Nyheter MDTV Forum Om Doner

Er Fylkesrådet i ferd med å gjøre Finnmark til vasallfylke?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/er-fylkesradet-i-ferd-med-a-gjore-finnmark-til-vasallfylke/

Av Frode Bygdnes. Fylkesrådet har i sin tiltredelse erklært at de vil oppløse tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark. Men i praksis er de i ferd med å binde Troms og Finnmark så tett sammen at en løsrivelse vil bli vanskelig for Finnmark. I tiltredelseserklæringa sies det at de skal skape sterke avdelinger både øst og…

2 Likes

Nå er Finnmark (75.000) en for liten enhet til å opprette fagskoler.

Tusen takk for flott artikkel! Hjertens enig!

Opprette? Hva er det du snakker om? Finnmark har hatt fagskoler i lang tid!

For å lære seg et fag må man flytte hjemmefra. Man kan ikke ha fagskoler i enhver by. Administrasjonssenteret Vadsø har bare 5700 innbyggere - en stasjon ca i Grorudsdalen.
Hvis man er heldig holder det med å flytte til Tromsø istedenfor Trondheim.

Norge
Skogskoler

  • Statlige: 9

Gartnerskoler:

  • Statlige: 6
  • Privat: 1

Næringsmiddelskoler:

  • Statlige: 2

Landbruksmaskinskoler:

  • Statlige: 2

Reindriftsskole:

  • Statlig: 1
1 Like

Det er sant. De fleste ungdommer må flytte på seg allerede for å gå på videregående.
Det vil da være mer logisk å satse utdanning i Finnmark enn å stjele enda mer penger fra Norges nordligste fylke.
Selv om jeg er svært glad i Tromsinger nekter jeg å akseptere å ikke ha et hjem som er rent Finnmark. Jeg har sett meg lei på at Finnmarkinger tvinges til fraflytting.

1 Like

Så dersom du ikke kan bo hjemme under opplæringen, så er den mindreverdig? Eller mener du at det ikke spiller noen rolle hvor langt du drar, når du først må dra?

Det er nok hjemme hos mamma det er best å være

Det er ikke noe man gjør frivillig å flytte hjemmefra. 100 km er hardt nok.
Forskjellen på velstand og fattigdom er at de fattige må flytte der de finner arbeid.

De som blir boende hjemme vil nok henge etter de som oppsøker det de ønsker. Røkke flyttet feks fra hjemfylket da han var ganske ung. Også Stalin og Hitler o.a så ikke heimorten som spesielt attraktiv for deres ambisjoner. Man kan i det hele si at de fleste som flytter hjemmefra sjelden flytter tilbake til gutterommet

Vi har noen som ikke behøver å flytte hjemmefra, unge italienske menn. Full lønn, ingen å forsørge og minimalt med utgifter.

Men skal de bo i Finnmark må de flytte

Det er viktig å forstå hvor ordet fylke stammer fra, det stammer det norrønne ordet Fylki som er avledet fra ordet Folk.
Folket som bor i Finnmark er unike, og naturen der likeså.
Man burde ikke gå av veien for å sende unge menn og kvinner dit for å oppleve Finnmark i sin fulle prakt, og samtidig ta en utdannelse eller jobbe.
Det må være egne fagskoler i Finnmark.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.