Nyheter MDTV Forum Om Doner

Erna Solberg og ekstremismen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/erna-solberg-og-ekstremismen/

Av Eva Thomassen. Nå bør folk i Europa våkne. Våkne fra tornerosesøvnen. Nå kommer marerittet stadig nærmere. Norges statsminister «oppfordrer politiske og religiøse ledere i den muslimske verden til å ta avstand fra ekstremisme og beskytte ytringsfriheten». Denne uttalelsen vil komme til å stå i historiebøkene. Under kapittelet Krigsforbrytere forkledd i «demokrati», «menneskerettigheter» og «ytringsfrihet».…

11 Likes

Samarbeidet med ekstreme sunni muslimer startet allerede på 80-tallet.
Da samarbeidet CIA i Afghanistan med Osama Bin Laden for å knekke Sovjet .
Derifra har det fortsatt som en sniklende slange for å bruke islam i en agenda for NWO.
Akkurat slik Hitler gjorde .
Folk er så sløve og neddopa av propaganda at de klarer ikke tenke .
Håper denne artikkelen skrevet av Eva Thomassen kan få folk til å våkne !!

5 Likes

Nydelig skreven, kjære Eva Thomassen. Absolutt fantastisk arbeid, som alltid. Tusen takk! Håper folk endelig ser dobbelmoralen og falskheten til våre politikere og hvilken skam de utsetter oss for ved å gjøre oss delaktig i terrorisme som dreper uskyldige mennesker.

4 Likes

Det er først og fremst de mer sekulært orienterte lederne i Midt-Østen “våre” politikere har gått inn for å få vekk. Slik var det allerede fra 50- og 60-tallet da amerikansk og britisk etteretning støttet det Muslimske Brorskap i Egypt for å bekjempe Nasser og den panarabiske nasjonalismen. Den arabisk-nasjonalistiske identiteten først og kun dernest muslim, kristen etc, ble sett på som en mye større trussel. Israel støttet også opp om Hamas av samme grunn til og begynne med for å splitte den palestinske befolkningen og underminere PLO. Og det samme skjedde i Afghanistan med støtten til “Mujahedeen”, krigen mot Irak, Libya og Syria der Assad nettopp har vært uttrykket for det mest sekulært orienterte kompromisset man realistisk har kunnet håpe på. Det “våre” politikere har holdt på med i de “muslimske” landene er sånn sett i prinsippet mye det samme som i selve “Vesten”. I land som har blitt utsatt for krig, sanksjoner og terrorisme støttet av “oss” så har det selvsagt rammet på en verre måte. Men det overordnede er underminering av nasjoner og nasjonalt / regionalt selvstyre med tanke på grenseløs utbytting og “økonomisk vekst”.

2 Likes

Absolutt ingen deler av ytringsfriheten skal “hvile”!
Innvandring er årsaken til det som skjer i Frankrike og alle andre europeiske land, ikke krig.
Mennesker som dreper på grunnlag av en tegning, er simpelthen verdiløse og må deporteres eller drepes.
Tiden for å grave frem stridsøksa er her, dette er en krise av eksistensiell karakter!

3 Likes

Det var de tidligere sovjetiske satelittene, selv om hva du sier ikke er feil, og årsaken var nok at de ikke skulle bli kinesiske eller russiske satelitter i den nye kalde krigen.

Jeg tror ikke de fleste venstretroende vil forstå dette, da en slik forståelse vil skrinlegge drømmene deres om et multietnisk paradis uten rasisme og undertrykking.

Det startet nok tidligere. USA arvet det fra engelskmennene etter at de hadde greid å opprette div stater for å kontrollere oljen. Bla Saudi Arabia.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.