Nyheter MDTV Forum Om Doner

Et chip implantat gir myndighetene total kontroll over deg

Chipping lyder besnærende for “techies”, for med et fremtidig chip implantat kan du få åpnet dører uten nøkkel, nøkkelkort eller taste inn en kode, starte bilen uten tenningsnøkkel, på flyplassen seile igjennom innsjekking, security, passkontroll og gå rett til gate. Handle uten å måtte gå til kassen, hva som er i handlevognen belastes chippen din når du går ut.

Drinkene i baren registreres på chippen din, og taxituren hjem betales via samme chip. Og på sykehjemmet vil bestemors og bestefars chip implantat sørge for at en automatisk dispenser gir ut korrekte medisiner i riktig dose for å unngå feilmedisinering. Så trenger ikke det privateide sykehjemmet å ansette sykepleiere, det kan gjøres av ufaglærte fra Filippinene, for mer profittmaksimering for eierne.

Ja for Makten, storkapitalen, er det mange fordeler med å chippe en forvaltet slaveklasse i åpent fangenskap. Skulle en av de frittgående lage problemer, vil et knappenålshode stor mengde av et sedativ i chippen utløst fra implantatet bedøve individet, og GPS innebygget i chippen vil gjøre det enkelt for militærpolitiet å finne og håndtere vedkommende.

Microchipping vil gjøre at New World Orders dystopiske orwellianske 2.0 verden vil bli et liv i åpent fangenskap for slaveklassen. Et eventuelt opprør kan stoppes i starten, for med chippen vil myndighetene vite om flere enn to har et møte, og kanskje kan en innebygget mikrofon slås på for å overhøre samtalen.

Nå er det kontantløse samfunn rundt hjørnet, og en strømmåler som kan slås av med fjernkontroll er installert i nesten alle hjem allerede, avvæpning av sivilbefolkningen iverksettes i trinn, og chipping blir da neste logiske trekk for å kontrollere befolkningene fullstendig. “Alt for din og alles sikkerhet” forteller de oss, og mange vil viljeløst lyde, og blir helt forsvarsløse, hjelpeløse og vergeløse mot hva Makten finner på.

Kritikere avvises som luditter som motsetter seg teknologiske fremskritt. Antagelig vil de introdusere chipping via helsevesenet. En kan tenke seg at de vil si: " - for å forenkle pasientbehandling og unngå feilbehandling blir helsevesenets teknologi lagt om og tilpasset chip-implantater. Alle nye pasienter må få implantat for å få enklere behandling og registreres av systemet for den enkeltes sikkerhet". Eller noe liknende.

I Sverige og Australia har de allerede startet. Det vil skje alle sier Noelle Chesley, en professor ved Universitetet i Wisconsin. En skråsikker uttalelse, uhyggelig for det er ikke bare teknologisk hyllevare nå, men den teknologiske utviklingen gjør at chippen får mange funksjoner raskt som kan utvides.

Kanskje det ble forutsagt for lenge siden, for i Bibelen står det:
“«Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket»”.

8 Likes

«… for tegnet skal være menneskets tall, og tallet er 667 - the Neighbor of the Beast.»

4 Likes

Chipping blir nok ikke særlig populært blant bokstavtro kristne, vil jeg tro, ettersom jeg ser Bibelen advarer med intet mindre enn evig fortapelse (noe jeg kanskje synes er å overreagere en smule … men som “poetisk sannhet” er det kanskje ikke så far fetched, hvis vi virkelig skal male fanden på veggen her).

En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet. Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.» Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.
Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja», svarer Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.»"
(Johannes Åpenbaring 14, 9-14)

Jeg har også vært borti enkelte fra alternativbevegelsen, som ser ut til å ha sluttet seg til denne ideen og som hevder at de heller vil dø enn å la seg chippe.

Og det står skrevet: Love your neighbour.

4 Likes

Thy. Love thy neighbor.
Men for søte Satan, det kan vel heller naboen gjøre. Jeg gjør så inn i kølsvarte mye allerede. Og elsking innebærer gjerne en god del slit og frustrasjon.

2 Likes

Ser man nøyere på ordet merke som er brukt i Åpenbaringen 13.16 -18
er det et gresk ord “charagma” som har samme betydning som å brennemerke en hest, og rotordet er “charax” som betyr å “risse” i samme betydning som “graphō” som betyr å skrive.

