Nyheter MDTV Forum Om Doner

-Et brutalt angrep på bygde-Norge


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/et-brutalt-angrep-pa-bygde-norge/

Frøya sier nei til vindindustri. I en folkeavstemning 2. april 2019 stemte 78 prosent av innbyggerne mot vindkraftrasering av øya. Hans Anton Grønskaug fra Nei til vindkraft på Frøya skriver følgende i lokalavisa: DET ER ET BRUTALT OG VULGÆRT ANGREP PÅ BYGDE-NORGE VI ER VITNE TIL! Hvor langt kan sentralmakta gå når det gjelder å…


#2

og alle savner den tiden vi hadde ekte mennesker bak politikermaskene! Mennesker som er i stand til å se mennesker. I stedet møter de kraftspekulantenes rå kraft. De har politikerne sørget for. De endevender våre landskap, og statsmakta kaller det «grønt skifte»!

Det er et positivt tegn om folk virkelig begynner å ane at det faktisk ikke finnes ekte mennesker bak politikermaskene. Men finnes det ikke ekte mennesker så finnes det strengt tatt ikke mennesker der i det hele tatt. Og det er dét det gjelder å ta inn over seg. Dette handler om “mennesker” som opptrer som om “deres egen” befolkning skulle tilhøre en annen art, som med kyr eller sauer. Hvorvidt befolkningen er “frittgående” spiller ingen rolle. Det politikerne i beste fall bryr seg om er å tilfredsstille de elementære behovene. Identitet, historie, kultur, tilhørighet i et landskap, det er i beste fall helt uinteressant. Det er i realiteten en form for sjelemord på hele nasjonen det stortinget holder på med, og masseødeleggelsen av landskap som disse “parkene” innebærer er bare et av de “ypperste” uttrrykk for den avstumpede mentaliteten. Men det er åpenbart vanskelig å ta det inn over seg for folk flest. Akkurat som når folk flest ellers treffer på psykopater. De fleste forsøker bare alt for lenge å holde fast ved at det tross alt dreier seg om et “ekte menneske” og ender med å ødelegge både sitt eget og andres liv fordi det ikke blir tatt et nødvendig oppgjør. Og det er egentlig bare to løsninger som gjelder med psykopater, man må enten komme seg bort fra dem eller man må uskadeliggjøre dem ved å beseire dem på en måte som sørger for at de ikke kan få makt over en. Hva skal en da gjøre når hele stortinget er gjennomsyret av en mer eller mindre psykopatisk mentalitet ? Pkt.1 må ihvertfall være å ta inn over seg uhyrligheten ved det hele. Det å innse at det faktisk ikke lenger finnes “ekte mennesker” bak politikermasken det er ihvertfall en god begynnelse.


#3

Noen vil kanskje si at selv en brunsnegl er et lite liv og verdig et visst minimum av respekt. Og at tilsvarende også gjelder “kapitalens brunsnegler” på det såkalte stortinget. Men “brunsnegler” er tross alt det det er. Og spørsmålet selvsagt hvordan klare å få folk til å ta det inn over seg. Sånn sett så er det jo også noe positivt med dette, selv om naturødeleggelsene er forferdelige så blir det ihvertfall tydeligere at det nettopp er “brunsnegler” vi har med å gjøre. Det er egentlig ikke noe nytt. Det har bare blitt stadig mer åpenbart og for at folk flest skal forstå så må det visst, som alltid, nå nærmest apokalyptiske proporsjoner.

