Nyheter MDTV Forum Om Doner

Et stort flertall mot våpensalg til krigen i Jemen – Stortinget lar det antakelig fortsette

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/et-stort-flertall-mot-vapensalg-til-krigen-i-jemen-stortinget-lar-det-antakelig-fortsette/

Norge selger våpen til land som deltar i den katastrofale krigen mot det fattige Jemen. En ny undersøkelse viser at bare 12 prosent av norske velgere ønsker at dette salget skal fortsette. Dette skriver VG. Undersøkelsen ble gjennomført av Norstat i begynnelsen av februer 2018. 1000 nordmenn, halvparten kvinner og halvparten menn, er spurt: «Synes…

1 Like

Dette må betegnes som å være et moralsk havari utført av den norske politiske ledelsen.
Her har vi altså landet som utdeler Nobels fredspris. Og som samtidig i praksis støtter et brutalt diktatur som Saudi Arabia og deres brutale imperialistiske krigføring i Jemen. Kan norsk utenrikspolitikk egentlig bli verre enn dette?

Tenk om norsk innenrikspolitikk skulle følge samme mønster. Og er det ikke egentlig det som også er i ferd med å skje?

1 Like