Nyheter MDTV Forum Om Doner

Et ulovlig, kriminelt – og mislykket angrep

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/et-ulovlig-kriminelt-og-mislykket-angrep/

USAs, Frankrikes og Storbritannias rakettangrep på Syria ble gjennomført uten dekning i FNs Sikkerhetsråd og uten at Syria hadde angrepet dem. Syria er fullverdig medlem av FN og skulle nyte beskyttelse av FN-traktaten. Angrepet var derfor en krigsforbrytelse og en forbrytelse mot menneskeheten. Som vi har pekt på tidligere var angrepet militært sett meningsløst og…

3 Likes

Gode artiklar på steigan.no i dag.
Ikkje minst denne, som kastar lys over den totale mangelen på logikk i dei historiene talsmennene til det 4. Riket ( Regima som utgjer NATO, dersom nokon skulle lure… ) kastar fram.

Når eg tidlegare har vore kritisk til mangel på fokus, er det fordi mangel på ressursar i forhold til det hovedstraumsmedia disponerar alltid vil vere eit problem for alternative nettstadar.
Dermed risikerar steigan.no og kanskje til og med Steigan sjølv å “brenne ut” mens NRK durar vidare.
( Sei opp TV-lisensen folkens, og støtt steigan.no i staden! )

Men viktigare: Ved å skrive infløkte artiklar for gjennom det å kaste lys over hendingane går vi i den fella at vi lar hovudstraumsmedia bestemme kva som skal vere på dagsorden.

Dagsorden er at verda er vanskeleg å forstå, at det finst fullt av motstridande interesser som berre vi i NRK/Aftenposten osv. osv kan kaste lys over. ( URIX forklarer! Det skulle sjølvsagt vere bortforklarar LOL! )

Syria er eit klassisk eksempel:
Eg var sjølv “satt ut” av hendingane i Syria i starten: Nok eit arabisk land på veg mot kaos.
Dette gidd eg ikkje høyre meir om, det er uråd å gjere seg opp ein meining uansett.

Men hendingane i Syria har hatt eit enkelt forløp:

  1. Minkande oljeutvinning etter årtusenskiftet gjorde den syriske staten ute av stand til å innfri befolkninga sine ønsker. Eit stort antal flyktningar frå Irak gjorde dette sjølvsagt endå vansklegare.
    Dessutan ramma tørke Midtausten i same periode, med det resultat at folk flykta frå landsbygda.

  2. Protestar vart til dels møtt med vald frå styresmaktene, slik det desverre skjer over alt. ( Berre vent! )

  3. Så kjem ISIS støtta med pengar av regimet i Saudi Barbaria og våpen frå ulike delar av det 4. Riket inn og startar voldsspiralen for alvor.

  4. Regimet i USA hadde for lengst bestemt seg for regimeendring i 7 ulike land i verda, av desse også Syria.

Har URIX forklart dette heilt enkle forløpet og motiva bak?
Gå inn på nrk.no og sjekk!

Forklaringa på det som skjer i verda er nokså enkel:

Vi er i ferd med å gå tomme for ressursar.

For kapitalismen, som ikkje kan eksistere utan vekst, er dette katastrofalt.

Det er to vegar ut av klemma: a) Kollaps b) Krig for å ekspandere.
Det 3dje riket måtte ty til massive løgner om kva krisa skuldast: Jødar, bolshevikar, og ei rad andre “fiendar”.
Dette for å få det tyske folket til å slutte opp om krigen.

Men sjølve hovedårsaka var den same den gong som no: Mangel på “livsrom”, Lebensraum.
Men begrepet “livsrom” er meiningslaust for eit kapitalistisk system: Ingen rom er store nok for den eksponetielle ekspansjonen som er grunnlaget for kapitalsmen som system.

Som Einstein skal ha sagt: Eksponentialfunskjonen er den sterkaste krafta i Universet.

Verda er kaotisk og vanskeleg å forstå, det stemmer på eit plan.

Men årsaka som ligg bakom er den same:

Vekst for ein kvar pris.
Om nødvendig: Krig

Det politiske spelet er berre ein distraksjon, eit skodespel.

