Nyheter MDTV Forum Om Doner

Et kybernetisk nei til overnasjonal overkjøring

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/et-kybernetisk-nei-til-overnasjonal-overkjoring/

Av Trond Andresen, 1. amanuensis, institutt for teknisk kybernetikk, NTNU 28. november var det 25 år siden det andre norske nei til EU. Undertegnede gikk ett år om igjen som NTH-student i 1973. All tid og energi gikk til å kjempe mot EEC-medlemsskap, en kamp som ble kronet med seier 25. september 1972 med 53.5%…

1 Like

Er det dette Gregory Bateson mener når han sier : Bateson claims that man will never be able to control the whole system because it does not operate in a linear fashion and if man creates his own rules for the system , he opens himself up to becoming a slave to the self-made system due to the non-linear nature of cybernetics.

images

1 Like

Ja du kan drømme du. Det er du ikke alene om. Det er noen som har drømt sammen det vi har i dag også.
Men tusen takk for innsatsen i 1972. Selv var jeg bare tolv, men jeg tok det igjen i ‘93 og 94’.
Jeg passet kontoret mens de andre var på vake, og fikk besøk av en lokal journalist som var opptatt av at toget ville gå fra ham. Jeg trøste han med at han ikke kom til å merke forskjell, siden vi alt var medlem av EØS. Han har aldri klaget offentlig, i hvertfall.

1 Like

Bjørgulv Braanens artikkel om de fransk-tyske knutene innen EU-politikken er så skrullete at den fortjener en kommentar.(30 november 2019,KK)
Her framstilles det slik at det er Frankrike som fører an for Europahærens økende militære engasjement i Midtøsten,at det er Macron som ivrer for en europeisk militær selvstendighet.
Tyskland det “sleper føttene etter seg” - “holde franske EU-ambisjoner i sjakk.”
Dette er å forveksle ord med materielle realiteter. Macron skravler og sier journalistiske fiffigheter,Tyskland skravler ikke men har krigsbudsjett som gjør Frankrike til en pygme. Men av forståelige historiske grunner SIER ikke den tyske ledelsen til pressen at Europahæren,ledet av Tyskland og Frankrike skal bli en militær stormakt. Det er noe som står i alle strategitaler helt fra 2014. “Weltpolitik”.
Det tyske krigsbudsjettet for 2020 er på 45,05 milliarder Euro.
Legger man til utgifter til Nato er vi oppe i 50.25 milliarder Euro. Det skulle bli noe sånt som 1.42% til Nato.
Etter prognosene kan man i 2030 komme opp i 2% av BNP,vilket skulle bli omtrent 90 milliarder Euro. Det er noen kroner. Samt obligatorisk verneplikt.
Vel er det slik at den tyske bilindustrien og andre sektorer har store problemer med eksport og inntjening,men i forhold til den fullstendig skakkjørte franske økonomien, er dette blåbær.
Frankrike befinner seg i en kaos av streiker og protester fordi det finnes ikke noen overlegen handelsbalanse lenger. Nå er det pensjonistene som skal ut og streike til uka som kommer.
Teoretikerne hadde jo tenkt at Tyskland og Frankrike i et tospann skulle dra opp Europahæren,men det er en slags ønsketenkning at det går på skinner. Til det er de økonomiske musklene for forskjellige. Dette kan man som Macron gjør,prøve å skjule som en holbergsk stortalende soldat. Verdenspolitikk med leppa.
Vel,i øyeblikket legger Europahæren planer om å nykolonisere Sahel-regionen som er rik på sjeldne mineraler; Niger - Mali.
Da har vi det paradoks at en ny generasjon AUFere har begynt å snakke om EU som et fredsprosjekt og Braanen Tyskland som pasifist mot franske ambisjoner. Jeg hørte ikke!
En skulle tro verden har gått av hengslene og det er vel det den gjør. Dess mer militarisering,dess mer fred heter det nå.

Mennesket er et komplekst system

Fin artikkel fra Andresen på en særdeles interessant Steigan.no-dag.

Jeg er ikke i tvil om effekten av det nevnte grepet: I det øyeblikk styringen blir desentralisert og tømmene havner i fanget på flertallet av de berørte, vil utviklingen endre seg en god del. Men agendaer er robuste ting. Selv etter alle julestemningene siden EU ble født og svøpt i sin krybbe i Brussel, har det vært mindre og mindre tilløp til desentralisert velsignelse. Vi kan konkludere med at hensikten var å sette en endelig stopper for slike ting.

Så fort vi slutter å tyde intensjonene med EU etter de verbalt uttalte målene og begynner å tyde dem etter resultatet av handlingene, er det ikke engler vi ser daler ned i skjul. Det er et europeisk overkjøringsorgan.

Arbeidsfordelingen er som før: Næringslivet tar rollen som overkjører, vi som overkjørt.

Dersom vi tar et trinn ned fra nivået EU til nivået Norge, blir det kybernetiske perspektivet til Andresen enda mer interessant. I dag har vi demokrati ved representasjon. Resultatet av representantenes handlinger er EØS-avtale inklusiv direktiver, tilslutning til ACER inklusiv rasering av norsk villmark og snart norsk landbruk, overgivelse til NATOs utenrikspolitikk og ekspansive flyktningproduksjon, tilslutning til… (Fyll ut). Med direkte demokrati og beslutningene i fanget på berørte nordmenn ville utviklingen sett en del annerledes ut.

Med et sånt Norge ville også jeg møtt opp til valgene.

Ja, det er en drøm. Men hva har vi her å gjøre viss ikke vi skal drømme? (Jeg mener, i tillegg til å skulle overkjøres.)

Kybernetikk som JA eller NEI argument i relasjon til EU/EØS?

Kybernetikk, som tverrfaglig kunnskap, ved observasjon (inspeksjon) og beskrivelse av hvordan teknologi og biologiske vesen (mennesker) fungerer sammen over tid, for ved erfarings-tilbakeføring (tilbakekopling) å sikre at system/prosess eller prosedyre fungerer som spesifisert,

eller om det er behov for endring i system/prosess/prosedyre eller del-system for å fungere tilfredsstillende eller bedre i forhold til spesifikasjon, er noe jeg i praksis har jobbet mye med innen hva vi kalte internkontroll og kvalitetssikring av offshore operasjoner.

Jeg liker, og er familiær med prosessen og tankegodset, i teknologisk dominerte operasjoner, samt ved systemering og programmering, men er reservert til kybernetikk for samfunnsstyring og politiske prosesser.

Når man blander mennesker (biologi) med en teknologisk dominert prosess, blir det vanskelig å styre prosessen ved bruk av matematikk og fysikk alene, hvilket fungerer for teknologi, men ikke like selvfølgelig for biologi. Og enda vanskeligere, når man også må ta hensyn til menneskelig interaksjon, kommunikasjon og sosiologiske faktorer i en så stor og komplisert sosial prosess som et samfunn, og endatil et multinasjonalt overnasjonalt samfunn som EU/EØS.

Jeg stemte nei i 72 og i 94 uten at kybernetikk hadde mye med mine valg å gjøre. Det som hadde stor betydning var menneskelige evolusjonære instinkt, nasjonal patriotisme, og en tillært holdning til hva historien har lært oss om imperier, unioner og liknende maktstrukturer. Det suverene folkelige demokrati, og liberal-sosialistisk nasjonal patriotisk tankegods hadde allerede den gang slått rot, og lot seg ikke kombinere med en hierarkisk overnasjonal maktstruktur som EU.