Nyheter MDTV Forum Om Doner

Er partiet Rødt for å dele Syria inn i blant annet en Kurdisk del?

Jeg leser hele tiden at Rødt fordømmer Tyrkisk invasjon av Syria, og i andre setninger ser jeg at de tar svært ofte side med Kurdiske grupperinger i Syria og Tyrkia.Kan ikke huske å ha sett noen støtteerklæringer til Russland, Syria, Hezbollah og Iran. Leste sist også at Rødt gir æren til å tatt opp kampen først mot IS til disse grupperingene… dette er svært så risikabelt å påstå.

Syriske myndigheter ser dette som en hell i uhell situasjon i følge SANA og andre statlige medier. Så også et intervju av Assad som sier det samme. Tyrkerne ville gått inn i Syria uansett, pga deres ambisjoner. USA kunne ikke stoppet de og derfor var det en fordel at de inngikk en slags avtale med Russerne som vil gi Syria bedre muligheter til å være herre over områdene så lenge visse trygghets vilkår blir oppnådd. Til slutt vil Syria styre hele området sitt igjen, det er bare snakk om tid.

Jeg prøver å skjønne hvorfor, hvilke interesser som Rødt ser i dette. Piske opp i dette. Er dette fordi noen av Kurdiske gruppene kaller seg sosialister? Eller har Rødt som andre typiske norske partier en intervensjonsforpliktelse ovenfor USA/NATO? Godt forkledd som sympati for Kurdere. Eller er det mange kurdere med i Rødt med sympati for SDF eller andre?

For meg er det viktig at Syrias integritet og suverenitet blir respektert. Og det ble den aldri av de vestligstøttede kurdiske opprørsgruppene så det er en selvfølge at de skal avvæpnes, på sikt. Men er det sånn at sosialister i Norge ønsker vestligstøttede NATOvennlige “sosialister” som fratar uavhengige stater i midtøsten deres områder som sine venner? Ikke minst er de svært Israel vennlige. Ikke akkurat et sosialistisk land tør jeg påstå.

https://rødt.no/syria

https://rødt.no/kurdistan

5 Likes

Vel de har Erling Folkvord, som etter min ydmyke mening må være en Pay-to-play https://www.investors.com/politics/editorials/clinton-foundation-donations/ politiker av rang. Jeg er ikke i tvil om at han i åresvis har tilbudt kropsdeler til høystbydende. Sikkert oftest hodet. Det ser ut til at kurdiske interessegrupper har benyttet seg av Folkvord sitt Pay-to play tilbud. Det tror jeg kan være en av årsakene til patiet Rødt sin innebygde feighet når det kommer til å fordømme , eller gi sin støtte til situasjoner rundt omkring i verden. Som bla det vestlig finasierte terrorist angrepet på Syria.

1 Like

Erling Folkvord, nesten som Folkemord…

Jeg skjønte ikke hva den linken hadde med han å gjøre.

Men det du sier er veldig interessant. Fint om man kan spore dette opp og avsløre de. Det er vel ingen tvil om at disse gruppene kan ha mye penger da de blant annet stjal olje fra Syria og Irak i flere år.

2 Likes

Det hadde den heller ikke :wink: Jeg ville bare vise hva pay-to-play er. Jeg har ingen planer om å jakte på norske Pay-to-play politikere. Alle vet allerede at de er der og ingen vil snakke om det så det blir bare en liten interessant digresjon.

1 Like

Ok slik ja. Dessverre et svært normalt problem i de fleste politiske miljøer…

Legg merke til denne linja fra wikipedia:

Selv om partiet har slitt med oppslutningen er Folkvord kjent som en høyt respektert og populær politiker, også blant velgere på den politiske høyresiden.[2]

For det er jo det som er viktigst, å være populær blant de som har mest å rutte med.

2 Likes

Dette er mitt soleklare inntrykk. Satt på spissen at marxister ønsker å spre religionen marxisme hvor enn i verden med hvilken som helst metode - blodig revolusjon er innafor! Og oi så spennende det er med marxistiske kurdere nede i Syria! Glem folkeretten, når Erling Folkvord kan reise til fjerne strøk og være en vældig seriøs frihetskjemper og reorganisere Syria etter egen vilje. --Men Pål Steigan spør: er kurdere så anarkistiske og USA-vennlige at man kanskje likevel ikke bør støtte de?

2 Likes

Dersom vi skal snake om kurdernes situasjon i Syria og i tillegg nevne folkeretten, så kan vi ikke utelate det faktum at kurderne er verdens største folkegruppe som ikke har en egen stat. Jeg vet ikke akkurat hvilken “paragraf” som nevner dette i folkeretten, og jeg vet ikke om det strengt tatt er en veldig up-to-date lov heller. Men alternativet med å pulverisere internasjonal lov til fordel for jungel-loven vil komme tilbake og bite oss i ræven så snart kineserne tar over showet. -Og det gjør de med mindre verden går under. Med det sagt så forblir kurdernes geopolitiske situasjon enn så lenge juridisk uløst. Det må i det minste få lov til å tikke litt i bakhodet mens vi drøfter saken.

