Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Erna Solbergs kriselov er demokratisk galskap

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/erna-solbergs-kriselov-er-demokratisk-galskap/

Statsminister Erna Solberg har fremmet en ny kriselov angivelig for «å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen» som det heter. Jurister advarer kraftig mot loven. Morten Walløe Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt sier til VG: «Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva…

4 Likes

Er ikke dette samme lov som ifjor (Beredskapslov i fredstid), som nå “blir ekspressbehandlet”. Også da ropte juristene et høyt varsko, men nå blir vi fortalt det er ekstraordinære tider.

Jeg finner ikke eksplisitt noe om informasjonskontroll, men regner med det er gjemt i en av bisetningene.

Og tvangsvaksinering, som danskene nylig har vedtatt?

Hva annet grums ligger gjemt i loven?

4 Likes

Loven føyer seg inn i rekken med svekket folkestyre og frihet i Norge.

Mangelen på en fungerende fjerde statsmakt til å granske tallene WHO kommer med, har gitt Norge en tiltakskrise som kan kalles selvskading. Økonomisk, svekket psykisk helse og på sikt trolig svekket tillit mellom folk og myndigheter.

Grumset i norsk utenrikspolitikk har smittet inn i innenrikspolitikken.

4 Likes

Dette minner da mer om et kupp a la Erdogan, loven gir Erna og Solbergregimet en vannvittig makt.

Mye kan tyde på at noen på toppen kjente til at det skulle komme et Kåråna virus like over nyttår.

Solbergregimet prøvde desperat å få denne loven til å gjelde i 2 år ? Hvorfor det ?

Kilder til VG: Regjeringen ville ha kriselov ut 2021

En hemmelig lov ?
Til NTB sier justisministeren at hun ikke vil si noe om hvilke fullmakter regjeringen ønsker.

Er loven ment for å ta ut opposisjonelle som i Kina ? Når skal de hente folk på dørene og sette de i leirer som i NAZI Tyskland ?

1 Like

Så folket skal ikke vite hvilke fullmakter Solberg-regjeringen ønsker? Godtroende skal altså tro at fullmaktene er kun i forbindelse med virus-pandemier? Hvis vi ikke får vite hva slags fullmakter det dreier seg om, da er det som du sier, det minner om et kupp.

Går Stortinget med på dette, er Stortinget i sannhet et kartellparti, det er som et enkelt parti bare med forskjellige fløyer, det er det samme hvordan “partiene” settes sammen til en regjering, de samlede politiske beslutningene de tar tjener den globale storkapitalen, ikke folk og land.

3 Likes

Er det bare meg eller har jeg flere med meg når jeg nå sier at der er satt inn " Medisinsk" Marshal Law? Nå er hver enkelts skjebne, uansett bakgrunn, lagt i hendene på Erna. Vi ser at der ikke ble flertall for et nei til utbytteutbetaling, - vi ser hvem hun og Høyre prioriterer. I tillegg vet vi hva Erna går i møte i FN…
Vi vet også at Coronaviruset rammer de eldre og personer i risikogrupper. Sist så jeg at gjennomsnittalderen på smittede lå på 40 år. Hvem blir immun og hvem må takke for seg? Her står de sterke opp mot de svakeste og sarte i samfunnet når Legemiddelveket nå også sier nei til innkjøp av utprøvd medisin med en suksessrate på 3 av 4.

1 Like

Om ikke byråkratene har en haug med lover på vent, klare til å vedtas i tilfellet ulike kriser, er de kriminellt inkompetente.

Hva som er viktig her, er at slike nødlover er tidbegrensede, så de ikke blir permanente etter at krisen er over.

Om man ikke prioriterer de sterke, så er det ingen til å ta vare på de syke.

Det er en av tingene som myndighetene garantert må ha mulighet for, om de skal klare å få på plass en kontrollert smitte av befolkningen som gjør at helsevesent ikke overbelastes.

Mulighet for harde midler som internering uten rettsaker for pakk som plynder, eller som bevisst smitter andre, er noe det også er behov for.

