Nyheter MDTV Forum Om Doner

Erna Solberg øser ut hundrevis av millioner til konsulentbransjen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/erna-solberg-oser-ut-hundrevis-av-millioner-til-konsulentbransjen/

Dei fyrste 11 månadane i 2019 brukte staten 687 millionar kroner på konsulenttenester til kommunikasjonsrådgjeving og organisasjonsutvikling. 687 millionar kroner. 687.000.000 kroner. Dette skriver Hilde Lysengen Havro i avisa Nationen. Havro skriver også: «Deloitte. Oslo Economics. Menon. Ernst & Young. Vista Analyse. BDO. Kjært barn har mange namn. Og dei tener pengar på å skreddarsy…

2 Likes

Solbergregjeringa = Norges mest inkompetente regjering
Stoltenbergregjering = forfalsket statsbudsjettet 1998–

I tillegg til dette ser vi i dag (27/2) overskriften i E24 "Oljefondet har investert i bank som knyttes til al-Qaida. Her følger en “tråd” som spinner på dette.

Det foregår omfattende “outsourcing” av forvaltning til Emerging Markets fra “Oljefondet”. Er det mulig at kapitalen derigjennom “missbrukes” til å finansiere terror ved “utro” konsulent?

Her er en artikkel om hvor stort “outsourcing” er: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Qlk47J/oljefondet-betalte-eksterne-forvaltere-1-milliard-kroner

Dette er Oljefondets annonse der de søker eksterne forvaltere: https://www.nbim.no/no/oljefondet/slik-er-fondet-investert/eksterne-mandater/anbudsinvitasjoner/

Så jeg spør, hva brukes vår Pensjonsfond til? Som et mareritt om natten frykter jeg igjen et tilfelle av Ernas vanstyre i samspill med FN?

Det har ingenting med pensjoner å gjøre. Oljefondet kjøper aksjer / eiendom / obligasjoner.
Det er i og for seg fornuftig nok … hvis de hadde kjøpt norske aksjer …
Oljefondet følger amerikansk og kinesisk økonomi blir konsekvensen.
Jordskjelv i California -> Oljefondet taper
Pandemi -> Oljefondet taper
Dollarkollaps -> Oljefondet taper 50%
Kronekollaps -> Oljefondet taper ingenting

Ansvarlig forvaltning av kapital er (dessverre) en nødvendighet. Så langt kan det se ut som at om “Oljepengene” ble satt i gull, hadde det vært et bedre valg og det hele utført (bare) med et dusin lakksko. – Oljefondet med første øyekast virker som et konglomerat. Oljefondet, Det heter Pensjonsfond utland, det er Norges Bank og det er Norges Bank Investment Management. Poenget er, dette er et pensjonsfond, pensjonspenger til vår og kommende generasjoner. Jeg er redd at pengene er blitt politiske sjetonger i et selvisk spill. For øvrig enig med deg i de økonomiske sammenhenger for kursendringer du beskriver og faktum er at KLPs globale indeksfond hadde varetatt kapitalen bedre enn Norges Bank Investment Management.

Det var en bløff fra Stoltenberg. Pensjonsfondet i Norge heter Folketrygdfondet. Folketrygdfondet fullfinansieres med egen pensjonsskatt / arbeidsgiveravgift.

Sier du at Pensjonsfond utland ikke har et Pensjonsmandat (hensikt) men at Pensjon er allokert via Folketrygdfondet ?

Jeg har nok en jobb å gjøre i å sette meg bedre inn i dette.

Hvert år (minus 1-2 år) har Norge overført penger til Oljefondet. Deretter ser vi ikke noe til pengene. Så sier Media at vi er rike, men uten at vi bruker av Oljefondet.

Solbergregjeringens egentlige oppdragsgivere er ikke den norske befolkningen, men global storkapital.
Regjeringens oppdrag for storkapitalen er å åpne økonomien for privatisering, så storkapitalen kan kjøpe landressurser og infrastruktur, avvikle velferdsstaten og privatisere velferden med skolepenger, og private helse og pensjonsforsikringer, litt etter litt så folk ikke blir alarmert, altså innføring av neo-liberal markedsøkonomi.

Og få Norge inn i EU, TTIP, ISDN, BIT og andre overnasjonale avtaler som den globale storkapitalen har utformet. Dette oppdraget er de godt i gang med, og dette videreføres fra regjeringer med AP og andre borgerlige regjeringer før dem.

Dette gjør de uten at befolkningen er spesielt urolig, storkapitalens MSM og NRK er gode til å avlede oppmerksomheten vekk fra at arvesølvet er i ferd med å komme under storkapitalens kontroll, og at oljefondet er bundet til dollarmasten, ved å servere folket sport, underholdning, sladder og sludder.

De politiske beslutningene Solbergregjeringen gjør, kommer samlet storkapitalen til gode og ikke alminnelig folk, så til beste for de egentlige oppdragsgiverne, storkapitalen er deres politikk absolutt.

2 Likes