Nyheter MDTV Forum Om Doner

Er det venstre å hylle Google-sensur?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/er-det-venstre-a-hylle-google-sensur/

Det har som kjent vært en kampanje i sosiale medier for å få annonsører til å trekke sine annonser fra nettavisa Resett. Kampanjen har vært vellykket i den forstand at store annonsører som Petter Stordalens hotellkjede Nordic Choice, møbelkjeden Jysk og strømselskapet NorgesEnergi har trukket seg, skriver nettavisa Kampanje. Kort etter forsvant alle annonsene fra…

7 Likes

Jeg bruker duckduckgo.com men folk flest har ikke fått med seg problemstillingen artikkelen tar opp. Det som er bra er at det er mulighet å konkurrere ut stein korrupte søkemotorer da internett er en åpet marked. Vi trenger en informasjons kampanje om emnet og alternativer asap. Venstre burde stå for ytringsfriheten men antingen så forstår de ikke eller så har korrupsjonen tatt de😉

Eksempelvis. Om en venstre politikker går ut å skriker mer sensur og ned med resett.no og steigan.no så blir vedrørende belønnet med mer media oppmerksomhet rent hypotetisk. Omvendt gjelder også. Stå for demokrati og så blir man drept i msm. Det er krig om miliard beløp faktisk og da er det smussig krigføring på menyen. Demokratisk problemstilling…

2 Likes

Rotevatn burde isteden ha kritisert Redaktørforeningen og PFU (pressens faglige utvalg) og den slags for å ha nektet Resett medlemskap. Dessuten burde han ha foreslått å øke pressestøtten slik at bla motstemmene mot Resett hadde blitt styrket. Og også økt pressestøtte for å styrke media i kampen mot Google. I disse turbulente tider med store samfunnsendringer på gang, er det ekstra viktig å ha en oppegående presse/media og ikke en presse/media som blir undergravd av Google og av sviktende annonseinntekter (ved en økonomisk krise er det ikke sikkert at næringslivet lenger har like god råd til å reklamere i samme grad som før, men i slike krisesituasjoner er det ekstra viktig å ha en allsidig og opplyst debatt i samfunnet). Men iflg Rotevatn er det vel markedskreftene som isteden skal styre og regulere det meste her i verden.

Faren med det Rotevatn har igangsatt er hva som blir det neste angrepet på ytringsfriheten her i landet. Hadde Rotevatn vært minister burde han ha blitt avsatt.

6 Likes

Dessverre er Prosjekt Numbing and Dumbing Down et særdeles vellykket prosjekt. Den såkalte venstresiden lar seg styre av Soros-rigga krefter helt hinsides normal atferd - og ironien i det du skriver evner de ikke å se. Vi har statssekretærer som løper rundt og oppfører seg om en prebubertal Tuppen og han hylles av kaklende flokker som har lært seg litt nytale og tar krenkinga through the roof. Om noen for 25 år siden hadde fortalt meg at vårt samfunn skulle havne her hadde jeg flira. Rått. I mellomtida har jeg lært meg min Huxley/Icke/Orwell/mfl. Vi ble faktisk advart mot dette for årtier siden. Polariseringa er et verktøy. Et effektivt verktøy.

2 Likes

Vestige myndigheter har løyet og manipulert så mye for å få gjennom folkeutbytte-politiiken sin, at de får panikk når de nå mister kontrollen over narrativet. Sensur, demonitisering og deplarforming er da de eneste verktøyene de har igjen, da propagandaen i regime-media ikke lenger har den ønskede effekten.

Når de samme sensuristene forstår at de vil bli straffet når de mister makten, så vil de forsøke seg på ennå mer undertrykking, så dette er nok bare starten. De vil også stenge grensene, og forsøke seg med å integrere seg ut av innvandings problemet, men da hatet stammer fra at ulike etnisiteter lever på samme territorium, og kjemper om de samme ressursene, så vil det ikke virke.

1 Like

duckduckgo.com er kjøpt av Google, og fungerer nå akkurat som dem. Du må nok søke lenger ut på nettet.

ikke jeg, men det var alt gått femten år siden jeg leste dystopienen for første gang, og jeg var på det tidpunktet fullt okkupert med å henge med på hamsterhjulet. Så jeg turte ikke tenke på det.

2 Likes

Jeg ønsker folk som Rotevatn og Redaktørforeningen straffet, og før det er mulig, så må de bli hatet. Vanlige folk begynner ikke å hate bare sånn helt uten videre, men når norske politikere og journalister lyver om hverdagen til folk, og sensurerer de som forteller sannheten, så kommer hatet krypende sammen med forståelsen om hva som skjer.

Deplatforming virker … helt til det ikke virker lenger… og siden modus operandi er at enhver ting som virker vil bli gjort, så vil de fortsette å gjøre det lenge etter at det har blitt kontraproduktivt, da varslerne vil bli sett på som et fientlig forsøk på å hjelpe de sensurerte, i steden for varslere om at det er kontraproduktivt.

1 Like

Gjelder ikke anti-monopol lover for Google? Standard Oil ble delt opp i mindre selskaper når det ble for mektig, men dette ser Google ut til å være immun mot. Det kan hende at en søkemotor/overvåker/kartlegger/påvirker, sensur og profilerings vertøy som Google har blitt, er så sentral i et orwelliansk overvåkings-samfunn som Makten ønsker seg, at det får vokse seg så stort det vil.