Brennemerking av hest :
http://wyomom.com/185081877114126336
Ved brennemerking blir det ikke lagt inn et implantat .Nå snakker jeg bare om hva som framkommer av betydning i de greske ordene. Jeg vil uansett ikke anbefale implantater, men det finnes sikkert situasjoner der folk får operert inn ting for helsens skyld, men det er nok noe annet. Ordet blir bedre forstått om man tenker seg inngravering, som på gifteringer, eller gaver, treskjæring hvor man skraper med noe, og tilogmed bilde av grøft eller skyttergrav gir til slutt en forståelse av hva som skjer med huden.

Min konklusjon er foreløpig om man ser ordene og alle assosiasjonene illustrerer det mer det den teknikken med fordypninger man ser her , om man setter lupe på huden, for å si det sånn. :
https://forum.steigan.no/uploads/default/original/2X/6/60ada5b0e72711b28092774df128b7835fea33fe.jpeg

Likevel kan man forestille seg at om det skal overta for bankkort og slikt, så er det vel sansynlig at det inneholder personlig informasjon, og kan respondere ved scanning eller noe sånt, men det er noe jeg sier i forbindelse med det jeg kan tenke meg i vår elektroniske tidsalder.
Inskripsjon . Her er det greske ordet .
Regimet får bare holde på i 42 måneder.

3 Likes

Der må jeg selvsagt gi thou rett. Selvfølgelig taler Vårherre gammelengelsk, altså thy. My bad.

Huff, ja! Slikt bør man unnvike :black_heart:
Og siden vi er inne på Bibel og slikt, jammen ikke rart at selv Høysangen advarer:

Jeg bønnfaller dere, Jerusalems døtre,
ved gasellene og hindene i marken:
Vekk ikke kjærligheten!

Jeg har sett andre oversettelser av det ordet der, men jeg vet ikke om jeg orker bruke tid på å grave dem fram siden jeg uansett ikke er bokstavtro kristen.

2 Likes

Jeg skjønner det, jeg syns bare det er interessant med språk og betydninger, for jeg har noen erfaringer med at ting blir tolket ut av tekster som ikke egentlig står der, om man ser på hele konteksten. Et eksempel som f. eks at når det står om fikentreet, så tolker noen det som at det er staten Israel. Ser man nøyere etter, kan ihvertfall ikke jeg se at det er det det betyr.

4 Likes

Tolkning er et evig problem, det er så fort å tolke ting feil. Spesielt når det begynner å bli noen tusen år siden ting ble skrevet. For meg er det vel dessuten slik at jeg mener man bør ha med seg sin kritiske sans og ikke tro blindt på gamle skrifter uansett hvilken tradisjon de kommer fra.

Det finnes forresten en gammel jødisk tolkningstradisjon som sier at når man skal tolke Skriften, så er den rette tolkningsnøkkelen at man må finne en tolkning som gjør at det man leser handler om kjærlighet og barmhjertighet. Dersom man tolker et skriftsted slik at det handler om noe annet enn kjærlighet og barmhjertighet, så har man per definisjon tolket det feil, og bør ikke uttale seg om (eller tenke at man har forstått) det skriftstedet.

3 Likes

Et godt eksempel som på misforstått tolkning , slik jeg tenker er når djevelen ber Jesus kaste seg ned fra et spir, for englene skulle beskytte ham, sa han, og tok et sitat. Det er det de kaller " når fanden leser bibelen".

2 Likes

Vekk ikke kjærligheten!
ler…
Leser man hele høysangen, så ser man at konteksten handler om at man ikke skal vekke kjærligheten før den selv vil :slightly_smiling_face:

2 Likes

Jeg skrev aldri Bibelen, men vet nøyaktig hvordan Vårherre opplever det der. For jeg skriver en del annet, ikke-bibelsk, og folk leser det også på de rareste måter. Ordet, og kanskje særlig det skrevne, er er et svært overvurdert verktøy hvis formålet er kommunikasjon.

2 Likes

Jeg har for tiden funnet en litt humoristisk vri på noe med kommunikasjon, basert på enkelte dårlige erfaringer med å dele ting jeg vet jeg kan dokumentere, men som andre ikke har satt seg inn i.