Når det kjem til stykket er det ekspansjon som gjeld, uansett!

Alt anna er spel for galleriet!

Desperasjonen til regimet i London er temmeleg talande: Brexit har ikkje gjort livet enkelt for City of London.

Eit siste ord i denne omgang:

Sosialdemokratiet sine illusjonar om kapitalismen som eit system som let seg styre kjem tydlegast fram i synet på imperialismen som noko som også let seg modere “til fornuft”.
Den døra er i ferd med å treffe dei midt i trynet, og godt er det, ein tåpeleg illusjon mindre her i verda.

1 Like

Og som eit haleheng: Det eg eigentleg ville ha sagt, FOKUS:

Fokuser på sjølvmotseiingane og løgnene til Det 4. Riket.
Kommenter artiklane til hovudtraumsmedia og eksponer løgnene.
Og husk at det dei ikkje skriv også kan vere ei løgn.

Og ikkje minst: Få fram at kapitalismens vekstkrav er historia om ei varsla katastrofe!

1 Like

EN KOSTBAR OG FARLIG VESTLIG MILITÆRØVELSE

Det siste angrepet på Syria kostet skattebetalerne i USA, Frankrike og Storbritannia betydelige beløp. Beløp som bedre kunne vært brukt på deres økonomisk tyngede befolkninger.

Det ble brukt for ca. 4 milliarder kroner i missiler, og i tillegg kommer de operasjonelle kostnader ved alle fly og fartøy som støttet operasjonen. Det var et særdeles kostbart fyrverkeri, for å ødelegge anlegg som ble tatt ut av bruk for lang tid tilbake, da Syria frivillig avviklet sitt våpenprogram for kjemiske våpen. Norge var selv delaktig i å destruere de lager Syria hadde av slike våpen.

Hadde slike anlegg vært i bruk, ville de vært tungt bevoktede og forsvarte anlegg. At ingen drepte er rapportert viser at disse anleggene ikke var bemannet eller bevoktet. Det hele er et spill for at politikere som Trump, og statsledere i Storbritannia og Frankrike vil vise styrke og ikke tape ansikt. En særdeles kostbar teaterforestilling.

At russerne ikke engasjerte seg var helt sikkert i henhold til avtale. De hadde ingen grunn til å engasjere seg for å forsvare slike ubetydelige mål. Derfor ble dette bare som en militærøvelse å regne for begge parter. Syrias forsvar har ingen forsvarssystem som effektivt kunne engasjere et angrep som dette. De har ikke våpensystem med den nødvendige rekkevidde. Det er det bare russerne som har i Syria.

Syria har et luftforsvar, som kun representerer forsvar av deres eget territorium, med en effektiv rekkevidde for engasjement som ikke rekker langt utenfor de spesifikke anlegg i Syria de er ment å forsvare.

Et effektivt forsvar mot et angrep som dette krever våpen som kan engasjere og angripe våpenplattformene. Dvs. de fly og fartøy som missiler ble levert fra. Slike våpen er de kun russerne som har i Syria. Derfor kan hykleriske vestlige makter skryte av et vellykket angrep under betingelser som ikke kan beskrives som annet enn en militærøvelse.

Både de amerikanske og russiske militære er meget klar over dette. At russerne nå åpner for å levere mer avanserte system til Syria, er en klar melding til vestlige makter om at neste gang kan de bli møtt med våpensystem som gjør slike operasjoner til mer enn militære øvelser.

Det vestlige makter har oppnådd er å eskalere konflikten til en opprustning som gjør gjentagelser mye farligere.

Krigsteateret utspilles i vestlige media og i FN. Heldigvis finnes kritiske røster, og flere kommer til, med innsigelser mot militarismens politiske vanvidd. Geir Ivar Jørgensen

3 Likes

Et intervju av Dr. Tim Anderson fra The University of Sydney. Intervjuet handler om “den skitne krigen i Syria” og her kommer sannheten fram! Bør ses av alle som er interessert i de virkelige årsakene til krigen.

1 Like