiseres. Ellers risikerer Norge å bli en fattig energikoloni.


#3

Jeg tror at tallene som brukes i artikkelen faktisk er alt for lave.

En må huske at når de store industribedriftene stenger ned så rammes også en rekke leverandørbedrifter - og arbeidsplasser i disse bedriftene: Først har vi regulære vedlikeholds og servicebedrifter, som f.eks. IT-løsninger, økonomitjenester, teknisk vedlikehold, etc. Så kommer de bedriftene som leverer ny kunnskap og teknologiutvikling. En stor andel av kunnskapsbedriftene i Norge eksisterer nettopp fordi de utvikler og leverer kunnskapsbaserte produkter og tjenester til den kraftkrevende industrien.

Ønsker vi at teknologi- og kunnskapsbedriftene i Norge skal dø ut? Vel, da er det bare å trekke ut strømkontakten til storindustrien, så er vi godt igang. Så får de som kan noe og som ønsker å bidra heller orientere seg mot land som vil være noe mer enn rene råvarekilder.


#4

Dette er hva EU dreier seg om, å lure medlemslandene til å selge landressursene til multinasjonale selskaper. Det er storkapitalens agenter, politikerne, sammen med deres MSM som skal lure forbrukerne til suverenitetsavståelse og gi opp selvråderett over egne nasjonale ressurser, deretter eierskapet. På grunn av energiliberaliseringen, kan spekulanter drive strømprisen i været uten selv å tilføre så mye som en kilowatt til nettet, samtidig som de fysiske investeringene i nettet betales av forbrukerne.

Hele ACER tilknytningen fører altså til høyere strømpriser til norske forbrukere og industri, mens pålitelig, billig og evigvarende strøm fra norske vannturbiner går til utlandet. Nordmenn vet at det er oljen og vannkraften som har gjort at det er høy levestandard for de fleste, men det er på grunn at det har vært politisk vilje til å fordele velstanden til befolkningen.

Når inntektene til staten går ned fordi disse landressursene er solgt til storkapital, må staten spare, dvs kutte kraftig, og gratis utdannelse, helsevesen og velferd som vi kjenner det forsvinner. Og Norge blir ikke anderledes enn andre land som har implementert nyliberal markedsøkonomi, det blir en nedgang i levestandard for alle under øvre middelklasse.

Et resultat av politiske beslutninger, diktert av storkapitalen som står bak kulissene og dikterer EUs direktiver. Løsningen er ut av EØS/EU, og nei til alle overnasjonale avtaler som TISA/TTIP etc, og full råderett og suverenitet over egne landressurser. Skal en holde den globale storkapitalen unna, må en ikke la seg dupere av de som kaller det nasjonalistisk og isolasjonistisk, og prøver å skremme med å si at da blir vi utenfor.


#5

Dessverre helt håpløst å tro at folk flest skal våkne opp og innse at stortinget stort sett består av de verste kriminelle det er mulig å finne i dette landet. Selv ikke bombingen av Libya var nok til å få folk til å begripe at dette dreier seg om “skrivebordsmordere”. Selv Terje Tvedt presterer jo feks å spørre hvordan det er mulig at “anstendig og velmenende norske politikere” kunne ende opp slik. Og det altså etter at det egentlig burde være mer enn klart nok at dette snarere dreier seg om psykopater og sykelig narcissistiske personer enn om noen som helst form for anstendighet. Så finnes det ikke mye håp om at hverken folk flest eller ledelsen i partier som Sp og SV skal begynne å forholde seg til realitetene når det gjelder hva Høyre og Ap representerer. Nettopp derfor er det jo også at skanse etter skanse har falt akkurat slik hensikten med EØS har vært fra første stund både fra EUs side og fra ledelsen hos Ap, Høyre, Frp, Venstre og Krf. Gapet mellom den bunnfalske fasaden og hva man i realiteten har med å gjøre blir bare for stor. Det begynner faktisk å minne om overgrepssaker, voldtekt og pedofili, i “gode” og tilsynelatende velfungerende familier. Det kommer så godt som alltid som en “overraskelse” hva som “egentlig” har foregått. Og slik er det også med stortinget. Bare at her har vi med “pedofile overgripere” ovenfor hele befolkningen å gjøre. Den infantile innstillingen som gjennomsyrer befolkningen er jo også noe de samme politikerne selvsagt har lagt til rette for og direkte oppmuntret, for i neste omgang bare desto enklere kunne gjennomføre en nærmest endeløs rekke voldtekter som gjør hele nasjonen til et vrak.