Nyheter MDTV Forum Om Doner

Et katastrofe­varsel

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/et-katastrofevarsel/

Julian Assange-saken er et katastrofevarsel for vårt eget rettsvesen, skriver Fredrik. S. Heffermehl. Av Fredrik S. Heffermehl. I 2010 var det 39-årige australske datageniet Julian Assange verdenspressens helt, Wikileaks hadde foret dem med et enormt journalistisk materiale. Mandag 24.2 2020 sto et halvt døende vrak for retten i London for å forsvare seg mot utlevering…

5 Likes

Også så klarte Heffermehl å gjøre det å handle om Trump, når det var Obama som fikk Assange isolert i ambassaden.

Når folk velger side slik, så forsvinner rettsikkerheten i hverfall.

Likevel ganske sterkt synes jeg. Der Norge ellers stort sett tier. Ta bort det om Trump så er det ganske bra, viktig og riktig. Trump-vinklingen forminsker og missviser forholdet dessverre, enig i det.

Verken Obama eller Trump er problemet. De er begge bare verktøy for kapitalismen og imperialismen. Regimet søker verken folkestyre eller rettssikkerhet, det søker dominans.

3 Likes

Det er de av sosalistisk støpning som tok bort rettsikkerheten for nasjonalister først, men dette er vel også kapitalismen og imperialismens skyld?
Being a wamen

1 Like

Du har tydeligvis ikke noe saklig å si om kapitalistiske og imperialistiske regimet som altså tar rotta på Assange. Du er troll.

2 Likes

Assange postet på våre forum (4chan og 8chan), og det var vi som grov i Hillarys og Podestas epost, mens venstresiden glimret med sitt fravær.

Det er bare /pol/ , /g/ og andre pro-hvite som konsekvent har støttet Assange.(Kanskje mye fordi han er en av oss)

Hva som er provoserende idiotisk, er at dere tror at dere kan hykle dere til et flertall, så det er å skyte dere selv i beinet å oppføre seg på denne måten. Venstresiden satte presedensen med “any means nesseary”, så at diverse myndigheter bruker denne til å ta Assange, er ikke bare kapitalismen og imperialismens skyld.

Fredsprisen til Assange !
Spott over Sverige og England !

Og eit anna dagsaktuelt spekulativt katastrofevarsel: Trump blir drept, Saudi-Arabia okkupert og den varme oljekrigen startar.

2 Likes

Er det kaffegrut du spår i? I så fall er du ikke aleine på Steigan :grin:

Det er Trump som stopper NWO.
Opplegget er nå at Hillary skal bli president med Sanders som VP.
Så blir det NWO.
Ifølge amerikansk grunnlov har Bloomberg ikke noe mere rettigheter enn en jernarbeider, selv om han har 10.000 ganger mere penger.

Trump er en del av dem. Alt rundt er ikke annet enn spill for galleriet for å forvirre folket. Det eneste de kapper om er å få lov til å spille hodet av slangen de alle sammen jobber for. Det kalles splitt og hersk teknikk. De meget få som er unntak er de få som begge sider er enig om ikke skal få lov å komme til makt for det vil ikke slangen tåle. Det ville bety avsløring og fare for fall.

1 Like

Kongressen har ikke gjort noe annet på 3 år enn å ville stille Trump for riksrett.
Trump er selektert av “Solar Warden” såvidt jeg vet. I den (rom)alliansen inngår både Putin og Xi.

Som ikke fører noe sted. Splitt og hersk. Slangen beskyttes av begge sider. En mynt, to sider.

1 Like

qanon

De bak Trump.

Når Assange kommer til USA blir han benådet av Trump

Hvem er slangen og hvem er begge sider?

Her fortelles vi at JFK Jr lever fortsatt og er en Trump supporter.

Jeg skulle ønske det var sant og jeg skjønner at du faktisk tror på det men Q er en del av planen som de plottet for å få Trump inn i WH. Ingen kan påstå at Steve Bannon er dum. Tvert om ville det vært en like fatal feil som å tro at Elliott Abrams er fredsaktivist.

Akkurat. Dagblad-redaksjonen måtte ha psykiatrisk hjelp den dagen
Siden den dagen har NRK / Dagbladet / VG jobbet fulltid for å få Trump ut av WH.
Stoltenberg aksepterer ikke Trump. Normalt skulle Stoltenberg akseptere hvem som helst som er president i USA.
Krigen mot Iran skulle starte 2017. Nå ble det utsatt til 2021 takket være Trump.

Hillary er 100% deep state
Dagbladet er 100% Hillary

Dagbladet er fake news

Nei. Men han lider av smart mann syndrom, hvor enere innen sitt fagfelt, tror de er enere på andre fagfelt også, og trodde han kunne omforme Trump’s pro-hvite nettarmee til multietnisk nasjonalisme med shills og penger, og gikk rett på trynet.

Han trodde at han ved å kjøpe e-kjendiser kunne styre en uorganisert memesentrert nettsverm, mens resultated ble at e-kjendisene sluttet å ha innlytelse i det hele tatt.

Nå snakker vi om NWO og hvordan Trump brukte et team av manipulerende mennesker som fikk det se ut som om Trump var en Joe, en vanlig kar som vanlig folk kunne lite på. Isteden fikk de en kar som gir alt han kan av det Bibi forlanger og gjør det med et smil for de er jo Best Boyfriends Forever.

De statene som demokratene vant i valget følger mønsteret:
-Sertifikat var godt nok for å stemme
-Illegale innvandrere stemte ved å legitimere seg ved sertifikat

Så demokratene gjennomførte organisert valgfusk

1 Like

Det var anons som laget det bildet, ikke professjonelle. Om professjonelle hadde kunnet gjøre det, så hadde Bloomberg fremdeles ha vært en presidentkandidat. Morsomt nok motbeviste Bloomberg også at russerne kunne hatt mye innflytelse.