Nyheter MDTV Forum Om Doner

Er partiet Rødt for å dele Syria inn i blant annet en Kurdisk del?

Darwin prøvde å forklare hvordan enkle dyr kunne utvikle seg til mer avanserte livsformer gjennom tilpasning til miljøet. Den moderne versjonen kan sies å være hvordan mer komplekse, reproduserende molekyler kan oppstå fra enklere, reproduserende molekyler. Livet i cellene våre ser ut til å være enkle, kjemiske reaksjoner i seg sjøl, litt som i sitatet til bilprodusenten Henry Ford - nothing is particularly hard, if you divide it into small jobs.

Naturvitenskapen beskriver hvordan naturen oppfører seg i kausale årsak-virkningsforhold, og det gjennom verifiserbare teorier. Teoriene gir ikke svar på hvordan universet eller bevissthet kan eksistere, og det gjorde heller ikke gamle, skrønete semitter for noen tusen år siden.

Røynda er og forblir et mysterium.

2 Likes

Evolusjonisme er et forsøk på å avlive at Gudene skapte oss. Sorry. Tilbake til tegnebordet

Du føler at påstanden gudene skapte oss er riktig. Det forklarer ingenting.

Du kan “forklare” denne figuren med “apeteori”

…kan forklare med min apehjerne at figuren er hugget i sandstein. Her er en like imponerende “figur”:

Den siste figuren er bare ingeniørkunst fra vår tid. Den Buddha-figuren holdes skjult for oss. Historien vår forfalskes, slike artifacts som ikke passer inn i Evolusjonisme. Artifacts destrueres over en lav sko.
Før vår sivilasjon hadde vi en annen global sivilasjon. Homo sapiens anslås til 10.000 år gammel. De kom over natta i historisk tid. Evolusjonistene benekter at våre (fedre) var avanserte skapninger med DNA kunnskap. De hevder at vi er de “avanserte”

Slekta Homo sapiens er visst 300.000 år gammel ifølge “apeteorien”.

100.000 år gamle menneskeskaller:


Forresten, her er litt mer bare ingeniørkunst fra litt før vår tid, men du er kanskje mer imponert over en buddha-statue, javel ja…

Skallen overfor kan være hva som helst. Universet er full av humanoids, og dem som er så like at vi vil knapt se forskjell. De er 1000’er av år foran oss.
Book of Enoch forteller om skapelse, og hvorfor. Det er mange guder her, asiatiske, afrikanske, amerikanske. Størrelse på gudere er høyst variende.

Så om jeg skriver noe på et papir og gjemmer det i 2.000 år, så vil alt det jeg skrev være sant?

Innledningsvis stemmer denne beskrivelsen perfekt med hva jeg sier
“The Watchers: The Angels Who Betrayed God [Book of Enoch] (Angels & Demons Explained)”.
Dette er historiske skrifter. Evolusjonisme er spekulativt. Historisk har det alltid vært guder og gjenfødelse…

1 Like

Nå har vi faktisk allerede snakket om det nevnte temaet. Du selv har bidratt aktivt. Det var uunngåelig. Ser du?

1 Like

Jeg tror at du føler dette er sant, men din emosjonelle overbevisning har liten betydning for feks. naturvitenskapen. På Wikipedia står det at Enok’s bok ble til i tidsspennet 300 år f.Kr til 300 år e.Kr. Men hellenerene nevnte ikke humanoide guder av ulik størrelse som vandret i blant dem på den tiden.

Har du ikke hørt at du ikke skal tro alt du leser? Du finner trygghet i det overnaturlige, og ser ikke ut til å ville vurdere om menneskets høye intelligens er i stand til å skrive Enok’s bok eller hugge ut en Buddha-statue i sandstein.

1 Like

Du skrev at det var relevant å nevne kurdernes statsløshet som noe moralsk presserende. Og det er jeg uenig i. Nå prøver du bare å være lur, men dessverre var jeg akkurat nå lurere.

Jeg sier at vi ikke kan utelate det faktum at kurderne er verdens største folkegruppe uten en egen stat i drøftelsen vår, og du bidro aktivt til den drøftelsen fordi du antakeligvis anså det som viktig å kommentere. -Om enn med en annen mening enn det jeg selv har, men det er en annen sak. Utover det så sier du jævlig mye snål drit som jeg ikke gidder å kommentere videre. F.eks: At det er noe galt med syken til kurderne. Er det en slags bønn om å ikke bli tatt på alvor, eller er det et forsøk på å fremstå som barnegeni som vi skal dulle med varsomt?

2 Likes
  • Historisk har det alltid vært guder og gjenfødelse…

Hvem sier det er feil?
Siden du bruker fake media som sannhetskilde, hva er fake media idag? (glem svadatull som svar)

Er dette deg?

https://www.mytub.org/author/thormothr/

Signs of gaslighting include:
Countering information to fit the abuser’s perspective;
Discounting information;
Undermining victim by gradually weakening them and their thought process.

The psychological manipulation may include making the victim question his or her own memory, perception, and sanity. The abuser may invalidate the victim’s experiences using dismissive language: “You’re crazy. I’m worried; I think you’re not well.”