2 Likes

Eh…jo? Kurdere er iranske nomader med en egen provins i Iran, kalt Kurdistan. De har historie i Tyrkia og Irak, men ikke i Syria, hvor de innvandret i forrige århundre. Sjøl i “Syriske Kurdistan” utgjør/utgjorde de kun 30% av befolkningen.

Jeg har ingen sympati med kurderne, da det er noe galt med psyken deres. De hjalp ungtyrkerne med å utrydde armenerne, og vil når partere Syria, hvor de for ikke lenge siden ble ønsket velkommen som innvandrere.

Og kurdere hører minst av alt hjemme i Norge:

De siste tre årene [2008-2010] har politiet i Oslo etterforsket 41 overfallsvoldtekter.
Tallene viser at alle de 41 anmeldte voldtektene er begått av ikke-vestlige innvandrere.
(…)
En gjennomgang av de 41 sakene i Oslo viser videre at de fleste gjerningsmennene har kurdisk eller afrikansk bakgrunn.

https://www.nrk.no/norge/voldtektsmenn-er-ikke-vestlige-1.6567955

2 Likes

Alle folkegrupper har ikke rett til egen stat. Kurdere som folkegruppe går som det sies her under Iranske folkeslag. Men det betyr lite for det er som sagt ikke noe lovstridig med å dele stater med andre mennesker.

Jeg veit ikke med Pål Steigan, men det var jeg som skrev noe i den duren. Jeg mener hvis noen får militær støtte av Israel og USA, at de umulig kan være hva de begir seg utfor: marxister og feminister. USA sier alltid at de støtter good guys, det skjer jo hver gang. Men det er ikke bare det som er logikken i min tolkning. Jeg mener også at det kan være noe økonomisk med at Rødt støtter denne saken og er anti-Assad. Evt også at Rødt er infiltrert av pro-Kurdiske personer med ideologier som nødvendigvis ikke er marxistiske men noe helt annet, mer lyssky.

Jeg synes det er verdt å ta opp debatten, da dette er det eneste politiske partiet som har for det meste marxistiske tendenser, og enda ikke er utprøvd nok som SV er. Vi veit jo hva SV er etter Libya…

2 Likes

Et “folk” - hvem som eier (Tyskland) går lite på om tyskere er russere eller iranene. Det går mere på at tyskere bor i Tyskland, og gir blanke i hva slags problemer russere og iranere har.

Hvorfor nevner du Tyskland? Dette skjønte jeg ikke.

Tysklands rett til selvstendighet er ikke definert av om de er Russere eller hva de er. Tyskerne eier Tyskland.

Kurderne har egne kurdiske språk, og er relatert til dagens Israelere etter hva jeg forstår. Iranerne og Israelere kjenner hverandre opp gjennom historien, som elefanter og løver, og er historiske erkefiender.

Her var det mye feil. De er ikke erkefiender, Israel er en okkupant og alle er egentlig i mot de. De har egentlig ingen venner i regionen, bare mange som er redd De. Persere og andre Iranske stammer var sjelden i konflikt med jøder og har historisk bra forhold sammen med få unntak. Dessuten er det forskjell på jøder fra midtøsten, Afrika, med de som emigrerte til Palestina. Som er hovedsaklig fra Sovjet og europa. Staten Israel er noe helt nytt og fremmed i regionen.

Du må ha misforstått. De lå i konstant krig med hverandre. Jødene og slaverne har også en 500 års historie med kriger

Marxismen er en irrasjonell “religion” fra 1800-tallet. Den tilbyr ingen modell for hvordan staten skal organiseres, og inga løysing på hvordan staten skal reflektere samtliges interesser. Marxismen er basert på hat/kritikk av “kapitalismen”, og vifting med et urealistisk utopia. Tro meg, om bare jeg - “arbeideren” - får være partipamp og kontrollere og styre hele samfunnet, så blir alt schæmpebra!

Det er svært farlig å ikke basere den grunnleggende organiseringen av samfunnet vårt på noe rasjonelt. Når Pål Steigan kan slenge ut en irrasjonell påstand som “marxisme betyr frihet” uten å begrunne den, så fremviser han seg som en forstyrret og upålitelig karakter, eventuelt en intellektuell mygg, og han burde fordømmes for slikt tøv helt til han sjøl fordømmer marxismens svada. Man skal aldri akseptere at folk sprer tankegods som strider mot enkel logikk.

Marxismen kan sammenlignes med lysenkoismen den støttet:
“Lysenkoism promised extraordinary advances in breeding and in agriculture that never came about.”

Marxismen formidler den tro at “økonomiske lover” og “penger” styrer verden, ikke mennesker.
Man kan ikke sende “økonomiske lover” til Haag.

Naturvitenskapen er fullstendig overlegen Marx’ pseudovitenskapelige babling fra 1800-tallet.

Som økonom betraktet kan Marx ansvarliggjøres for at ingen skjønner penger lenger. Marxisme -> fordummelse av hvordan økonomien fungerer
(Darwinisme var å forfalske vår historie)

Om du henviser til skriftene i gamletestamentet, så er vel dette mest historier og leveregler - moral. Evolusjonsteorien er generelt verfiserbar teori om hvordan livet på jorda gradvis utviklet seg.

“Evolusjonsteorien” har null substans som historie. Den konkurrerer med Revelation.
Darwin trodde ikke på Darwinisme. Darvinisme promoteres av Satanistene