1 Like

Anti-monopol-lover er noe de brukte i gamle dager. Siste gang var vel når telemonopolet Bell ble splittet i baby-bells, og det er vel over 40 år siden.

Problemet er vel at eliten ikke mener at det er overvåkning og tankekontroll de bedriver, da de bare stopper hat, rasisme og farlige ideologier fra å spre seg. Når det gjelder årsaken, så mener jeg det er 2vk, hvor seierherrene var nødt til å rettferdiggjøre uhyrlighetene de gjorde mot tyskerne, med å presentere alt hva de sto for av politikk som den definerte ondskap.

1 Like

Hvem skjønner hva?

Steigan spør:

Svaret til venstresiden er enkelt, og må være: Nei!

Dette standpunktet må ifølge Steigan, når man skal være prinsipielle, innebære at den kampanjen Resett nå utsettes for for å miste annonsørinntekter, ikke kan støttes.

Det er en merkelig logikk!

Venstresiden må selvsagt bekjempe den annonsørmakt storkapitalen representerer, støtte opp om kampanjer som har som mål å få storkapitalen til å opptre på en anstendig måte i all sin virksomhet. Og det innebærer også å ha meninger om hvor storkapitalen skal plassere eller ikke plassere sine annonser.

I det lys må man vurdere om Resetts muligheter for annonseinntekter fra storkapitalen er noe man ser positivt eller negativt på - spesielt hvis man ønsker å være prinsipiell. Storkapitalen bør altså gjennom motmakt disiplineres til å plassere sine annonser i organer som bygger opp om en demokratisk utvikling av samfunnet. Resett representerer ingen slik positiv demokratisk kraft i samfunnet og bør derfor ikke ha noen hjelp fra storkapitalen for å overleve. Det reelle problemet her er at mange krefter innenfor storkapitalen ser seg tjent med at Resett overlever og derfor støtter opp om Resetts virksomhet. Det reaksjonære og de negative konsekvensene av dette er det viktig å avdekke for at den demokratiske utviklingen av samfunnet kan ta et definitivt oppgjør med slike reaksjonære krefter i storkapitalen.

Du bør være veldig sikker på at din side vinner, om du skal stå for dette, da vi vil gjøre det samme med dere og deres barn, som dere har gjort mot oss.

Det ingen leser, er det ikke noe poeng i å stenge ned, så årsaken til at dere må stenge ned nettsteder og personer, er at stadig flere ikke lenger tror på løgnene deres om at dere forsvarer det anstendige i samfunnet.

Eller så vil jeg avslutte med å si at jeg ønsker deg alt vondt.

2 Likes

De gidder ikke å late som, lenger.

2 Likes

Veldig bra analyse .
Veldig bra at vi har folk som Pål Steigan som kan trå til med rett analyse til rett tid !!

4 Likes

Og jeg, av hele mitt hjerte, ønsker deg alt godt! For å sitere Marx i forordet til første opplag av Kapitalen: “Mindre enn noe annet kan mitt standpunkt, hvilket oppfatter de økonomiske samfunnsformenes utvikling som en naturhistorisk prosess, gjøre den enkelte ansvarlig for tilstander som han selv er et sosialt produkt av, samme hvor mye han subjektivt hever seg over dem.”

Fordi de ikke trenger å late som. Fordummingskampanjen og polariseringsprosjektet har gjort jobben. The world is freakin’ insane!

Du er kort og godt hva jeg hater mest av alle. Et hjenevasket fjols som roper om sensur så du kan forsette å leve i uvitenhet.

Smarte mennesker forstår at de kan belyves og manipuleres, og at vi behøver ytringsfrihet så samfunnet ikke ender opp med å tro på usannheter som kun tjener noen få.

Hvordan vet du at hva du tror er riktig, faktisk er riktig, om informasjon som tilsier at du tar feil bli sensurert?

1 Like

Her er det ikke rop om noe sensur, men støtte til en kampanje som argumenterer for at Resett ikke må få annonseinntekter. Det kan man ha en holdning til! Jo færre som bidrar til Resetts inntekter, jo bedre vil den demokratiske utviklingen i samfunnet bli. Og det må du gjerne være uenig i runeulv, og få uttrykke det så sterkt du bare vil, det er nemlig din rett!

Det er demonitisering, og samme ulla som sensur og deplatforming.

Ellers så er jeg ikke sjokkert over at du ikke forteller at denne demonitiseringen av Resett er en del av en internasjonal kampanje hvor venstresida roper om sensur, deplatforming og demonitisering, og dere alle presenterer det som at dere forsvarer samfunnet fra skadelig innflytelse.

Nå er ikke jeg egentlig i mot at innvandringsmotstandere undertrykkes, da det er at vi ikke får lov til å organisere motstand mot masseinnvandringen som gjør det til et folkemord og derved straffbart, og ikke bare masseinnvandring basert på godt gammeldags idioti. Hadde det virket som det gjorde før, hadde jeg kanskje vært i mot, men slik ståa er i dag, så er undertrykkelsen vår beste rekrutteringsfaktor.

HA HA HA HA
morsomt