Fra svaret ditt overfor

  • Jeg tror at du føler dette er sant, men din emosjonelle overbevisning har liten betydning for feks. naturvitenskapen. På Wikipedia står det at Enok’s bok ble til i tidsspennet 300 år f.Kr til 300 år e.Kr. Men hellenerene nevnte ikke humanoide guder av ulik størrelse som vandret i blant dem på den tiden.

Virkelig?

2 Likes

A significant majority of the Ten Tribes of Israel who constituted the northern Kingdom of Israel during the Biblical Period were taken into captivity by the Assyrians in 721-715 BCE. They were deported to areas adjacent to the place of exile: Media, Assyira and Mesopotamia. This area is roughly what is today called Kurdistan.

In 2001, a team of Israeli, German, and Indian scientists discovered that the majority of Jews around the world are closely related to the Kurdish people – more closely than they are to the Semitic-speaking Arabs or any other population that was tested. The researchers sampled a total of 526 Y-chromosomes from 6 populations (Kurdish Jews, Kurdish Muslims, Palestinian Arabs, Sephardic Jews, Ashkenazic Jews, and Bedouin from southern Israel) and added extra data on 1321 persons from 12 populations (including Russians, Belarusians, Poles, Berbers, Portuguese, Spaniards, Arabs, Armenians, and Anatolian Turks).

Most of the 95 Kurdish Muslim test subjects came from northern Iraq. Ashkenazic Jews have ancestors who lived in central and eastern Europe, while Sephardic Jews have ancestors from southwestern Europe, northern Africa, and the Middle East.

The Kurdish Jews and Sephardic Jews were found to be very close to each other. Both of these Jewish populations differed somewhat from Ashkenazic Jews, who mixed with European peoples during their diaspora.

2 Likes

De ble bortført av Assyrerne til Gosan = Tell Halaf i Nord-øst Syria.
Tell Halaf, situated in Northeast Syria at the springs of the Khabur river, is one of the most well known sites in the Near East (Fig. 1-2). As an important site, it is eponymous for a part of the Pottery Neolithic period (»Halaf period«, ca. 6000-5300 B.C.). After the Chalcolithic age, the place was obviously abandoned and not resettled before the early 1st millennium B.C. Under the name Guzana, it was first the location of the capital of an Aramaean principality, later the residence of an Assyrian governor. It is the Gosan of the Old Testament and, after the fall of the Assyrian empire, it continued to exist up to Seleucid or Parthian-Roman times.

http://www.grabung-halaf.de/index.php?l=eng
Se Guzana på kartet.

1 Like

Du skrev det du skrev.

Det er ikke snakk om “folkerett” eller noe “juridisk uløst” når det gjelder kurdere i Syria. Bare aksepter at du skrev noe på linje med menneskerettighetsorganisasjonene som legitimerer intervensjon, og gå videre med livet ditt.

Enig :wink:

Et folk som hjelper tyrkere å utrydde kristne armenere og så klager over at ikke tyrkere gir dem en egen stat; et folk som blir ønsket velkommen til Syria som innvandrer og prøver partere det midt i en blodig intervensjonskrig støttet av deres allierte Israel; et folk som blir gitt asyl i Europa og belønner det med overrepresentasjon i kriminalitet og voldtekt…det er et folk det er noe galt med.

Jeg er 36 år. Kan vel i hvert fall kalle meg et ungdomsgeni?


Hvorfor i alle dager skal man anta at det er rett? Det er en påstand ut i lufta som ikke harmonerer med naturvitenskapens beskrivelse av livet på jorda.

Jeg vil si hovedstrømsmedia ofte utelater fakta, og tilbyr ensidig vinkling så til de grader at det noen ganger må kunne kalles “fake news”.

Ja…hysj!

–Jeg prøver ikke å gaslight’e deg. Descartes - cogito ergo sum…tenking, derfor eksistens (egentlig “jeg tenker, derfor er jeg”, men egoet er jo en illusjon) som den eneste sikre kunnskap.

Sikker kunnskap er det lite av. Vi kan anta at andre mennesker er bevisste slik som oss, og så kan vi sammen lage teorier for hvordan røynda fungerer uavhengig, eller dels uavhengig, av oss sjøl. Om ikke disse teoriene er verifiserbare, så kan det ikke kalles kunnskap.

Mennesker er intelligente og kreative nok til å finne på det som står skrevet i Enoks bok, og derfor er mest rimelig å anta at beskrivelser av overnaturlige fenomen er oppdiktet, sjøl om de kan være basert på historiske hendelser.

Grunnen til at jeg skrev om gaslighting var at et familiemedlem brukte det mot meg. Men det får være en historie til en annen gang.

Om man skal søke :
The Hamidiye corps (literally meaning “belonging to Hamid”, full official name Hamidiye hafif süvari alayları, Hamidiye light cavalry regiments) were well-armed, irregular Sunni Kurdish, Turkish, Turkmen and Yörük, also Arab cavalry formations that operated in the eastern provinces of the Ottoman Empire.

1 Like

Det er ikke dagens Israelere. Dagens Israelere har aldri vært i Babylon