Jeg ser for meg f. eks at det popper opp vinduer, slik som på nettet, når jeg kommer inn på ulike brennbare temaer. Jeg har sett noen reaksjoner.
Det er et godt hjelpemiddel med en humoristisk vinkling, å væpne seg med tanken på " Hvilke filmer kjører nå i motpartens hode ? Hvilke “pop up vinduer” spretter opp, når jeg bruker de og de ordene. Det er dette som også skjer ved kommunikasjon, at man ved å hevde visse ting, utløser visse minner.

Noen ganger kan det være ekte minner, andre ganger kan det være illusjoner.Tanken på disse “pop up vinduene” hjelper meg å holde humøret oppe, for egentlig kan det bli skikkelig kollisjon , uten at det betyr krangel, men noen bare vet, helt uten å behøve å undersøke ting. Jeg kan forestille meg hva som ville skjedd på jobben, på spiserommet for eksempel. Regner med at det ville bli lang stillhet, mens "den indre filmen " kjørte, og “vinduene poppet opp.”

3 Likes

Jeg tok den ut av kontekst med vitende og vilje, men den er faktisk ikke helt lyserosa heller. Og den er åpen for MANGE tolkninger, noen av dem platonske og idealistiske (om Guds kjærlighet til Kirken eller sjelen), mens andre kan være romantiske eller rent ut vulgære. En eller annen religionslærer jeg hadde, hevdet den hadde vært en gammel drikkevise og at den er grov. Men i så fall vil jeg si at de var grove med stil og ynde i bibelsk tid.

Huff, stakkars deg! :crying_cat_face: Det er ikke så lett det der, verken for guder eller menn.

At ingen har funnet opp bedre måter å kommunisere på! :thinking:
Jeg kan i alle fall ingen …

1 Like

Jeg som ikke ser på TV :blush:En natt nå nylig , så jeg hele 11 episoder på rappen av den Nrk humor-serien om de ekteparene med problemer. Har dere sett den ?
Det var på PC en.

1 Like

Jeg er redd denne dystopien er ganske realistisk. Jeg håper inderlig at folk våkner. Det er ikke så lenge siden noe slikt ville vært helt utenkelig å godta for folk flest. Og for ti-femten år siden bare, ville pressen stilt kritiske spørsmål, mens vi i dag har mange artikler som virker som rene reklameannonser uten en eneste seriøs motforestilling.

3 Likes

Denne for eksempel virker helt blåst for seriøse motforestillinger:
https://www.nettavisen.no/okonomi/her-chipper-mia-(26)-seg-for-a-fa-et-enklere-liv/3423669733.html

Og hvor blir det av Datatilsynet? Er de blitt helt tannløse?

Jeg har fått den anbefalt. men har ikke sett den.

1 Like

Leste artikkelen nå, og teoretiserer over eventuelle muligheter det også kan være for å " mate inn " informasjon seinere på den , fra utsiden.

1 Like

Ja, det fantes ikke negative motforestillinger.

1 Like

Jeg syns den serien var en ganske underholdende parodi på typer

2 Likes

En interessant diskusjon. Som troende, dog ikke i kategorien “nikensk kristen” for dem som har satt seg inn i ulikhetene har Dyrets merke vært et tema som jeg har tittet inn i med javne mellomrom de siste årtiene. Jeg har også min egen teori om hva merket egentlig er og tror ikke det i utgangspunktet har noe med teknologi å gjøre, men det er en teori jeg arbeider med og skriver på for å eventuelt bevise eller sannsynliggjøre.

Men saken er at man hele tida har tolket Dyrets merke inn i sin samtid etter hvor langt man har kommet teknologisk. Min inntreden i dette studiet begynte på 80-tallet ved å lese ei bok av den am. forfatteren Mary Stuart Relfe hvor hun hevdet at strekkoder var merket, en teknologi som da var ganske ny. Seinere kom dette med microchiper da disse ble utviklet til bittesmå enheter i pc`er, eller RFID (Radio Frequency IDentification) osv.

At merket har noe med teknologi å gjøre direkte kan være en overfortolkning av skriften. La oss teoretisk si at det er et brennmerke eller en tatovering som kan passet til ordet “charagma” på gresk, så betyr ikke det nødvendigvis at muligheten til å kjøpe og selge ligger i selve merket, KUN tillatelsen til å gjøre det.