For enhver som har brukt litt tid på å studere globalismens historie og ideologi,ser en jo at de i de siste årene jobber intenst med å avskaffe tradisjonell ytringsfrihet og demokrati. Det var noe H.G.Wells og Coudenhove-Kalergi tok til orde for i 1920-årene allerede.
Drømmen er den sentraliserte Orwell- overvåkningsstat og Coronaen brukes for nå å bygge denne i praksis. Det kommer ikke som noen overraskelse for meg at Klassekampen i dag bringer en tosiders artikkel av Rune Slagstad som handler om det nyttige ved Carl Schmitt og Thomas Hobbes tenkning. Dette er da to av historiens mest reaksjonære tenkere og Slagstad avslutter slik:
“En dose Hobbes(og Schmitt) er kanskje hva det norske systemet med dets demokratiske lederskap kunne trenge”.(19 mars 2020)
Helt siden Merkel var æresgjest ved åpningen av Operaen i 2008 har den norske staten i ett og alt,orientert seg mot Berlin. I mange artikler har jeg påvist at den norske regjeringen etterplaprer Berlin og Brüssel hemningsløst.
Denne “unntakstilstanden” som Slagstad svermer for nå,benyttes for omkalfatringer av alle sektorer,og handler naturligvis ikke bare om Corona-viruset.
De alternative protestpartiene innen EU skal knuses. I Tyskland gjør man det på dette viset: en fraksjon av AfD,Der Flügel,som skal omfatte 7000 partimedlemmer,skal overvåkes og infiltreres av etterretningstjenesten. Naturligvis som et første skritt for å skremme vettet at AfD-velgerne. Alle protestpartier i EU skal knuses.
Samtidig skjer dette: SPD igangsetter et nytt BERUFSVERBOT som forbyr medlemmer av AfD å inneha offentlige jobber.
Helt åpenbart står voldelige Antifa under den tyske statens beskyttelse for deres websider blir ikke fjernet og ganske ustraffet setter de fyr på bilene til AfD-medlemmer og ramponerer stands og partikontor.
Parolen til antifa er “No nations,no borders” og det er det samme som globalistenes. (se Der Links Staat,Kopp 2016)
Militærvesenet er nå på gatene i alle Europas storbyer. Det er også en gammel drøm. For en del år tilbake da EU øvde seg på å slå ned folkelige oppstander,kom spesialpoliti fra EUs framtidige klientstater som Tunis,Algerie,Kenya,etc for å delta.
Alle de tiltakene under humanistisk retorikk som nå tas både i UK,USA og EU,bereder grunnen for et fullstendig annerledes kontrollert overvåkningssamfunn.
En skal ikke se bort fra at det finnes mange i den fiktive “venstresida” som deler Slagstads svermeri for det ekstreme høyres unntakstilstand.

2 Likes

Jeg er ikke uenig i at jeg ikke vil ha det slik, men Coronaviruset ødelegger jo for dene planen. Nå er det opp til hver nasjonalstat å redde seg selv, og det vil også vil bli tydelig at det innbildte multikulti-fellesskapet også bare er ett innbildt fellesskap.

Multietniske samfunn kan ikke være frie samfunn, da de må ha en samlende idee, som det ikke kan stilles spørsmål med eller ytes motstand mot, men etnisk baserte nasjonalstater kan tillate frihet fordi det er etnistiteten som samler.

Det er EU, eller i det minste integrasjonistene i EU som får seg et skudd for baugen nå.

Ja vel. Så det blir ikke omvendt altså, at vi infiltrerer dem, ved at infiltratørene blir enige med AfD? Det er vanskelig å infiltrere de som har sannheten på sin side, for de som tror på løgner.

Krigen mot terror har vart i 19 år. USA er en føderasjon hvor presidenten får utvidede fullmakter om landet er i krig. Det har de vært siden den spansk-amerikanske krigen på 1800 tallet

1 Like

Ja. og nå vil forhåpentligvis kinaviruset gi den unntakstilstand presidenten behøver for å ta rotta på multikulten som vil ødelegge fremtiden for alle vestlige land, om de får fortsette med å ignorere virkligheten til fordel for ønsketenkning, og drømmen om en grenseløs verden med “allas lika värde”.

hard times have just begun

Om noen skulle lure på hvorfor det multietniske Norge behøver slike kriselover nå:
erland3 erland1 erland 9 erland

Og så påstår de at hansker og munnbind ikke hjelper. “Polisen. De dom greiene gi kun falsk trygghet!”

Gjør som vi sier, lønnsslave, ikke som vi gjør. Ikke får du reise på hytta heller, da vanlige folk må lage flokkimmuniteten som er nødvendig for at overklassen skal få være globale, og så den lønnsdumpende innvandringen kan fortsette.

Hytteforbudet bryter med all sedvanerett her til lands. All makt har sin begrensning

Tusen takk Jan …!

Jeg tror ikke Smørberget forstår dette.

Det er ikke vanskelig å finne de som bare venter ut sine forforelde på nettet, før de planlegger å ta kvelden for egen hånd, så PST skal få hendene fulle med nye fiendebilder om regjeringen fortsetter galskapen, og mange gamle skulle dø.

Unntakstilstand får meg til å tenke på om det er noen paralell til “Machtergreifung” med påfølgende diktatur. :

Hitler brukte brannen som argument overfor rikspresident Paul von Hindenburg til å få Hindenburg til å erklære unntakstilstand. Hitler fikk Hindenburg med på dette allerede dagen etter brannen, og Hindenburg utstedte et dekret (Riksdagsbrannforordningen) som opphevet mange av frihetene nedfelt i grunnloven. Ytringsfriheten, organisasjonsfriheten og den frie presse forsvant. Nasjonalsosialistene erklærte så at Komintern sto bak brannen. Forutsetningene for at Tyskland kunne forvandles fra et demokrati til en politistat nærmest over natten var på plass. Etter valget 5. mars 1933 kom den såkalte Fullmaktsloven, som gav rikskansleren diktatoriske fullmakter.

4 Likes