Oljefondets investeringsprofil har gjort Norge til en viktig samarbeidspartner for internasjonal storkapital. [Våren 2012] besøkte Jens Stoltenberg Goldman Sachs’ sjef, Lloyd Blankfein, i New York, og ble «imponert» over «innsiktene» han der fikk formidlet om finanskrisen i 2008. Det skulle saktens bare mangle. Goldman Sachs var jo sterkt medvirkende til selve krisen, kanskje også dens hovedregissør. Blankfeins forgjenger i sjefsstolen frem til 2006, Henry Paulson, var finansminister da krisen slo til, og sørget for at hans eks-kompanjonger kom velbeslått ut, takket være skattebetalernes penger. Etter at Obama ble president, ble Paulson medarbeider ved et forum for konstruktiv kapitalisme ved Johns Hopkins-universitetet. Han viste i hvert fall en konstruktiv holdning overfor Norge sommeren 2008, mens krisen var under oppseiling. Da fikk han nemlig sin statssekretær til å ringe sin norske kollega, Kristin Halvorsen, med forsikring om at den amerikanske regjering ville støtte opp under de vaklende låneinstitusjonene Freddie Mac and Fannie Mae, for dermed å forhindre at Oljefondet trakk seg ut. Om dette var særbehandling av én søkkrik investor, og/eller kanskje skyldtes et mykt punkt hos den norskættede Paulson, også kjent som «Hank the Hammer», skulle vært meget interessant å vite. Finanskapitalens brunsnegler. Vi lever tilsynelatende godt med å være medeiere i finansinstitusjoner hvis gjøren og laden undergraver og ødelegger grunnleggende livsvilkår for hundretalls millioner av mennesker verden over.


#4

Først tvangsmessig kommunesammenslåing og fylkesammenslåing. Og så tvangsmessig utbygging av vindkraft. Denne vindkraft utbyggingen (som skjer mot lokalbefolkningens vilje) kan betraktes som å være en form for plyndring. Norge mangler ikke strøm. I 2018 ble det feks installert 100.000 varmepumper i Norge og trenden fortsetter også i år. Antall varmepumper i Norge ligger nå på rundt en million, og disse en million varmepumper genererer tre ganger mer energi enn dagens norske vindmøller til sammen.

Vindkraftutbyggingen har vært subsidiert i Norge, men varmepumper har i all hovedsak ikke vært subsidiert. Varmepumper sammen med etter-isolering og andre ENØK tiltak frigjør mye elektrisk energi til andre formål her i landet.

Installasjon av varmepumper og andre ENØK-tiltak er ikke noe som storkapitalen kan investere i, mens derimot vindmøller er noe som storkapitalen kan investere i (selv om det krever offentlige subsidier og nettutbygging, noe man skulle tro at en blåblå regjering ville ha vært motstander av - regjeringen satser heller på at strømprisen i Norge skal øke slik at det offentlige ikke lenger trenger å betale subsidier til storkapitalen).

Det ser ut som Jens Stoltenberg i sin tid var veldig skeptisk til å subsidiere vindkraft og småkraft. De blåblå bryter derimot med sine egne prinsipper om subsidiering av næringsvirksomhet. Mulig at dagens AP ledelse er på linje med de blåblå i dette spørsmål. Poenget må være at myndighetene må ha en forsiktig omgang med bruk av subsidier og ikke subsidierer virksomheter helt ukritisk bare fordi at myndighetene settes under lobbypress av organisasjoner slik som NHO og LO mfl.


#5

Det var med Stoltenbergs “rødgrønne” regjering at den voldsomme subsidieringen av disse massive naturødeleggelsene ble iverksatt. Det er vel mulig at “brunsneglen” Erik Solheim som var “miljøminister”, og som klarte å snegle seg helt til topps hos FN på den måten, var den som presset mest på. Uten å “lykkes” med dette ville han jo simpelthen heller ikke blitt løftet opp av tilsvarende “brunsnegler” hos FN, til den stillingen han fikk som “miljøguru”. Om “sjefsbrunsneglen” Stoltenberg var skeptisk så var det vel av rent pengemessige årsaker. Naturødeleggelsene ga han vel, som alle de andre “brunsneglene” blanke faen i. Han støttet nå ihvertfall opp om sin brunsneglkollega Solheim. Heidi Sørensen, som var statssekretær i “miljødepartementer” da, hun gikk senere ut offentlig med at hun angret på hele dette opplegget nettopp pga naturødeleggelsene. Men noe tilsvarende har hverken Solheim eller Stoltenberg, eller noen av de andre “brunsneglene” som det såkalte stortinget er fullt av, gjort. Nettopp fordi det er “finanskapitalens brunsnegler” de er.


