Nyheter MDTV Forum Om Doner

Et sted for digresjoner del 2

4 Likes
2 Likes

Ha ha. Fred Perry emblemet

Til diskusjonen om syndefloder og ungjordskreasjonisme, fra en geologs synspunkt:

2 Likes

En god artikkel, men problemet er at vanlige mennesker har ikke peiling på geologi eller viteskap, og da må man velge hvem man skal tro på, geologien, bibelen eller kreasjonistene. Heldigvis velger de fleste å tro på vitenskapen, de andre blir jaktet på av religiøse sekter.

2 Likes

Sant nok. :+1:
Det er alltid et problem dersom man ikke har tid, lyst eller overskudd til å sette seg inn i tematikken.

Det er ikke så bra å tro blindt på selvoppnevnte representanter for vitenskapen heller. :thinking: Det kan i grunnen bli like sekterisk.

Men det fine med den artikkelen er at geologen argumenterer og belegger konklusjonene sine skikkelig. Dersom han skulle ta feil, ville det nesten innebære at hele fagtradisjonen er bygget - ikke bare på misforståelser og feiltolkninger - men på direkte løgn og bedrag. Og det finner i alle fall jeg usannsynlig når det gjelder geologi.

1 Like

Da er det bare å ta imot vaksinen uten å måtte bekymre seg for noe.

1 Like

Havnet denne kommentaren i feil tråd? Jeg er som mange andre veldig skeptisk til nye vaksiner, og helt i mot genmodifiserte vaksiner, men gamle og velprøvde vaksiner har jeg ingenting imot.

Are you sure ?

3 Likes

Nei.

Absolutt ikke feil tråd. Bare en bekreftelse på hvor flott vitenskap er.

1 Like

Når det går politikk i vitenskapen, så taper vitenskapen!
Når det går penger i vitenskapen, så taper vitenskapen!
Når det går religion i vitenskapen, så…

Det handler også om tolkninger av bevis, ikke bare bevis, og ulike verdisystem , når folk med de samme “bevisene” kommer med ulike konklusjoner .I vitenskapsteori er det snakk om paradigmer, der de er midlertidig enige. Så spørs det hvem som får forskningsmidler og hvem som ikke får det, og i hvilken grad de får medieoppmerksomhet i en tid der det er gode historier og antall klikk som teller.

4 Likes

Vitenskap er en religion som er finansiert av de som ønsker politisk makt. Dette er et faktum.

2 Likes

Uten vitenskapen hadde vi ikke hatt fly, biler, elektrisitet, Tv, datamaskin, avanserte sykehus og mange andre goder som finnes i samfunnet vårt. Uten vitenskap hadde levd i et samfunn uten elektrisitet og på en flat jord. Framkomstmiddelet ville vært hest og vogn, og myndighetene ville bestått av lensmann, prest og bøddel med øks. Bøddelens hovedoppgave ville vært heksejakt, og mange uskyldige ville mistet hodet sitt.

Den vitenskapelige metode er fantastisk, men om vitenskapen som sådan har du helt rett.

2 Likes


edit Beklager, glemte å legge denne ved.
https://www.nationalgeographic.com/news/2016/07/mosaic-synagogue-huqoq-israel-magness-archaeology/
1 Like

Dette er bare argumentene som gjør troen på vitenskapen så sterk, og dermed blir vitenskapen det perfekte redskap for det Mari skriver.

2 Likes

Det er det som er den viktige forskjellen mellom vitenskap og vitenskapelig metode. Vitenskap kan kun bli ansett som viktig dersom den blir anvendt på ærlig måte og uten farlige eller skadelige motiver. Dessverre blir vitenskap misbrukt nettopp med motiver som er alt annet enn ærlig eller uskadelig.

2 Likes

Mener jeg har svart på dette:

1 Like

Og her er hva sokneprest Runar Foss Sjåstad skriver om Noahs ark.