Nyheter MDTV Forum Om Doner

Er mikrobølgestråling fra trådløs teknikk og 5G er en trussel mot insekter, fugler og planter?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/er-mikrobolgestraling-fra-tradlos-teknikk-og-5g-er-en-trussel-mot-insekter-fugler-og-planter/

En ny EU-finansiert granskning av tilgjengelig forskning sier at stråling fra kraftlinjer, mobilmaster og WIFI kan skade fugler, insekter og planter. 5G-utbygging kan gjennom økninga av mikrobølgestråling forverre situasjonen. Alvorlig miljøpåvirkning kan ikke utelukkes. Dette skriver den svenske Strålskyddsstiftelsen. Stiftelsen skriver videre: «Den nya utredningen från EU-finansierade EKLIPSE, baseras på 97 vetenskapligt publicerade forskningsrapporter. Det…

3 Likes

Politiken i detta är inte bara vinstmotivet på anhängarnas sida utan också en traditionell oro hos folk i allmänhet över ny teknik. Det som gör att jag inte tror på alarmrapporten är att de som stödjer tekniken ju är lika utsatta som alla andra. Det utesluter enligt min mening hypotesen att “nyckelpersoner” vet att tekniken är farlig, men tiger av egna ekonomiska skäl.

Selskapene omsetter for tusener av milliarder og har nesten ubegrensede midler til lobbyvirksomhet, og til å bestille forskningsrapporter til fordel for dem som utsetter avgjørelser fra myndighetene. I tillegg er milliarder brukere bokstavelig talt avhengig av mobilen og trådløse pc’er.

En mobiltelefon kan vel heller nå kalles en pc med ringe-mulighet. Bilder fra byliv fra siste tiår viser at de fleste spesielt yngre, titter mer på skjermen enn på noe annet, fra morgen til kveld. De fleste er så avhengige av mobilen, at de vil heller foretrekke å tro at det ikke skader flora og fauna og vil bruke mobilen til det blir forbudt. Hvis ikke pollineringen stopper helt beviselig grunnet mikrobølgestråling, og nettene tvinges til å stenge ned med makt.

De foreløpige forskningsrapportene skulle tilsi at selskapene allerede burde pålegges å forske på teknikk som reduserer strålingens styrke og omfang, frem til forskningen på skadevirkningene fører til en konklusjon, for å være føre var. En kan forvente at selskapene vil motsette seg dette, og siden det er storkapitalen som dikterer EUs direktiver, kan en regne med at grenser for stråling mer fastsettes av industrien enn av EU.

Etter at flere master for antenner har blitt plassert ut i mitt nabolag i de senere årene, har jeg selv sett at det år for år er stadig færre humler og bier spesielt i blomstringstiden. Selv smartmålere sender ut stråling, så insekter og fugler blir utsatt for mer og mer stråling.

2 Likes

Nicola Tesla sa at for å forstår universet, må du tenke i energi, frekvenser og vibrasjoner.
Cymatics: science vs. music:

Ordenes vibrasjoner påvirker dannelsen av iskrystaller er er eksperiment jeg gjerne ville sett etterprøvd:

2 Likes

Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation –
Page 5; https://ecfsapi.fcc.gov/file/60001122232.pdf

The Dangers of the 5G Wireless network.


WiFi Radiation - Dangers of WiFi - See It Measured - How To Remediate WiFi Radiation;

5G Death Towers: Whistle Blower blows lid off 5G Death Towers!

THEY DO ΝOT WANT YOU SΕΕ THIS!! - CELL PHONE ΤOWERS ΕXΡOSED!
2 Likes

Takk for at Steigan tar opp denne viktige saken!

Det har de siste årene kommet mange sterke advarsler fra fagfeltet vedr. risikoen for alvorlige langtidsvirkninger av strålingen fra trådløs teknologi, ikke minst når det gjelder 5G-planene.

Undertegnerne av en internasjonal forskerappell, som ble sendt til EU-parlamentet i fjor, krever full stans i 5G-utbyggingen inntil helserisikoen ved 5G er avklart. Forskerne og legene bak appellen mener det er sterk grunn til å mistenke risiko for alvorlige skadevirkninger knyttet til 5G over tid: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf
(Oppdatert signaturliste til appellen ligger her: http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/ )

Det har også vært en stor forskerappell til WHO og FN, der 237 internasjonale forskere på EMF-feltet fra 41 nasjoner krever strakstiltak for å redusere eksponeringen fra trådløs teknologi generelt – særlig mht. barn og gravide – og der de krever langt strengere grenseverdier. Appellen understreker at risikoen for skadevirkninger gjelder alt biologisk liv. Alle som har undertegnet denne appellen er fagfolk som har publisert fagfellevurdert forskning på feltet: https://emfscientist.org/

1 Like