Nyheter MDTV Forum Om Doner

Er energisparing og energieffektivisering bortkastet?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/er-energisparing-og-energieffektivisering-bortkastet/

Av Odd Handegård. En del av argumentene mot vindkraft i Norge handler om alternativene til vind: Litt mer vannkraft (oppdateringer), energisparing i de største hus og hytter (toprissystem) og ikke minst energieffektivisering i de fleste bygg i Norge – dersom Norge skulle trenge mer kraft. Sist tirsdag (17. november 2020) sto det en lang artikkel…

5 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.