Nyheter MDTV Forum Om Doner

Etter Rødts landsmøte

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/etter-rodts-landsmote/

Av Trond Andresen. Problemet for meg er ikke det meste av Rødts politikk. Jeg er enig i så mye av denne at jeg kunne stemt Rødt ved det kommende valget…  Problemet er partiets praksis mht demokrati. Den kan man ikke vurdere ut fra fine ord i program og proklamasjoner, det hjelper ikke om ordet demokrati er…

2 Likes

Det ser ut til å være menneskets normalposisjon.

Den moralismen har vært der hele vegen, det er derfor jeg aldri har stemt på det. Men jeg slutte helt å stemme, samtidig som Trond meldte seg ut av Rødt.
The life you lead is your political vote, for å si det med Chrissy Hynde.

Det kan du jo godt, men jeg tror ikke du vil finne noe. Vi har ikke utviklet oss merkbart på den tiden vi har vært bevisst, så vidt jeg kan skjønne…

Skal vi stole på at “evolusjonen” tar oss med fram til ideal-mennesket, og ellers la ting gå sin skeive gang, eller skal vi utarbeide en plan for hva slags menneske vi ønsker utviklet? Et såkalt partiprogram?

Du skulle ha tatt med deg Steve Keen, Trond! De mangler kunnskap.

1 Like

Ja, hva skal man si;

For RØDT eksisterer ikke arbeiderklassen lengre, de er en utdøende rase. Arbeiderne har ingen høyere teoretisk utdanning, de er simple, dumme og forstår lite. I tillegg er arbeiderne rasister når de argumenterer mot masseinnvandringen, at arbeiderne forsøker å beskytte egne interesser/arbeidsplasser er ingen unnskyldning!

Ut fra engasjement og fokus ser man hva RØDTS politikere virkelig brenner for, den viktigste saken er FNs Replacement migration. I følge SSB er etniske nordmenn en minoritet i år 2100, og følger man RØDTs politikk skjer dette mye raskere.

Hvorfor RØDTs politikere vil erstatte nordmenn med innvandrere vites ikke, men få erstatningspolitikken med i prinsipprogrammet, det vil medføre en flom av nye velgere!

2 Likes

I 1870 skrev Karl Marx et brev til Meyer og Vogt. Hovedfokuset var det irske spørsmålet inkludert virkningen av irsk innvandring i England. Brevet til Meyer og Vogt fått overraskende liten oppmerksomhet fra det moderne venstre! Innvandrings-tilhengerne har spesielt ignorert Marx tanker om problemet, særlig hans kommentar, som gjenspeiler hans vurdering av hvordan det kapitalistiske systemet opererer, at tilstrømningen av lavt betalte irske innvandrere til England tvang lønnene ned for innfødte engelske arbeidere.

Faktisk har mange av dagens innvandrings-tilhengerne samme syn som liberale økonomer som insisterer på at innvandring faktisk øker lønn for innfødte arbeidere.

Karl Marx observerte at: det engelske aristokratiet førte en utenrikspolitikk som tvang irske arbeidere til England, og dermed synker lønningene og senker den engelske arbeiderklassens materielle og moralske stilling.

Og viktigst av alt! Alle industrielle og kommersielle sentre i England har nå en arbeiderklasse delt inn i to, engelske proletarer og irske proletarer. Den ordinære engelske arbeideren hater den irske arbeideren som en konkurrent som senker deres levestandard. I forhold til den irske arbeideren ser han seg som medlem av den herskende nasjon og blir dermed et verktøy for de engelske aristokrater og kapitalister mot Irland, og styrker dermed sin dominans over seg selv. Han verdsetter religiøse, sosiale og nasjonale fordommer mot den irske arbeideren. Hans holdning til ham er mye av den samme som de fattige hvite til negrene i USAs tidligere slave stater. Irskmannen betaler ham tilbake med interesse for sine egne penger. Han ser i den engelske arbeideren både medskyldig og det dumme verktøyet til de engelske herskerne i Irland.

Denne antagonismen holdes kunstig levende og intensivert av pressen, prekestolen, tegneseriene, kort sagt, med alle midler som står til disposisjon for de herskende klassene. Denne antagonismen er hemmeligheten til impotensen til den engelske arbeiderklassen, til tross for sin organisasjon. Det er hemmeligheten om hvordan kapitalistklassen opprettholder sin makt. Og sistnevnte er ganske klar over dette.

5 Likes

Klokhet på høy nivå… :thinking::+1:"Først når denne type innsikt i vår medfødte «menneskelige dårskap» blir utbredt og det bli akseptert å snakke høyt og tydelig om konkrete utslag av slikt (det kommer nemlig til å være svært ubehagelig for mange og de vil bekjempe det med nebb og klør) kan man få gjort noe med slike frastøtende og skadelige trekk i alle former for organisasjonsvirksomhet, blant annet i Rødt."

Åpner man øyene så innser mann at vi lever i en verden som er alt annet enn snill… Den debatten og viljen til å endre spilleplan er ikke tilstede i politiske miljø offisielt enn🤔.

2 Likes

Hersk og splitt… Det er en urgammel strategi som brukes enn idag der immigrasjonen er et verktøy eksempelvis.

1 Like