Nyheter MDTV Forum Om Doner

Er Fosen Vind fortsatt “et fantastisk kinderegg”, Tina Bru?

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/er-fosen-vind-fortsatt-et-fantastisk-kinderegg-tina-bru/

Av Christina Fjeldavli «Fosen-utbyggingen er et fantastisk kinderegg», sa Høyres Tina Bru i et intervju med Dagens Næringsliv 23. februar 2016. Vindkraftutbygningsselskapet Fosen Vind, hvor Statkraft er den største eieren, startet utbyggingen i 2016, før erstatnings- og gyldighetsspørsmålet var avgjort rettslig. Selskapet klarte nemlig å skaffe seg en forhåndstillatelse for bygging. Da FNs komité for eliminering av…

3 Likes

Hva konkret har jeg misforstått her? Selv om det sikkert skapes noen arbeidsplasser, noe jeg aldri har nektet for, er det likefullt et faktum at samiske reindriftsområder er ødelagt, noe som ble bevist i retten. Arbeidsplasser blir altså ødelagt for den samiske befolkningen. Bestrider du dette? Videre er det en kjensgjerning at Tina Brus fantastiske kinderegg også inneholder fem drepte havørner. Christina Fjeldavli

Det var et ordspill… Men glem det. Fin tegning

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.