Nyheter MDTV Forum Om Doner

Et chip implantat gir myndighetene total kontroll over deg

Man kan tenke seg at innretninger med PC er og nettbrett forsvinner, og at alt vil finnes på et sted, hvor man kommuniserer via personlige ting som stemmens identitet for eksempel, kanskje via et armbånd etc. Jeg hadde en periode hvor jeg skrev litt science fiction. Har tenkt at kanskje bør jeg viderutvikle det.

1 Like

“Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.”

Vel, jeg har ike tid nå til å dokumentere fra Strong`s Concordance de greske ordene med alle dets betydninger, men dette er et klassisk eksempel etter min mening på både feiloversettelse og feiltolkning. Det greske ordet som ligger til grunn for oversettelsen “evighet” er “aion” som også f.eks har betydningen “tidsalder”. Det samme ordet er f.eks brukt av Jesus i Matteus 24 hvor han snakker med disiplene om “verdens ende”, som like gjerne kan oversettes “tidsalderens ende”.

Etter min mening burde det oversettes med at de som tar Dyrets merke pines til tidsalderens ende, ikke for evig. Hvorfor gir seg selv i neste setning i og med at det ifølge Bibelen selv i en annen del av Åpenbaringen ikke finnes dag og natt i evigheten, kun dag. “Aion” kan altså ikke vise til evighet i dette tilfellet. Hvilken tidsalder snakker man om? Jo selvfølgelig Tusenårsriket, den neste tidsalderen om man skal tro Bibelen.

Det er nok dessverre en tendens til at mange troende og ikke minst kirkene selv ønsker å svartmale og skremme slik man har gjort i århundrer uten at det egentlig har bibelsk belegg.

2 Likes

Neida, det kan umulig være lett for hverken mus eller vanlige menn heller, det. Men sånn er det; man er i det store og hele overlatt til barbarer. Jeg ser dem vrimle der på gaten nedenfor mitt tårnvindu, og de går alle sammen og bare venter på neste utvetydige ytring å mistolke, for kølsvarte. Jeg vet det nok. Makan.

Tull. Om ikke annet har du da i hvert fall daglig omgang med relativt umælende dyr, sånn etter hominoide-standard for løgnens kompleksitet, så vidt jeg har forstått. :slightly_smiling_face:

1 Like

Ja, det stemmer. Aion betyr tidsalder. Kanskje epoke er et bedre ord ?

1 Like

Jeg bare koketterer. Jeg kan komme på opptil flere. :face_with_hand_over_mouth:

1 Like

Helt riktig. Det er vel Lukas sin versjon hvor det står “fikentreet og alle andre trær”.
Denne lignelsen forteller ingenting annet enn at man skal se ting når de skjer akkurat som man vet at sommeren er nær når det kommer blader på løvtrærne, og har ingenting med Israel å gjøre overhodet.

Hvor man får det fra at fikentreet symboliserer Israel vet ikke jeg men det er en populær teori. Istedet er det jo vintreet som brukes i GT.

1 Like

Jeg synes “tidsalder” er et godt norsk ord for min del men epoke er kanskje et ord folk flest forstår bedre i dag.

1 Like

Oui, mon ami. Jeg f.eks kan alt på fransk, unntatt språket.

1 Like

Støttes. Hun vet mer enn hun vil innrømme. Bare det å banke på hos naboen, sette fra seg en bukett blomster, et kort med invitasjon og en flaske vin… hun trenger ikke si et ord.

2 Likes

Det er muligens noe med fikener i GT tror jeg, som gjør at de tenker på det, men som du sier, nettopp det med alle andre trær. Så se på bjørketreet kan man også tolke det som, når det får blader, vet du at sommeren er nær.

2 Likes

Støttes, selvfølgelig. Hun er er kvinne.
Oops, så klosset. Det jeg mener er:

Støttes! Det er bare sånn’a er! :+1:

2 Likes

Aion og Eon, kan ordene ha samme opprinnelse?
Aion- Store Norske Leksikon:
Hos gnostikerne en kraft som utstrømmer fra det høyeste vesen. Den tenkes i personlig skikkelse. Som den ypperste aion tenker gnostikerne seg Kristus.
Eon-Store Norske Leksikon:
Eon er et langt tidsrom, en tidsalder. Eon betegner i Platons filosofi ideenes evige eksistens.

2 Likes

Er det noe jeg ikke har fått med meg her, mon tro? :thinking:
Jeg tror det ville få nabofruen til å undre seg litt, men okay …

Absolutt. Jeg leste en ungdoms-science fiction for en stund siden der de hadde et nevralnett, eller noe sånt. Det var koblet direkte til nervesystemet og øynene eller noe. I tillegg opererte de seg til å bli perfekte når de ble atten.

