Nyheter MDTV Forum Om Doner

Er Jeffrey Epsteins hemmeligheter gravlagt med ham?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/er-jeffrey-epsteins-hemmeligheter-gravlagt-med-ham/

Aaron Maté fra The Grayzone intervjuer Leonard Goodman, som er jurist og forsvarsadvokat fra Chicago. De snakker om hvem Epstein samarbeidet med, hvem som var hans bakmenn og hans mulige tilknytning til etterretningstjenestene.

1 Like

Det er flere som hevder at han har faket sin egen død og stukket av. Fengselsbetjentene er visst betalte.

1 Like

Leonard Goodman gir et ganske klart signal om at Epsteins rolle har vært å skaffe Israel/Mossad m/investorer balletak på amerikansk utenrikspolitikk - her gjennom gammel Hoover-oppskrift - Utpressing av verste sort.

1 Like

Maxwell er sentral her - det er sannsynlig at Ghislaine overtok sin fars operasjon.