Nyheter MDTV Forum Om Doner

Er Euromomos statistikk over total dødelighet riktig?

Jeg sliter med å få euromomo.eu sine Z-score tall for total dødelighet i Europe til å henge sammen med Z-score for de 27 ulike landene som inngår i statistikken.
I dag ligger Europas Z-score på 32 poeng, mot 54 poeng når dødeligheten var på sitt høyeste på vårparten i 2020. Om Z-score var null ville vi hatt helt normal dødelighet i Europa nå. Tallene bygger på data fra 27 Europeiske land. Nå er ikke jeg spesielt god på statistikk, så her vil jeg gjerne ha innspill fra noen som er dyktigere enn meg. Om Europas samlede Z-score er 32 poeng, så ville jeg tro at det var noen land som hadde mer enn 32 poeng og noen som har mindre. Om man går nederst på siden til euromomo.eu så finner man nettopp Z-score for hvert land som inngår i statistikken. Det landet som ligger høyest nå er Portugal med 33 poeng, nummer to er UK (England) med 21 poeng, nummer tre er Spania med 17 poeng. For alle andre land ser Z-score ut til å ligge under 10 poeng. Hvordan blir det samlede Z-score for Europa 32? Finnes det noen som kan forklarer dette for meg?

1 Like

Her har jeg laget en grafisk visning av Z-score for de 27 ulike landene i statistikken. Jeg finner det besynderlig at ikke Europa samlet ligger midt på treet. Men, som sagt, jeg er ingen statistiker. Kommentar fra noen som er komfortabel med begrepene mottas med takk.

Bilde_2021-02-21_140735

1 Like

Det er et avvik fra gjennomsnittsmål.

Eks: utfallet er 1 og 3, og antallet utfall er 2.
Først finner man snittet: eks (1 + 3) = 4, og 4 /2 gir snitt på 2
så finner man kvadratavviket fra snittet: (1-2)² + (3-2)² = 2, 2/2 =1, roten av 1 er 1, så gjennomsnittlig avvik fra snittet er 1.

Hm, Kan forskjellen skyldes av statistikken for Europa samlet generelt er mer stabil enn statistikken for hvert enkelt inngående land?

Det er en statistisk sannhet at snitt av snitt har mindre avvik enn hvert enkelt snitt i gjennomsnitt, så svaret er ja.

1 Like

Da er det vel mer interessant å se på de faktiske tallene. Jeg hadde forventet at kurven skulle falle etter at den flatet ut før Jul. Men, slik ble det ikke.

Bilde_2021-02-21_151516

1 Like

Ja. Jeg liker kurver med reelle tall best, da det er veldig mye jobb å sette seg inn i hva hvert enkelt tall egentlig betyr.
Snitt og standardavvik er greit nok. eks gennomsnittlig levealder er 80 år, med et standardavvik på 10 år. (dvs 67% blir mellom 70 og 90). Nå er ikke levealder normalfordelt, men normalfordelingen er egentlig bare hva folk kan litt om.

Det hadde jeg også, helt til at jeg forsto at nedstenginger satte i gang et evolusjonært press hvor mutasjoner som kom seg rundt nedstengingene ble selektert.

Det at 26 av 27 land har positiv Z-score, mot normalt hvor de burde ligge mer sentrert rundt null, medfører altså at totaldødelighetens avvik fra normalen blir større enn enkeltlandenes avvik.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.