1 Like

Han er sjennial. Beste norske samlivsterapeut-baserte tv-komedie på lenge, nest etter “Dag”.

Jeez, for en tid man nesten lever i.

1 Like

Greek αἰών “time, eternity; age”; see Aeon

Aion (deity), "Aeon" personified in Hellenistic religion
Aeon (Gnosticism), one of the Gnostic terms for "emanations of God"

Aion
Jeg skjønte ikke dette.Time, eternity, age, se Aeon, står det…

i gnostisismen går jeg heller for at det er “den luciferianske doktrinen” som er opphavet, som de innvidde i frimureriet kjenner til. Det er “Arcana Arcanorum,” som betyr hemmeligheten over alle hemmeligheter.

Siden det ordet aion er brukt i Bibelen, tror jeg det betegner tids-epoke.

Matteus 24, 3 aiōn
Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? ( “The world” her, er ordet aiōn )

Siden narrativet fortsetter etterpå, med vanlige dødelige, ser det ut som slutten av en epoke.
Ordet er oppgitt å bety flere ting, så da syns jeg det er logisk å se på konteksten, men betydningene er i alle fall :
for ever, an unbroken age, perpetuity of time, eternity
the worlds, universe
period of time, age
Aion

også fordi det med gnostisismen har opprinnelse i Kabbalah i følge frimurer spesialisten Albert Pike, i Morals and Dogma s.626.
Som du sikkert vet, er frimureriet, et brorskap innenfor brorskapet, og ut ifra det jeg kan forstå er gnostisisme noe okkult.

Selv Alice Bailey, med Lucifers trust / Lucis trust skriver om "Kristus " men det betyr “Messias,” og det skal som sikkert kjent stå fram mange falske Messiaser, så jeg er skeptisk til gnostisismen etter å ha lest hva Pike skrev , selv om jeg ikke har satt meg så mye inn i det, bare at muligheten er der for at det er en forfalskning ut i fra det jeg har observert.

“Hos gnostikerne en kraft som utstrømmer fra det høyeste vesen. Den tenkes i personlig skikkelse. Som den ypperste aion tenker gnostikerne seg Kristus.”

I Morals and Dogma avslører nemlig Albert Pike frimureriets opphav og sanne doktriner — nemlig religionen til antikkens mysterier som kaldeernes presteskap utviklet videre fra «Kains Kabbala». Det er den samme religion som ledende jøder ble innviet til under det babylonske eksil 500 år f.Kr., og som ga opphav til deres «hellige bøker» Talmud og Zohar, som er kabbalistenes «bibel».

Når det står i Bibelen at Jesus sier til jødene:

Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Når han sier drapsmann fra begynnelsen, tenker i alle fall jeg på Kain. De var jo etter ham hele tiden, så dette med de to begrepene, mener jeg bestemt har helt vidt forskjellige betydninger.

Full text of “En Route to Global Occupation
"But I soon became convinced to the contrary, not only learning that lliey existed, but that Freemasonry was a modern-day continuation of Gnosticism and of the ancient mystery religions. "

“Kabalism and Gnosticism combined, com-
posed a type of occult parallel to the Old and New Testaments.”
Gary H Kah ( punkt 99 ) Freemasonry-The Hidden Catalyst
https://archive.org/stream/EnRouteToGlobalOccupation/EnRouteToGlobal_djvu.txt

2 Likes

Jeg har fortsatt ikke helt fått til å snurre hjernen min rundt begrepet:

:thinking:

1 Like

Det var en talemåte for det faktum at språket tilslører like bra som det åpner, og gjør at vi som mennesker er i stand til å koke ihop svært sofistikerte løgner, sammenlignet med folk som mest bruker kroppsspråk og samværets tause tale, typisk folk som bikkjer og katter. Såvel som vår evolverte, skarpslipte evne til faktiskt å avsløre avansert løgn; ferske andres bløff.

1 Like

Vel talt!

Apropos:

Her i huset er spesielt katta ikke av den tause typen (dessverre). Bikkja er noe mindre bråkete, men kan “snakke” på kommando, og skjønner utrolig mange ord. Men er ikke like verbal som denne:

1 Like

Hallo, så sykt herlig bissevovv. “Sjel” er et usikkert begrep, men én ting må jo være klokkeklart: Hvis vi har sjel, har han der og de andre dyra det også. Jeg mener man skal være funksjonelt eller teknisk blind for ikke å se at det er folk hjemme der inne når de veksler bare et eneste blikk med noe sånt.

2 Likes

@INK Her et annet slækt eksemplar som sovna så lekkert på gulvet hos meg forleden natt. En snart 11 mnd. gammel rottwalp-jente jeg tidvis er barnevakt for. Der står det også til liv.

08

1 Like