#6

Det er nok riktig at Stoltenberg var kritisk pga økonomiske betraktninger (det var så mye annet som var mulig å gjøre for å fremskaffe mer strøm i Norge slik at det var ikke viktig å satse på subsidiert vindkraft på dette tidspunkt). Det sies at Stoltenberg ble kraftig presset fra alle hold og kanter og til slutt måtte gi opp sin motstand mot å subsidiere vindkraft.


#7

#8

I Bayern gjelder 10H regelen, som betyr at avstanden til nærmeste bygg skal være lengre enn 10x høyden til toppen av bladet (når det peker rett opp). I praksis blir dette ofte 2 km. En slik regel finnes dessverre ikke i Norge. Lav frekvent støv virker derimot i avstander opp til 15 km viser en finsk studie, mens forskning ofte stopper å studere ved 4 km avstand.


#9

Knut Oddekalv er en av de få aktivistene som fortsatt har integritet i mine øyne.


#10

Men det finnes en ånd, og den er gammel som arvesynden. I dag dekker den seg gjerne med noe som de kaller eksperter, tidligere ble de kalt spåmenn og åndemanere, prester og shamaner.


#11

EU er et påfunn fra storkapitalen for å lure nasjoner til å åpne sin økonomi for privatisering, så storkapitalen kan kjøpe landressursene. Politikernes oppgave er å selge landressursene til dem bak ryggen på folket, avskaffe blandingsøkonomiene, demontere velferdsstaten og implementere nyliberal markedsøkonomi.

Storkapitalen vil ikke ha landegrenser eller nasjonal identitet, heller ikke lokal, men ikke av de rette grunnene, for de vil ha en verden uten grenser for å få eierskap til landressurser i alle land. Fylkes-sammenslåing er et skritt for å redusere lokal identitet. Du er ikke Rogalending lenger, men er person fra Region Sør. Folk skal ikke føle eierskap til lokal natur, for den skal storkapitalen eie.

Dette er et eksempel på hva agentene for global storkapital, politikerne, gjør for sine oppdragsgivere. Selge arvesølvet, pålitelig stabil kraft fra vannturbiner til storkapitalen, som så kan selge strømmen i Europa til den prisen de vil, og avspise den norske befolkningen med dyr upålitelig vindkraft som ødelegger natur og miljø lokalt.

Etter den politiske karrieren er over, blir de betalt for sitt svik mot folk og land med feks godt betalte styreverv, eller posisjoner i internasjonale organisasjoner, et liv på beste vestkant med fyrstelig gasje, og med god avstand til liv som blir ødelagt hos hele befolkninger.

Det eneste fordelen med EØS avtalen er at den kan sies opp. For å få flertall for dette må befolkningen ut av den politiske apatien og likegyldigheten og begynne å interessere seg for politikk. Skal en holde den globale storkapitalen unna, må vi si nei til EØS/EU/TISA/TTIP, og unngå privatisering av landressursene, det skal være folkets eiendom. Hvilke politiske partier er det å velge på som setter folk og land først? Kystpartiet er ihvertfall krystallklare på dette.


#12

Det ligger i oppskriften, at de skal innføre nettopp det de hevder å bekjempe- bare se på Frp og bomringer.


#13

Så langt vi lar dem. Dette kan bare bekjempes ved opplysning, opplysning, opplysning - som Håkon Lie hadde helt rett i.
Almenningens tragedie er beslagleggingen av den, for de tåler så inderlig at alle andre tar belastningen, lang unna deres toppleilighter.